Gra Miejska “Burza Mózgów”

Gra Miejska “Burza Mózgów”

We wtorek 21 października w ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery 2014 odbyła się III edycja Gry Miejskiej “Burza Mózgów”, której głównym organizatorem było Młodzieżowe Centrum Kariery w Oleśnie. 

Do współorganizacji włączyły się następujące jednostki, działające w Oleśnie: Ośrodek Szkolenia i Wychowania, Komenda Powiatowa Policji, Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej, Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Warsztaty Terapii Zajęciowej, Zespół Szkół w Oleśnie, Zespół Szkół Zawodowych i Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących.

W grze wzięły udział 23 drużyny: 6 z OSiW i 17 ze szkół ponadgimnazjalnych.

Głównym celem była integracja, aktywizacja oraz poszerzenie wiedzy młodzieży z terenu miasta Olesna na temat rynku pracy i wpływu na życie zawodowe świadomości prawnej.

Uczestnicy gry mieli wiele różnych zadań do wykonania m.in. rozwiązywali testy w Młodzieżowym Centrum Kariery, Komendzie Powiatowej Policji, Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej czy Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej.

W pozostałych instytucjach i szkołach młodzież wykonywała zadania praktyczne m.in. poprawianie błędów w CV, napisanie zagadki lub wiersza oraz kreatywne wykonanie czegoś z kartki papieru.

W każdej instytucji i szkole uczestnicy mogli również liczyć na wsparcie pracowników danej instytucji, co spotkało się z dużym entuzjazmem.

Z roku na rok Gra Miejska cieszy się coraz większym zainteresowaniem, co bardzo cieszy organizatorów.

Wręczenie nagród odbyło się w piątek 24 października podczas panelu dyskusyjnego w Młodzieżowym Centrum Kariery w Oleśnie.

I miejsce zajęła para z OSiW Olesno: Marek Kucyk i Jarosław Rydlakowski, II miejsce para z ZSZ Olesno: Marzena Palmer i Mariola Steinhard, a III miejsce Dominika Gajdecka i Sylwia Grobelny z ZSEiO Olesno.

Podziel się