Odnowienie postanowień partnerstwa Dobrodzień – Haan – Czortków

Odnowienie postanowień partnerstwa Dobrodzień – Haan – Czortków

W piątek 27 czerwca na uroczystej sesji Rady Miasta został podpisany akt odnowienia postanowień umów partnerskich między Dobrodzieniem, a Czortkowem na Ukrainie oraz Haan w Niemczech. W 2014 roku przypada 10-lecie partnerstwa tych miast.

Odnowienie postanowień partnerskich był jednym z punktów Międzynarodowego Spotkania Zespołów Artystycznych Mniejszości Narodowych i Etnicznych “Źródło”. Co roku “Źródło” przyciąga artystów z miast partnerskich i nie tylko. Jednym z ciekawszych zespołów, który gościł w mieście stolarzy jest Farfarello. Światowej klasy jazzowo-folkowy zespół gościł w Dobrodzieniu trzy razy, a swoją siedzibę ma właśnie w Haan.

Jak co roku miasto Dobrodzień gości delegacje z obu miast partnerskich. W tym roku przyjechał burmistrz Haan Knut vom Bovert wraz z żoną oraz radni. Z Czortkowa przyjechał zastępca burmistrza Petro Voloshyn z żoną.

– Nasze relacje z Czortkowem na Ukrainie oraz Haan w Niemczech są bardzo bogate – podkreśla Róża Koźlik, burmistrz Dobrodzienia – Współpracujemy na płaszczyźnie samorządowej, edukacyjnej, sportowej i kulturalnej. Warte uwagi są wymiany uczniów podstawowych i gimnazjalnych naszych szkół z rówieśnikami z Ukrainy, czy Niemiec. Partnerstwo daje nam wiele korzyści i chcemy nadal utrzymywać częsty kontakt z obydwoma miastami.

10-lecie partnerstwa Dobrodzień – Haan – Czortków w krótkiej prezentacji podsumował Paweł Mrozek.

Wszystko zaczęło się już w 10 maja 1957 roku, gdy Rada Miejska w Haan objęła patronat nad wszystkimi miejscowościami gminy Dobrodzień. Artur Kuszner i Georg Szlesinger byli inicjatorami tej idei.

Mieszkańcy Dobrodzienia już wtedy zjeżdżali do Haan i pobliskich miejscowości, by utrzymywać więź z byłymi mieszkańcami miasta stolarzy.

Uchwalenie nowelizacji patronatu miasta Haan nad gminą Dobrodzień było kolejnym krokiem do partnerstwa obu miast. Był to rok 1991.

Haan w tym okresie miało już podpisane trzy inne akty partnerskie i ówczesny burmistrz Dobrodzienia Zygfryd Seget, mimo chęci, nie umiał nawiązać bliższej współpracy.

W 2000 roku nastąpiła wymiana młodzieży obu miast, co świadczy o bliskich relacjach Dobrodzień – Haan.

Rok 2003 to nawiązanie kontaktu z miastem Czortków. Wtedy to nastąpiło pierwsze spotkanie Mera miasta Czortków z dyrektorem Dobrodzieńskiego Ośrodka Kultury i Sportu Stanisławem Górskim.

W dniu przystąpienia Polski w szeregi Unii Europejskiej podpisano umowę partnerską z miastem Haan. Podpisy złożyli burmistrz Haan Martin Monikes, przewodniczący Rady Miejskiej w Dobrodzieniu Joachim Kiwic oraz burmistrz Dobrodzienia Lidia Kontny.

Podpisanie umowa partnerskiej z miastem Czortków nastąpiło 26 czerwca 2004 roku podczas odbywającego się Przeglądu Zespołów Artystycznych Mniejszości Narodowych i Etnicznych “Źródło”. Umowę partnerską podpisali burmistrz (Mer) Czortkowa Michał Wiercicki, burmistrz Dobrodzienia Lidia Kontny, przewodniczący Rady Miejskiej w Dobrodzieniu Joachim Kiwic, wicemarszałek Województwa Opolskiego Ryszard Gala i wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Opolskiego Bernard Gaida.

– Okres partnerstwa miast Dobrodzień – Haan – Czortków to szereg imprez kulturalnych, które odbywają się w każdej z tych miejscowości – mówi Paweł Mrozek, prezes Międzygminnego Towarzystwa Regionalnego Dobrodzień – Zębowice. – Wymiana uczniów, młodzieży, czy przedsiębiorców jest również możliwa dzięki umowie partnerskiej. Co rocznie gościmy u nas artystów z Czortkowa przy okazji odbywającego się “Źródła”.10-lecie partnerstwa było bardzo intensywne, a zarazem owocne.

M.K.

Podziel się