Jubileusz 100-lecia OSP w Borkach Wielkich

Jubileusz 100-lecia OSP w Borkach Wielkich

W sobotę 25 października w Borkach Wielkich świętowano 100-lecie OSP oraz zakup nowego samochodu pożarniczego.

Podczas uroczystości przedstawiona została historia jednostki OSP w Borkach Wielkich. Na naszym portalu przytaczamy fragmenty kroniki:

– Kiedy w Borkach Wielkich powstała zorganizowana jednostka straży pożarnej trudno jednoznacznie odpowiedzieć. Najprawdopodobniej na początku XX wieku. Brak na to jednak dokumentów. Najstarszy dokument potwierdzający istnienie straży w Borkach pochodzi dokładnie sprzed stu laty. Jest to pismo starosty oleskiego do prezydenta Opola informujące, że od 1 kwietnia 1913 roku oleskie starostwo prowadzi rejestr związków gaśniczych i przeprowadza wiosną oraz jesienią szkolenia dla strażaków.

Dokładne dane dotyczące składu zarządu oraz nazwiska 9 członków sekcji strażackiej pochodzą dopiero z roku 1932. Wyposażenie z tamtego okresu to przenośna pompa, a do alarmowania dwie trąbki. Zaś do przewozu pompy i strażaków typowano co roku 4 konie wraz z furmanką.

Działalność straży z nowym zarządem została reaktywowana po ustaniu działań wojennych. W 1959 roku strażacy rozpoczęli budowę nowej remizy. Inicjatorem budowy była przewodnicząca Gromadzkiej Rady w Borkach – Wanda Chmielewska. Nowa remiza została oddana do użytku w 1960 roku. W 1962 roku strażacy otrzymali pierwszy samochód bojowy marki KRAS. Kolejne otrzymali w latach 1972, 1985, 1992 i 2002. Wszystkie marki STAR.

W 1971 roku została założona sekcja żeńska młodzieżowej drużyny pożarniczej. Już w 1974 roku dziewczęta wydelegowane zostały na zlot młodzieży do Warszawy.

W 1983 roku ufundowany został sztandar wykonany przez siostry zakonne z Piekar Śląskich. W ostatnim czasie wymagał jednak gruntownej renowacji. Wiosną 2014 roku renowację wykonał zakład w Głubczycach.

Lata powojenne to również częste wyjazdy do pożarów i akcji ratunkowych. Najbardziej pracowite lata to wyjazdy do pożarów lasów w Kamińsku i Kuźni Raciborskiej w 1992 roku, powódź w 1997 roku oraz okiść lodowa i podtopienia w 2010 roku.

W 1997 roku jednostka została włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Posiada system selektywnego alarmowania i system alarmowania na telefony komórkowe. Od 2012 roku wyposażona została w syrenę elektroniczną.

W latach 90-tych problemem jednostki była zbyt mała strażnica. W 1996 roku do sprzedaży wystawiony został pawilon handlowy, który w 1997 roku został zakupiony przez gminę Olesno. W 1999 roku strażacy rozpoczęli prace rozbiórkowe i remontowe. Następnie dzięki dużym środkom z budżetu gminy Olesno firma budowlana wykonała prace specjalistyczne. Otwarcie nowego Domu Strażaka miało miejsce w 2002 roku. Wtedy też przekazany został jednostce, wcześniej skarosowany, samochód pożarniczy STAR 200. W 2007 roku jednostka zakupiła lekki samochód, Fiat Ducato.

Obecnie posiadany sprzęt pozwala na podejmowanie działań takich jak: akcje pożarnicze, ratownictwo drogowe, ratownictwo wodne (jednostka posiada łódź motorową z silnikiem zaburtowym), pomoc przedmedyczna, usuwanie gniazd os i szerszeni.

Strażacy z Borek Wielkich są też widoczni w życiu wsi między innymi czuwają u Bożego Grobu, współpracują z innymi organizacjami wiejskimi, organizują festyny, zawody, pokazy sprzętu. Kilkakrotnie byli gospodarzami zawodów sportowo-pożarniczych. Wydają własne widokówki. Organizują spotkania z okazji Dnia Kobiet. Włączają się do pomocy przy organizacji uroczystości i imprez w gminie Olesno.

Jednostka w Borkach Wielkich liczy obecnie 104 członków czynnych (w tym 22 kobiety), przy OSP istnieje też drużyna młodzieżowa. W działaniach ratowniczych może uczestniczyć 48 strażaków.

16 października jednostka odebrała nowy, średni samochód ratowniczo-gaśniczy Mercedes Benz Atego.

IMG_0631

To fabrycznie nowy samochód wyposażony w silnik o mocy 220 kW, uterenowiony, z napędem 4×4, z autopompą o wydajności 2800 l/min i beczką na 2500 litrów wody. Samochód posiada normę spalin Euro 6. Wyposażony jest także w zbiornik środka pianotwórczego, działko wodno-pianowe, linię szybkiego natarcia, instalację układu zraszaczy, maszt oświetleniowy, wyciągarkę min. 8 ton.

Całkowity koszt to: 630 000 złotych, z tego 150 tysięcy złotych to dotacja Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej, a 50 tysięcy złotych dotacja pochodzącą z Zakładów Ubezpieczeniowych. 430 000 złotych pochodzi z budżetu gminy Olesno.

Podczas uroczystości nadano medale za zasługi dla pożarnictwa.

Złoty Medal za Zasługi dla Pożarnictwa otrzymał druh Hubert Imiołczyk.

Srebrny Medal za Zasługi dla Pożarnictwa otrzymali druhowie: Andrzej Bensz, Marcin Porada, Jacek Pownug, Maria Froncek.

Brązowy Medal za Zasługi dla Pożarnictwa otrzymali druhowie: Wojciech Karbowski, Eugeniusz Klima, Marek Talik.

Podziel się