Józef Lompa – Patron Mojej Szkoły

Józef Lompa – Patron Mojej Szkoły

Zespół Szkół Zawodowych w Oleśnie organizuje konkurs pod nazwą: “Józef Lompa – Patron Mojej Szkoły”. Publikujemy regulamin konkursu. Zapraszamy do uczestnictwa.

REGULAMIN KONKURSU

Józef Lompa – Patron Mojej Szkoły

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Konkurs, zwany dalej “Konkursem” organizowany jest pod nazwą “Józef Lompa – Patron Mojej Szkoły”.

2. Organizatorem Konkursu jest Zespół Szkół Zawodowych im. Józefa Lompy w Oleśnie

a) Konkurs organizowany jest podczas I półrocza roku szkolnego 2013/2014

3. Konkurs organizowany jest w celu przybliżenia postaci Józefa Lompy uczniom klas pierwszych, rozwijania kreatywności uczniów.

4. Fundatorami nagród w Konkursie, zwanymi dalej “Fundatorami” są: Komitet Rodzicielski i sponsorzy.

5. WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1. Uczestnikami Konkursu są wszyscy uczniowie klas pierwszych.

2. Konkurs jest wieloetapowy i zawiera konkurencje indywidualne i klasowe.

3. Konkurencje klasowe:

a) Udział w rajdzie integracyjnym szlakiem Józefa Lompy (10 pkt)

b) Wykonanie zadań rajdowych

– Ułożenie tekstu (piosenki, bajki, opowiadania)

c) Zakończenie konkursu podczas wspólnej zabawy klas I z konkurencjami takimi jak:

– Quiz wiedzy o Józefie Lompie

– Malowanie scenek z życia Lompy

– Prezentacja piosenki, bajki lub opowiadania

4. Konkurencje indywidualne:

– Konkurs wiedzy o Józefie Lompie

– I etap dla wszystkich uczniów klas I

– II etap dla najlepszego z każdej klasy celem wyłonienia zwycięzcy indywidualnego

– Osoby, które uzyskają powyżej 50% punktów zdobywają punkty dla klasy (50-55 – 3 pkt, 56-60 – 6 pkt, 61-75 – 9 pkt, 76-90 – 12 pkt, 91-100 – 15 pkt.

– Zwycięscy II etapu:

I miejsce 30 pkt dla klasy

II miejsce 20 pkt dla klasy

III miejsce 10 pkt dla klasy

6. Przebiegiem Konkursu kieruje Komisja Konkursowa (Jury) powołana przez Organizatora, która rozstrzyga także wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, postanowień Regulaminu i ich interpretacji.

§ 3

NAGRODY

1. Nagrodami w Konkursie będą:

Indywidualne za I, II i III miejsce – nagrody rzeczowe

Dla najlepszej klasy – wycieczka do kina.

2. Za prawidłowe rozdysponowanie nagród odpowiada Organizator pod nadzorem Komisji Konkursowej (Jury).

Organizatorzy

 

Podziel się