Cyprian Tkacz wraz z “Pro Parochia” pomaga w zdobyciu zawodu

Cyprian Tkacz wraz z “Pro Parochia” pomaga w zdobyciu zawodu

Cyprian Tkacz, począwszy od działań w zakresie administracji, poprzez działalność w stowarzyszeniach, aż po podjęte studia w zakresie teologii dla diakonów, ma czas, aby organizować projekty dające możliwość nabywania nowych umiejętności zawodowych.

W dzisiejszej rzeczywistości coraz większego bezrobocia im szersze kwalifikacje, tym łatwiej o zatrudnienie. Dzięki projektom, które koordynuje Cyprian Tkacz otwierają się możliwości do zdobywania nowych umiejętności zawodowych.

Szkolenia, które były i są nadal organizowane pod kierunkiem Cypriana Tkacza można wyliczać bez końca. Między innymi w ramach projektów: “Zdobywam nowy zawód”, który jest realizowany w okresie 01.01.2013-31.03.2014 oraz te już zrealizowane: “Zdobądź nowy zawód!”, “Zdobywam nowe kwalifikacje!”, “Podnieś swoje kwalifikacje!”. Projekty te, jak i wiele innych były możliwe dzięki środkom unijnym.

Cyprian Tkacz opowiada nam o kulisach swojej działalności.

– Czy aktualnie są realizowane jakieś kursy?

– Tak, w roku 2014 jak na razie mamy przewidziane jeszcze dwa kursy, które w zasadzie już się rozpoczynają. Są to: florysta-bukieciarz i opiekunka domowa. Kursy te zawierają się w projekcie “Zdobywam nowy zawód”, który kończy się w marcu. Po jego zakończeniu, jeżeli tylko zaistnieje taka możliwość, będziemy się starać o kolejne projekty, w ramach których uczestnicy będą mogli zdobyć nowe kwalifikacje zawodowe. Będzie to możliwe w ramach nowego rozdania środków unijnych na latach 2014-2020.

– Dla kogo są skierowane organizowane przez Pana projekty?

– Projekt “Zdobywam nowy zawód!” jest skierowany do rolników i domowników zamieszkujących obszary wiejskie całego powiatu oleskiego. Inne realizowane, czy organizowane przez nas projekty były adresowane zawsze do konkretnych grup docelowych takich jak: rolnicy i domownicy, osoby zatrudnione, osoby pozostające bez zatrudnienia itd. To zależy od założeń projektu, których musimy się trzymać.

Generalnie staramy się kierować projekty do szerszego grona osób, chociaż zależy to od budżetu. Projekty o skromniejszym budżecie skierowane są do mieszkańców np: parafii Wysoka, gminy Olesno, gminy Radłów. Natomiast te o większym budżecie kierujemy do mieszkańców powiatu oleskiego lub powiatu lublinieckiego.

– Ile osób brało udział w dotychczasowych szkoleniach?

– Do tej pory kursy zorganizowane w ramach projektu “Zdobywam nowy zawód!” ukończyło 131 osób, a kształcenie rozpoczęło dalsze 24 osoby. W ubiegłym roku realizowaliśmy projekt “Zdobądź nowy zawód!”, w którym udział wzięło 149 osób.

W roku 2012 realizowaliśmy dwa projekty pod nazwami: “Zdobywam nowe kwalifikacje!” i “Podnieś swoje kwalifikacje!”, w których uczestniczyło łącznie 80 osób.

W roku 2011 prowadziliśmy rekrutację dla firmy z Opola do projektu “Podnoszę umiejętności”, który skierowany był do mieszkańców parafii Wysoka i parafii Łomnica. Wzięło w nim udział 50 osób.

Z kolei w latach 2009-2010 realizowaliśmy projekty: “Szansa na nowy zawód”, “Podnosimy kwalifikacje 1”, “Podnosimy kwalifikacje 2” i “Zdobywamy nowe umiejętności”. Łącznie wzięło w nich udział 293 osoby.

Ponadto w latach 2006-2008 prowadziliśmy rekrutację do projektów organizowanych przez firmy zewnętrzne, z których skorzystało również bardzo wiele osób.

– Jakie rodzaje kursów zostały już przeprowadzone?

– Oj, wiele ich było. Przez te lata można było nauczyć się dosłownie wszystkiego, żeby je wymienić muszę się wspomóc ściągą. Do tej pory organizowaliśmy kursy o następujących tematach: prawo jazdy kat. C z kwalifikacją, prawo jazdy kat. C bez kwalifikacji, prawo jazdy kat. E do C z kwalifikacją, prawo jazdy kat. D i C z kwalifikacją, operator koparko-ładowarki, pilarz-drwal, kierowca-operator wózków jezdniowych, spawacz, brukarz, dekarz, płytkarz-posadzkarz, monter ogrodzeń, obsługa komputera, projektowanie stron internetowych, projektowanie wnętrz, ogrodnik terenów zieleni, florysta-bukieciarz, projektowanie terenów zielonych, kosztorysant budowlany, kucharz, kelner, barman, kelner-barman, mała księgowość, księgowość komputerowa, pełna księgowość, kadry-płace, opiekunka osób starszych i zależnych, sanitariusz szpitalny, uprawnienia elektryczne eksploatacji i dozoru z pomiarami, sprzedawca, pracownik gastronomii.

– Jak Pan natrafił na możliwość organizacji tego przedsięwzięcia?

– Na początku 2006 roku zetknąłem się z firmą WUREX Sp. z o.o. w Opolu, która realizowała wysokobudżetowy projekt skierowany do rolników i domowników. Prowadziłem dla tej firmy rekrutację uczestników z naszego terenu.

Projekt był adresowany do mieszkańców całego województwa opolskiego i tak dowiedziałem się o możliwości pozyskiwania środków na realizację projektów szkoleniowych.

– Kursy cieszą się sporym zainteresowaniem?

– Zainteresowanie kursami jest duże i bardzo się z tego powodu cieszę. Daje mi to siłę, by dalej się tym zajmować. Nie wszyscy jednak się dostają, ponieważ czasem nie spełniają kryteriów dostępu, a my musimy się do nich stosować.

Bywa, że ktoś jest z tego powodu niezadowolony. Jednakże to nic straconego. Możliwe, że taka osoba dostanie się na szkolenie w innym projekcie, gdyż kryteria uczestnictwa się zmienią. Proszę być czujnym.

– Czy są już plany na nowe projekty unijne?

– Planów jest wiele. Wszystko zależy, kiedy zostaną ogłoszone nabory na kolejne wnioski projektowe. W zakresie projektów szkoleniowych opieramy się o anonimowe ankiety, które zostały rozesłane do kościołów dekanatu oleskiego i powróciły do nas. One zawierają informacje, na jakie kursy jest największe zapotrzebowanie.

Mam również plany związane z inwestycjami w naszych kościołach: remont generalny kościoła w Wachowie, remont dachu kościoła w Wysokiej oraz remont dachu kościoła w Kolonii Łomnickiej. Zobaczymy co z tego wyjdzie, ale jestem dobrej myśli.

– Dziękuję za rozmowę.

Rozmawiał Michał Krzyminski

Ze szkoleń korzystało społeczeństwo. Osoby uczące się nowych umiejętności remontowały lokalne instytucje oraz towarzyszące im place, czy obiekty. Wystarczyło zakupić materiały szkoleniowe (kostka granitowa, płytki ceramiczne, rośliny ozdobne).

Owoc ich praktyk możemy podziwiać w postaci wymiernych efektów dla społeczności lokalnej typu: wybrukowanie placu kościelnego i cmentarza w Wysokiej, wybrukowanie placu kościelnego w Kolonii Łomnickiej, wybrukowanie cmentarza w Wachowie, wybrukowanie placu przy OSP w Wysokiej, wypłytkowanie części pomieszczeń OSP w Wysokiej, nasadzenia nowych roślin na cmentarzu w Wysokiej i wystawienie nowego ogrodzenia przy ośrodku szkoleniowym w Wysokiej.

Trzeba pogratulować Cyprianowi Tkacz oraz całemu stowarzyszeniu “Pro Parochia” za trud i wytrwałość włożone w pracę. Wiele osób skorzystało z ich pomocy i miejmy nadzieję, że jeszcze wielu skorzysta!

Więcej informacji o kursach: http://www.wysoka.olesno.pl/

Podziel się