10 lat Stowarzyszenia Meteorologów w Wysokiej

10 lat Stowarzyszenia Meteorologów w Wysokiej

Tradycyjnie we wtorek wielkanocny, 22 kwietnia w Wysokiej zebrali się członkowie oraz sympatycy Stowarzyszenia Meteorologów Amatorów Ziem Śląskich w ramach obchodów Światowego Dnia Meteorologii.

Tegoroczna okazja była jednak wyjątkowa, ponieważ obchodzono 10 rocznicę działalności Stowarzyszenia. Uroczystość rozpoczęto mszą św. koncelebrowaną w kościele parafialnym pw. św. Mikołaja i św. Małgorzaty w Wysokiej w intencji wszystkich meteorologów.

Liturgii eucharystycznej przewodniczył ks. dr Waldemar Klinger, dyrektor diecezjalnego Wydawnictwa i Drukarni Św. Krzyża w Opolu oraz proboszcz w Winowie, natomiast Słowo Boże wygłosił o. dr Kapistran Martzall OFM z klasztoru franciszkanów w Borkach Wielkich, w latach 1997-2003 definitor generalny zakonu franciszkanów w Rzymie. W koncelebrze obecni byli: ks. dziekan Henryk Kontny, proboszcz parafii w Wysokiej i dyrektor Caritas Rejonu Kluczborskiego, Zdzisław Banaś, proboszcz w Grodźcu i krajowy kapelan Związku Sybiraków, ks. Stefan Leśniewski, proboszcz w Płoszowie (archidiecezja częstochowska), o. Salezy Szuper OFM, gwardian i proboszcz w Borkach Wielkich, o. Oskar Maciaszyk OFM klasztoru franciszkanów w Borkach Wielkich, ks. prałat Zbigniew Donarski, rezydent parafii Olesna, proboszcz parafii Olesna w latach 1983-2007. Poza koncelebrą byli ks. Norbert Panusz, proboszcz w Łomnicy oraz ks. kl. Dawid Kontny z parafii w Wysokiej, który w dniu 10 maja przyjmie święcenia diakonatu. Śpiew we wspaniały sposób podtrzymywany był przez grę organową w wykonaniu Ryszarda Rataja.

Po mszy św. biorący udział w uroczystości zgromadzili się w Restauracji Złoty Kłos w Wysokiej podczas wspólnej kolacji, po której głos zabrali przedstawiciele władz samorządowych oraz zaproszeni goście.

Sylwester Lewicki, burmistrz Olesna przekazał na ręce prezesa Cypriana Tkacza list gratulacyjny z okazji 10 lat działalności Stowarzyszenia wraz z upominkiem okolicznościowym w postaci najnowszej generacji radiostacji ręcznej ALBRECHT z modulacją AM/FM/SSB. Stanowiło to miłe zaskoczenie dla członków Stowarzyszenia, za co prezes złożył na ręce burmistrza serdeczne podziękowania.

Listy gratulacyjne przekazali również Waldemar Czaja, wójt gminy Zębowice oraz Jan Kus, starosta oleski. Następnie głos zabrali goście: Grzegorz Sawicki, radny sejmiku województwa opolskiego oraz dr Adam Szymański z Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu. Wśród gości obecny był również mec. Jarosław Chmielewski, senator VI Kadencji, wielki sympatyk oraz przyjaciel stowarzyszenia.

Prezes stowarzyszenia podziękował za wkład pracy na rzecz stowarzyszenia oraz za pomoc w zorganizowaniu uroczystości, w szczególny sposób dla państwa Gizeli i Krystiana Heisig z Restauracji Złoty Kłos w Wysokiej oraz Józefa Walickiego z miejscowości Kamień koło Rzeszowa.

Tekst Cyprian Tkacz

Zdjęcia Hubert Piątek

Podziel się