Bajkowe dziecko dwuletniej współpracy

Bajkowe dziecko dwuletniej współpracy

„Märchen lehren uns leben” – tak nazywa się bogato ilustrowana książka z bajkami, która jest efektem końcowym dwuletniego projektu Comenius, w którym uczestniczyło Publiczne Gimnazjum nr 1 w Oleśnie.

W programie Comenius – Partnerskie Projekty Szkół „Uczenie się przez całe życie” oprócz oleśnian uczestniczyli również Węgrzy i Austriacy. Uczniowie, aby wydać książkę z bajkami w czterech językach (niemieckim, angielskim, węgierskim i polskim), wielokrotnie spotykali się zarówno w Polsce, jak i w Austrii oraz na Węgrzech.

W drodze konkursu wybierane były bajki, które podczas ostatniej wizyty oleśnian na Węgrzech miały być przedstawione na scenie. Oleśnianie przedstawili bajkę “Küss den Esel” oraz “Josef und der kleine Wolf”.

We wtorek 24 czerwca w Oleśnie dokonano oficjalnej promocji książki, która została wydana w nakładzie 150 sztuk. Wszyscy uczniowie, którzy wnieśli jakikolwiek wkład w realizację książki, otrzymali jej egzemplarz. Na spotkaniu obecni byli dyrektorzy wszystkich szkół z gminy Olesno, dyrektor Oleskiej Biblioteki Publicznej oraz uczniowie z oleskich szkół podstawowych.

Koordynatorkami projektu w Publicznym Gimnazjum nr 1 w Oleśnie były Ewa Wystalska oraz Zuzanna Wąsik.

Realizacja projektu oraz druk książki możliwe było, dzięki uzyskaniu dofinansowania z funduszy Komisji Europejskiej.

*- Wyłączną odpowiedzialność za treść publikacji ponosi wydawca. Komisja Europejska nie odpowiada za wykorzystanie tych informacji w jakikolwiek sposób.

*- Zdjęcia archiwum szkoły.

Podziel się