Jubileusz 100-lecia OSP w Nowych Karmonkach

Jubileusz 100-lecia OSP w Nowych Karmonkach

W niedzielę 25 sierpnia w Nowych Karmonkach świętowano Jubileusz 100-lecia OSP. W obecności władz samorządowych wręczono również wiele medali i odznaczeń.

Po uroczystej mszy św. odbyła się uroczystość jubileuszowa przy remizie strażackiej.

Przy tak wielkiej uroczystości nie mogło obyć się bez przedstawienia historii jednostki, którą odczytała druhna Barbara Mencfel, kronikarz OSP. Przedstawiamy jej fragmenty.

 – Według relacji najstarszych mieszkańców wsi, OSP w Nowych Karmonkach powołana została w 1914 roku. Jej założycielem i zarazem pierwszym naczelnikiem był Franciszek Kler. W tym samym roku ze składek wiejskich wysiłkiem mieszkańców wioski wybudowano strażnicę. Był to niewielki, ale bardzo funkcjonalny jak na owe czasy budynek, który stał się przyczynkiem dalszego rozwoju jednostki OSP.

Faktem jest, że w 1919 roku zakupiono pierwszą ręczną sikawkę, przenoszoną na nosidłach, która służyła straży aż do 1922 roku, kiedy to wymieniono ją na pompę o napędzie ręcznym, zamontowaną na stałe na podwoziu kołowym. 

W 1938 roku odnotowano największy pożar w wiosce. Spłonął cały przysiółek Chałupki.

Reaktywowanie jednostki OSP Nowe Karmonki nastąpiło po wojnie, w roku 1946. Naczelnikiem został wybrany Jan Skibiński.

W 1962 roku zakupiono motopompę spalinową, która znacznie usprawniła pracę strażaków. 

W 1986 roku zostaje podjęta decyzja o budowie nowej remizy. W 1988 roku wysiłkiem całej wioski rozpoczęto budowę strażnicy. Należy tutaj podkreślić wielkie zaangażowanie w sprawy budowy, ówczesnego sołtysa Nowych Karmonek Henryka Konieczko. Nową remizę oddano do użytku w maju 1989 roku.

W 1992 roku jednostka bierze udział w gaszeniu ogromnego pożaru lasu w Kamińsku. 

W roku 2004 mieszkańcy Nowych Karmonek ufundowali straży Sztandar, który już w maju 2004 roku uroczyście został przekazany jednostce OSP Nowe Karmonki, w tym też roku zamontowano nowe drzwi garażowe, zakupiono nowe hełmy bojowe i mundury wyjściowe.

W roku 2006 powołano nowy zarząd, którego prezesem został Jacek Wróbel, a naczelnikiem pozostał Edward Pawnuk. 

W roku 2007 jednostka organizuje gminne zawody sportowo-pożarnicze, w tym też roku męska Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza na Powiatowych Zawodach Sportowo-Pożarniczych zajmuje I miejsce, uzyskując kwalifikację na zawody sportowo-pożarnicze na szczeblu wojewódzkim.

W roku 2009 staraniem zarządu OSP przy finansowym wsparciu Urzędu Gminy Radłów i anonimowych sponsorów ufundowano figurę św. Floriana z kapliczką, zamontowano tablicę pamiątkową dotyczącą budowy obecnego budynku remizy. W tym też roku pozyskano z Ministerstwa Obrony Narodowej samochód pożarniczy Star 244, który służył w jednostce do 2014 roku.

W lutym bieżącego roku przy finansowym wsparciu Urzędu Gminy Radłów został zakupiony samochód pożarniczy marki Steyr 790 o pojemności zbiornika na wodę 3600 l. 

Długo by wyliczać prace wykonane przez druhów, najważniejsze jest to, że jednostka OSP Nowe Karmonki rozwija się i skupia w swoich szeregach młodzież.

Po odczytaniu historii OSP nadszedł czas na wręczanie wyróżnień i odznaczeń.

OSP w Nowych Karmonkach otrzymała najwyższe odznaczenie Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP – Złoty Znak Związku OSP.

Medalem Honorowym im. Bolesława Chomicza odznaczony został dh Józef Wieczorek.

Następnie odznaczeni zostali:

Złotym Znakiem Związku OSP: dh Teodor Huć, dh Jacek Krzak oraz dh Konrad Jabłonka.

Złotym Medalem Za Zasługi Dla Pożarnictwa dh Jan Bednarz.

Srebrnym Medalem Za Zasługi Dla Pożarnictwa: dha Barbara Mencfel, dh Norbert Wieczorek, dh Konrad Jamrozy, dh Jacek Kulesza, dh Piotr Gruca, dh Gerhard Skowronek, dh Adam Dubiel, dh Zygfryd Gering.

Brązowym Medalem Za Zasługi Dla Pożarnictwa: dha Klaudia Hęcińska, dha Renata Pawnuk, dh Roman Nowak, dh Grzegorz Kuzaj, dh Robert Kempa, dh Piotr Nowak, dh Adrian Jabłonka, dh Eugeniusz Huć.

Odznaką Strażak Wzorowy: dh Dariusz Łyszczarek, dh Dawid Armanowski, dh Szymon Dubiel.

Dh Jan Bednarz został odznaczony pamiątkowym medalem z okazji 150-lecia Związków Strażackich na Śląsku.

Po oficjalnych uroczystościach, przyszła kolej na te mniej oficjalne. Koncert Orkiestry Dętej z Radłowa, Młodzieżowy Występ Artystyczny, Koncert Dominiki i Janusza Żyłki, a wieczorem dyskoteka DJ Jezior i DJ Bonex.

Podziel się