II miejsce w Polsce w konkursie „Przyjazna Wieś”

II miejsce w Polsce w konkursie  „Przyjazna Wieś”

Z wielką przyjemnością informujemy, iż zgłoszony przez Gminę Rudniki projekt pn. „Przebudowa budynku biblioteki w Rudnikach wraz z jego częściową adaptacją na Galerię Osobliwości Przyrodniczych i Punkt Informacji Turystycznej” zajął I miejsce w kategorii Infrastruktura społeczna konkursu „Przyjazna Wieś” (etap wojewódzki).

Regionalna Komisja Konkursowa oceniła zgłoszone projekty na podstawie wytycznych tj. wykorzystanie projektu na rzecz rozwoju społeczności lokalnej, innowacyjność zastosowanych rozwiązań czy wpływ na poziom partycypacji społecznej. Zgłoszony przez nas budynek biblioteki w Rudnikach został oceniony najwyżej otrzymując nagrodę w wysokości 9.000 zł.

13 grudnia 2013 r. tj. piątek okazał się szczęśliwym dniem dla Gminy Rudniki. W związku z zajęciem I miejsca w etapie regionalnym, obiekt został predestynowany do rywalizacji w etapie ogólnopolskim. Projekt przebudowy budynku biblioteki zajął II miejsce w Polsce.

Operacja miała na celu zaspokojenie potrzeb kulturalnych, społecznych i przede wszystkim edukacyjnych mieszkańców oraz pobudzenie ich aktywności w życiu społeczeństwa. Tym większe zaskoczenie, iż w konkursie uczestniczyły gminy, realizujące projekty nie tylko o charakterze budowlanym.

Nagrodę z rąk dyrektora Zarządu FAPA, Pana Przemysława Litwiniuka odebrała Zastępca Wójta – Pani Iwona Napieraj.
„Przyjazna wieś” to organizowany w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich (KSOW) konkurs na najlepszy projekt wspierający rozbudowę infrastruktury na terenach wiejskich, współfinansowany z funduszy europejskich.

Urząd Gminy w Rudnikach

Podziel się