Praktyki zagraniczne w ZSZ Olesno

W niedzielę 2 marca trzynaście uczniów klas drugich o profilu mechanicznym wraz z opiekunem Zygfrydem Lukosikiem wyjechało na czterotygodniową praktykę do Austrii. 

Było to dziewięciu uczniów technikum mechanicznego i czterech uczniów zasadniczej szkoły zawodowej kształcących się na mechaników pojazdów samochodowych.

Wyjazd został zorganizowany w ramach programu “Młody Europejczyk wszechstronnie wykształcony fachowiec”, których głównym koordynatorem jest Regionalne Centrum Rozwoju Edukacji w Opolu. Projekt jest realizowany w ramach projektu systemowego “Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo” w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet III – Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.4 – Otwartość systemu oświaty w kontekście uczenia się przez całe życie, Poddziałanie 3.4.2 – Upowszechnienie uczenia się przez całe życie.

Praktyki odbywają się w firmach serwisowych z branży samochodowej i maszynowej w miejscowości Voitsberg w regionie Styria w Austrii.

– Uczniowie będą mogli poznać profesjonalne firmy mechaniczne z ich nowoczesnym wyposażeniem – mówi Joachim Rataj, Kierownik Szkolenia Praktycznego w ZSZ Olesno. – Będą w nich nabywać nowe umiejętności zawodowe na profesjonalnie przygotowanych stanowiskach pracy oraz zweryfikują swoją wiedzę zawodową w warunkach europejskich. Praktykanci będą mogli także rozwinąć umiejętności posługiwania się językiem niemieckim.

W czasie wolnym przewidziane są wyjazdy do Wiednia i Grazu, poznanie Voitsbergu i okolic oraz korzystanie z bazy sportowo-rekreacyjnej.

***

Wspólnie z Powiatem Oleskim Zespół Szkół Zawodowych w Oleśnie organizuje wyjazd uczniów na trzytygodniowe praktyki w Niemczech we Frankfurcie nad Odrą. Projekt jest realizowany w ramach projektu systemowego “Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo” w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet III – Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.4 – Otwartość systemu oświaty w kontekście uczenia się przez całe życie, Poddziałanie 3.4.2 – Upowszechnienie uczenia się przez całe życie.

Wyjazd uczniów ma się odbyć w terminie od 22 września do 10 października 2014 roku, a w jego trakcie uczniowie nie tylko zdobywać będą nowe umiejętności, ale także zwiedzać Berlin oraz okolice Frankfurtu nad Odrą. Mogą także korzystać z zaplecza kulturalno-rozrywkowego ośrodka.

W projekcie “Praktyka zagraniczna – lepszy start na rynku pracy” wyjadą dwie grupy na praktykę trzytygodniową do Zakładu Promowania Kształcenia Zawodowego Związku Przemysłu Budowlanego Berlina i Brandenburgii w Niemczech.

Jedną grupę stanowi dziesięć uczniów z technikum budownictwa, którzy mają zapoznać się z nowymi technologiami pojawiającymi się w działalności budowlanej w zakresie wykonywania robót murarskich murów licowych i ozdobnych.

Drugą grupę stanowią uczniowie technikum kucharskiego i kucharze z zasadniczej szkoły zawodowej. Grupa ta będzie poznawać narodową kuchnię Niemiec.

Na zakończenie praktyki uczniowie uzyskają certyfikaty potwierdzające zdobyte umiejętności oraz Europass.

Podziel się