Odwiedzili przyszłe miejsca pracy?

Odwiedzili przyszłe miejsca pracy?

Uczestnicy projektu Nowe Perspektywy 2 współfinansowanego ze środków Unii Europiejskiej, a realizowanego przez Ośrodek Szkolenia i Wychowania OHP w Oleśnie, odwiedzili Spółdzielnię Inwalidów – Odrodzenie oraz Komendę Powiatową Policji w Oleśnie.

– Projekt, w którym bierze udział dwudziestu bezrobotnych, jest realizowany m.in. w Oleśnie i Kluczborku i ma na celu aktywizację społeczno-zawodową – mówi Ewa Korzeniewska, doradca zawodowy Młodzieżowego Centrum Kariery w Oleśnie. – A dzięki wizytom u pracodawcom bezrobotni mają możliwość poznać specyfikę pracy w danych zakładach oraz wymagania stawiane przed osobami starającymi się o zatrudnienie.

Bezrobotni w środę 13 listopada najpierw odwiedzili oleską Spółdzielnię Inwalidów – Odrodzenie.

– Uczestnicy projektu dowiedzieli się o oferowanych ofertach pracy w tym zakładzie, wymaganiach oraz dokumentach potrzebnych do złożenia wniosku o zatrudnienie – mówi Ewa Korzeniewska. – W „Odrodzeniu” pierwszeństwo zatrudnienia mają osoby niepełnosprawne, ponieważ jest to zakład pracy chronionej.

W Spółdzielni Inwalidów pracuje ponad sto osób, a dwudziestu z nich to osoby pełnosprawne. Pozostali są osobami niepełnosprawnymi w stopniu lekkim i umiarkowanym, a jedna osoba w stopniu zaawansowanym.

Bezrobotni dowiedzieli się również o specyfice pracy w policji, wymaganiach stawianych przed kandydatami oraz między innymi korzyściach związanych z pracą w służbach mundurowych.

– Praca w policji to ciężki kawałek chleba, zarobki nie są wielkie, ale pewne i stabilne – mówił podczas spotkania młodszy aspirant Stanisław Filak, – Można również liczyć na zabezpieczenie socjalne.

Aby zostać policjantem trzeba przejść testy wiedzy, sprawnościowe i psychologiczne. Nie można być również w konflikcie z prawem.

W ramach projektu Nowe Perspektywy 2 bezrobotni biorą udział m.in. w zajęciach doradztwa zawodowego, kursie obsługi komputera, wózka widłowego oraz prawa jazdy kategorii B i kursie zawodowym. Bezrobotni mają również możliwość nauki języków obcych: angielskiego i niemieckiego. Ważnym elementem projektu są praktyki zawodowe u pracodawców. Dlatego też tak ważnym jest “oswojenie się” beneficjentów z lokalnymi przedsiębiorstwami.

Podziel się