Otwarcie Gminnego Ośrodka Wsparcia Dziennego w Oleśnie

Otwarcie Gminnego Ośrodka Wsparcia Dziennego w Oleśnie

We wtorek 20 maja nastąpiło uroczyste otwarcie Gminnego Ośrodka Wsparcia Dziennego, który będzie służył seniorom z naszego powiatu.

W nowym lokalu przy ulicy Dworcowej 13 siedzibę będzie miała Oleska Rada Seniorów, Towarzystwo Pomocy Ludziom, Stowarzyszenie Integracyjne “Bądźmy Razem” oraz Stowarzyszenie Uniwersytetu Trzeciego Wieku Akademia Umiejętności Seniora.

W ośrodku działać będzie również Wielopokoleniowy Wolontariat.

– Młode dziewczyny włożyły w przygotowanie ośrodka nie tylko siły i pasję swojej młodzieńczości, ale również serce – mówi Maria Mitrenga, przewodnicząca Oleskiej Rady Seniorów i główna sprawczyni utworzenia Gminnego Ośrodka Wsparcia Dziennego. – Seniorzy również włożyli cząstkę siebie, aby ośrodek istniał.

Utworzony został również punkt informacyjny dla seniora.

– Każdy senior będzie mógł uzyskać informację o tym, co się dzieje dla seniorów, z jakich programów można skorzystać czy o tym, jak napisać pismo do urzędu – mówi Maria Mitrenga. – W ośrodku działać będzie również kawiarenka. 

Dotychczas olescy seniorzy spotykali się w Miejskim Domu Kultury w Oleśnie. Teraz będą mieli swoje miejsce.

– Człowiek w wieku dojrzałym potrzebuje przede wszystkim cierpliwości i zrozumienia – mówi przewodnicząca Oleskiej Rady Seniorów. – Zrozumienia jego samotności. Ten ośrodek powstał dlatego, żeby ludzie nie czuli się samotni.

Damian Pietruska

Podziel się