Róże znalazły właścicieli

Róże znalazły właścicieli

 

Najbardziej prestiżowe „oleskie nagrody” trafiły do państwa Ewy i Andrzeja Pyrkosz, Radosława Glińskiego oraz Wojciecha Wiechy.

Sylwetki nagrodzonych przedstawiał Sylwester Lewicki, burmistrz Olesna.

Państwo Ewa i Andrzej Pyrkosz

_IGP0860

Od 1978 roku są mieszkańcami Olesna, wtedy też założyli pracownię złotniczą, która działa do chwili obecnej. Córka Patrycja, germanistka ukończyła Uniwersytet Opolski. Są dziadkami dwojga wnucząt. Pani Ewa jest mistrzem złotnictwa. Jest jedną z najbardziej aktywnych kobiet prowadzących działalność gospodarczą na terenie naszej gminy. Od 1978 roku wspólnie z mężem założyła zakład złotnictwa zajmujący się sprzedażą wyrobów jubilerskich ze złota i srebra, a także usługami polegającymi na naprawie oraz wytwarzaniu własnych dzieł sztuki. Pracownia ta jako jedna z niewielu wykonuje je ręcznie, co daje gwarancję niepowtarzalności i dokładności. Między innymi zaprojektowała pierścienie Róży Olesna, którym obdarowywano laureatów tej nagrody.

 

Solidność i rzetelność pozwoliły utrzymać się na pozycji lidera rynku lokalnego, przez ponad trzydzieści lat. Z ich usług korzystają nie tylko oleśnianie i mieszkańcy okolicznych wiosek, ale również goście z innych miast Polski oraz Europy. Trudno zliczyć pary małżeńskie, które na co dzień noszą obrączki ślubne wybrane w tej właśnie pracowni.

 

Nagrodzeni są osobami otwartymi, szczerymi, kochającymi swój zawód. Wspierają potrzebujących, akcje charytatywne, zawody sportowe i konkursy. Dofinansowują kolonie dla dzieci z rodzin biedniejszych, zakupują produkty żywnościowe dla osób samotnych i chorych. Obdarowują gminne przedszkola i szkoły o czym świadczą liczne dyplomy uznania. Wspomagają również Stowarzyszenie na rzecz Wyrównywania Szans Dzieci i Młodzieży. Dofinansowywali również zakup samochodu ratunkowego oraz sprzętu strażackiego. Nie robią z tego rozgłosu, dzielenie się z innymi sprawia im autentyczną radość.

Wypowiedź (pan Andrzej Pyrkosz)

– Chcielibyśmy serdecznie podziękować za wyróżnienie w imieniu swoim i małżonki. Dziękujemy za docenienie naszej pracy i za działalność charytatywną. Pragniemy dalszą pracą i działalnością udowodnić, że zasłużyliśmy na tę nagrodę. Róże Olesna chciałbym zadedykować mojemu teściowi Wiesławowi, który był wielkim fanem i miłośnikiem naszego miasta.

Radosław Gliński

_IGP0879

Firma Nestro w Starym Oleśnie istnieje od 2005 roku i od początku działalności w Polsce zajmuje się konstruowaniem, projektowaniem i montażem systemów odpylania dla przemysłu drzewnego i meblarskiego.

 

Grupę tworzy młody, dynamiczny, kreatywny i otwarty zespół, liczący obecnie ponad pięćdziesiąt osób. To właśnie dzięki temu zespołowi firma otrzymała wiele nagród. W ostatnim czasie najcenniejsza była nagroda: Firma Roku 2012, w kategorii przedsiębiorstwo przyznana przez Izbę Gospodarczą „Śląsk” oraz Fundację Rozwoju Śląska.

 

Otrzymała również główną nagrodę w województwie opolskim w kategorii: działalność na rzecz społeczności lokalnych. Jest zdobywcą również nagrody Srebrnego Lauru Umiejętności i Kompetencji 2012, w kategorii: udana inwestycja.

 

W kwietniu została laureatem zaszczytnego Złotego Medalu Międzynarodowych Targów Poznańskich Drema 2013.

 

Firma aktywnie włącza się w projekt tworzenia centrum pomocowo-dydaktycznego na wydziale Technologii Drewna Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, gdzie zainstalowane zostały jej urządzenia. Centrum jest bazą dydaktyczną dla studentów wydziału Technologii Drewna. To inwestycja Nestro w młodych ludzi, która umożliwia im dostęp do najnowszych technologii.

 

Nestro stale współpracuje również z Politechniką Opolską i Częstochowską oraz Politechniką Śląską w realizowaniu fakultatywnych praktyk dla studentów na kierunkach między innymi Inżyniera Środowiska, Automatyka i Robotyka, Elektrotechnika.

 

Prowadzi również działania społeczne, które wynikają z globalnej strategii firmy w Polsce. Dokonuje tego poprzez wspieranie lokalnej społeczności i najważniejszych lokalnych organizacji pozarządowych. Długofalowe działania Nestro mają na celu zachęcenie młodych ludzi do mieszkania i rozwoju w Oleśnie, ponieważ to wszyscy mieszkańcy kształtują rzeczywistość lokalną.

 

Społecznik, prowadzący działalność charytatywną, wiceprezes Oleskiego Klubu Sportowego. Człowiek osobiście angażujący się w przeróżne dziedziny życia naszej społeczności. Od trzynastu lat dyrektor prężnie rozwijającej się firmy Nestro w Starym Oleśnie.

Wypowiedź:

– Serdecznie dziękuję za to nieoczekiwane wyróżnienie Dedykuję je naszemu zespołowi firmy Nestro w Starym Oleśnie, ponieważ dzięki niemu jesteśmy w stanie oferować na rynku ekoinnowacyjne systemy ochrony środowiska jak również działać na rzecz społeczności lokalnych, co jest dla nas bardzo, bardzo istotne. Niedawno na zebraniu zacytowałem słowa pisarza niemieckiego, z którego słowami całkowicie się zgadzam, powiedział, tłumacząc: „wierzysz w sprawę, której służysz”, parafrazując, wierzysz w sprawę, dla której pracujesz. Myślę, że my wierzymy w tę sprawę, całym zespołem firmy Nestro i Netecs, a takie nagrody są tylko tego dowodem.

 

Prywatnie dziękuje żonie i synom za cierpliwość.

 

Starszy kapitan Wojciech Wiecha

 _IGP0884

Służbę w straży pożarnej w Oleśnie pełni od 1983 roku. Rozpoczynając od pomocnika przodownika roty, poprzez zastępcę dowódcy plutonu, dowódcy plutony, zastępcę komendanta powiatowego aż po komendanta powiatowego. W okresie 30-letniej służby w pożarnictwie wykazał się dużą aktywnością zawodową, sumiennością, odpowiedzialnością. Posiada predyspozycje dowódcze i umiejętności strategicznego działania. Wyróżniał się ofiarnością i odwagą w wielu organizowanych przez niego działaniach ratowniczych i ratowniczo-gaśniczych, np. podczas pożarów dużych zabudowań gospodarczych w Starym Oleśnie, pożaru lasów, magazynów materiałów łatwopalnych w Pludrach, pożaru w odzieżowym zakładzie produkcyjnym w Gorzowie i wielu innych niebezpiecznych akcjach.

Poza służbą zawodową udziela się charytatywnie oraz angażuje w działalność społeczną w oddziale Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych, gdzie od 1999 roku pełni funkcję sekretarza. Jego inicjatywa i osobiste starania doprowadziły do pozyskania samochodów pożarniczych w wielu jednostkach na terenie naszego powiatu. Dzięki jego zaangażowaniu pozyskano także środki z funduszy wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na dofinansowanie zakupu wyposażenia związanego z modernizacją i remontem miejscowej strażnicy.

 Często spotyka się z dziećmi i młodzieżą przybliżającym im specyfikę zawodu i służby pożarniczej. Za swoją służbę otrzymał dziesięciokrotnie odznaczenia, między innymi: Złoty Medal za Zasługi dla Pożarnictwa, Złoty Krzyż Zasługi i wiele innych.

 Cieszy się dużym autorytetem w środowisku,a jego działania przekładają się na poprawę stanu ochrony przeciwpożarowej całej naszej oleskiej ziemi

 Wypowiedź:

– Serdecznie chciałbym podziękować za to wyjątkowe wyróżnienie dla mnie, ale myślę, że jest to również okazja do podziękowania moim współpracownikom w jednostce Państwowej Straży Pożarnej. Strażacy, którzy na co dzień wykonują tę służbę w Państwowej Straży Pożarnej również przekładają swoje umiejętności w Ochotniczej Straży Pożarnej. Chciałbym podziękować również wszystkim druhom strażakom, którzy na co dzień ze mną współpracują.

Podziel się