Powiatowe Zawody w Prądopiłce Strażackiej – Biskupice

Powiatowe Zawody w Prądopiłce Strażackiej – Biskupice

W sobotę 31 maja w Biskupicach odbyły się I Powiatowe Zawody w Prądopiłce Strażackiej. I miejsce zajęła OSP Nowe Karmonki.

W rywalizacji udział wzięły jednostki:
– OSP Bzinica Stara,
– OSP Nowe Karmonki,
– OSP Radłów,
– OSP Olesno,
– OSP Łomnica,
– OSP Biskupice.

Wyniki rozgrywek pucharowych:

I miejsce: OSP Nowe Karmonki,
II miejsce: OSP Biskupice,
III miejsce: OSP Olesno.

Laureaci trzech pierwszych miejsc otrzymali pamiątkowe puchary ufundowane przez starostę oleskiego.
Wszystkie drużyny uczestniczące w rywalizacji otrzymały pamiątkowe statuetki z rąk fundatora- Wójta Gminy Radłów.

Szczególne podziękowanie otrzymał druh Leon Krawczyk , którego zarząd OSP Biskupice wyróżnił statuetką św. Floriana za pracę i zaangażowanie na rzecz OSP Biskupice.

Komisja sędziowska w składzie: Stefan Włoka – komendant gminny, Marek Kucharczk- zastępca komendanta powiatowego PSP Olesno, Jarosław Stemplewski- inspektor ds. technicznych PSP Olesno, czuwała nad prawidłowością przebiegu zawodów.

Patronat honorowy nad zawodami objęli:

– Starosta Oleski, którego reprezentował Wicestarosta Stanisław Belka,

– Wójt Gminy Radłów Włodzimierz Kierat.

Genialne zdjęcia są autorstwa Krzysztofa Zygmunta.

Podziel się