Otwarcie strażnicy po modernizacji w Boroszowie

Otwarcie strażnicy po modernizacji w Boroszowie

W sobotę 24 sierpnia uroczyście otwarto i poświęcono strażnicę OSP po modernizacji w Boroszowie.

Gospodarzami uroczystości byli: Sylwester Lewicki, burmistrz Olesna, Zarząd OSP Boroszów, Sołtys wsi Boroszów, Rada Sołecka Boroszowa i Grupa Odnowy Wsi Boroszów.

Na początku Sylwester Lewicki przywitał zaproszonych gości, a byli to, między innymi: Zygmunt Zalewski, starszy brygadier i członek Prezydium Zarządu Wojewódzkiego Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Opolu; Wojciech Wiecha, starszy kapitan, komendant powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Oleśnie; Marek Kucharczyk, starszy kapitan, zastępca komendanta KP PSP w Oleśnie; Tadeusz Rutko, komendant gminny OSP; przedstawiciele Rady Miejskiej w Oleśnie: Piotr Antkowiak (przewodniczący), Edeltrauda Zug i Maciej Flank; Ewa Wieczorek, sołtys wsi Boroszów, Krystyna Kajda, lider Grupy Odnowy Wsi; Jerzy Chęciński, zastępca burmistrza Olesna; Krzysztof Dydyna, kierownik Wydziału Urbanistyki, Infrastruktury, Rolnictwa i Ochrony Środowiska.

Na uroczystość przybyły również jednostki OSP z całej gminy Olesno oraz jednostki zaprzyjaźnione z OSP Boroszów, czyli OSP z Biskupic, Jam, Kozłowic i Skrońska.

Gośćmi specjalnymi byli goście z niemieckiej jednostki z Allmersbach im Tal.

Następnie druh Martin Kansik odczytał kronikę jednostki OSP w Boroszowie. Oto jej fragmenty:

Kultywowano tradycje miejscowej jednostki ochotniczej straży pożarnej. Boroszowianie nie oczekiwali by coś im ofiarowano. Wiedzieli co jest dla nich ważne i realizowali ustalone cele. W ten sposób w 1967 roku powstał budynek obecnej strażnicy OSP. Obiekt wybudowano całkowicie w czynie społecznym.

Z różnych przyczyn istniejąca w przeszłości jednostka OSP Boroszów została zlikwidowana.

Idea reaktywowania jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Boroszowie odżyła na zebraniu wiejskim 9 marca 1995 roku. W skład komitetu założycielskiego powołano: Jerzego Famułę, pełniącego w tym czasie funkcję sołtysa oraz Marka Dropa i Janusza Stockiego. Uchwalono statut.

W dniu 28 listopada 1996 roku zarejestrowane zostało stowarzyszenie pod nazwą Ochotnicza Straż Pożarna w Boroszowie. Jednostka jest obecnie najmłodszą w gminie Olesno.

Gmina Olesno zaczęła wyposażać jednostkę w niezbędny sprzęt. W 1997 roku przekazano między innymi ciągnikową przyczepę pożarniczą, prądownice, węże, rozdzielacz, toporki i ubrania bojowe. Później przekazano też używaną motopompę.

Ważnym wydarzeniem było pozyskanie w 2000 roku z zakładu Oras w Oleśnie samochodu Żuk, zaadaptowanego do celów pożarniczych.

Gmina wyposażyła jednostkę w radiostację samochodową i dwie nasobne, motopompę pływającą, piłę do drewna, agregat prądotwórczy i wiele innych.

Widząc zaangażowanie strażaków, gmina rozpoczęła etapami gruntowny remont obiektu. W 1998 wymieniona została brama garażowa. W 2000 roku wymieniono pokrycie dachowe. Strażacy całość ogrodzili. W kolejnym roku wymienione zostały okna, a w 2002 rozpoczęto remont sanitariatów i pomieszczeń gospodarczych.

Przez cały czas nie ustawali także w staraniach o pozyskanie samochodu z autopompą.

Mieszkający w Niemczech, a związany rodzinnymi więzami z Boroszowem Herbert Schneider “wypatrzył” odpowiedni samochód. Był to średni samochód pożarniczy MAGIRUS DEUTZ rocznik 1979 z autopompą o wydajności 1.600 litrów na minutę i beczką o pojemności 2,5 tysiąca litrów. Samochód wraz z wyposażeniem w sprzęt pożarniczy został zakupiony 10 czerwca 2010 roku przez uszczęśliwionych strażaków z Boroszowa za kwotę 1 650 euro.

W dniu 22 października 2011 roku przekazano go do użytkowania przez jednostkę OSP w Boroszowie. Ponieważ nie mieścił się w istniejącym boksie garażowym podjęto decyzję o rozbudowie strażnicy. Z budżetu gminy Olesno przydzielono na ten cel pieniądze w kwocie stu tysięcy złotych. Wspierani przez mieszkańców strażacy dołożyli swoją pracę.

Podkreślić należy, że istotny wkład w rozbudowę i porządkowanie strażnicy OSP wniosły pozostałe działające w miejscowości organizacje. Przeznaczyły na ten cel większość przyznawanych im środków finansowych z gminy.

– Fundusz sołecki na kwotę ok. 25 tys. zł.

– Fundusze Grupy Odnowy Wsi na kwotę 12 tys. złotych.

Obecnie jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Boroszowie liczy (stan na dzień 01.01.2013r.): 40 członków czynnych w wieku od 18 do 65 lat, w tym pięć kobiet oraz 13 wspierających i dwóch honorowych.

 

Po odczytaniu kroniki nastąpiło wręczanie listów gratulacyjnych i okolicznościowych pamiątek przygotowanych przez reprezentację wsi Boroszów.

Podziel się