700 złotych za dobre oceny

700 złotych za dobre oceny

Sabina Kaska i Paweł Kik otrzymali stypendia przyznawane przez Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Szkół Zawodowych im. Józefa Lompy w Oleśnie.

Uczniowie oficjalnie zostali wyróżnieni podczas szkolnych jasełek, które odbyły się 20. grudnia w Miejskim Domu Kultury w Oleśnie. Stypendium przyznano na okres dziesięciu miesięcy od od 1. września do 30. czerwca, w wysokości 70 złotych miesięcznie. W sumie uczniowie otrzymają 700 złotych.

Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Szkół Zawodowych powstało pięć lat temu z inicjatywy nauczycieli, którzy postanowili wesprzeć młodzież. W tym roku po raz kolejny wyróżniono dwóch uczniów przyznając stypendium za wybitne osiągnięcia.

Na Walnym Zgromadzeniu Stowarzyszenia w 2013 roku przyjęto zasadę, że co roku jedno stypendium będzie otrzymywać uczeń technikum, a drugie uczeń szkoły zawodowej. Z możliwości ubiegania się o stypendium wyłączeni są uczniowie, którzy otrzymają stypendium Prezesa Rady Ministrów lub Marszałka Województwa.

Uczniowie ubiegający się o stypendium powinni uzyskać średnią powyżej 4,5; mieć wzorowe lub bardzo dobre zachowanie oraz na swoim koncie szczególne osiągnięcia w olimpiadach przedmiotowych na szczeblu wojewódzkim, centralnym lub reprezentowanie z powodzeniem szkołę w konkursach i zawodach sportowych.

Podziel się