Radni udzielili burmistrzowi Olesna absolutorium

Radni udzielili burmistrzowi Olesna absolutorium

W poniedziałek 2 czerwca podczas Sesji Rady Miejskiej w Oleśnie radni udzielili burmistrzowi Olesna, Sylwestrowi Lewickiemu, przy dwóch głosach przeciwnych (Krzysztofa Barona i Norberta Hobera), absolutorium za rok 2013.

Zanim jednak doszło do głosowania burmistrz Olesna przedstawił wykonanie budżetu z 2013 roku.

– Dochody zaplanowane w budżecie gminy na 2013 rok zostały wykonane w wysokości 46 422 962 złotych, to jest w 95,3% – przedstawiał Sylwester Lewicki. – Wydatki budżetowe zostały wykonane w wysokości 45 497 128 złotych, to jest w 90,9%. W porównaniu do lat ubiegłych, 2013 rok po raz pierwszy zakończony został nadwyżką budżetową w wysokości 925 834 złotych, co oznacza, że osiągnięte dochody były wyższe od zrealizowanych wydatków

Przedstawione zostały również struktury wydatków i dochodów budżetowych. Po stronie wydatków króluje oświata i wychowanie (41,61%), następnie pomoc społeczna (13,06%) oraz administracja publiczna (12,80%). Po stronie dochodów największy udział mają: subwencja oświatowa (28,80%), udział w podatku dochodowym od osób fizycznych (16,80%), podatek od nieruchomości (13,30%), dotacje na zadnia zlecone (9,50%).

Największe inwestycje wykonane w 2013 roku to:

– III etap rewitalizacji oleskiego rynku,

– budowa placu handlowo-parkingowego przy ulicy Steina,

– budowa ulic Matejki oraz dróg osiedlowwych: Klubowa, Sportowa, Piłkarska i rodziny Ligendzów w Oleśnie,

– remonty i oświetlenie dróg lokalnych.

Po głosowaniu radni wręczyli burmistrzowi kwiaty i gratulowali udanego roku budżetowego.

Podziel się