Stuprocentowa zdawalność

Stuprocentowa zdawalność

We wtorek 29 kwietnia 11-osobowa grupa tegorocznych absolwentów I LO w Oleśnie uczestniczyła w uroczystym rozdaniu dyplomów DSD II (Deutsches Sprachdiplom Stufe II). Uroczystość odbyła się w Powiatowym Centrum Kultury w Strzelcach Opolskich z udziałem przedstawicieli konsulatu RFN z Opola, przewodniczącej ZfA oraz władz powiatu strzeleckiego.

Wszyscy uczniowie, którzy przystąpili w grudniu do egzaminu, mogą się poszczycić uzyskaniem dyplomu DSD II. Certyfikat daje im możliwość podjęcia studiów w Niemczech i jest jednocześnie uznanym na świecie świadectwem potwierdzającym znajomość języka niemieckiego na poziomie C1/B2.

Dyplomy uzyskali:
Aleksandra Logiewa ( z wyróżnieniem),
Martina Woś (z wyróżnieniem),
Alicja Grzesik,
Damian Kaleja,
Aleksandra Stróżyk,
Melanie Kandzia,
Paweł Mzyk,
Monika Pipa,
Vanessa Kutz,
Mateusz Raj,
Kamil Sopa.

Do egzaminu uczniów przygotowały nauczycielki języka niemieckiego: Renata Kassner, Gabriela Janicka i Dorota Famuła

I LO w Oleśnie to jedna z 43 szkół w Polsce, w których uczniowie mają możliwość przygotowywania się i przystąpienia do egzaminu DSD II. Tegoroczny wynik (100%) należy do najlepszych w rejonie Polski Południowej (średnio 93%).

Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy!

Podziel się