Pełne listy kandydatów

Pełne listy kandydatów

Wybory Samorządowe odbędą się 16 listopada od godz. 7.00 do 21.00. 

Wójtów i burmistrzów wybieramy w wyborach bezpośrednich na tych samych zasadach co w wyborach na Prezydenta RP. Zwycięzcą zostanie kandydat, który uzyska więcej niż połowę ważnych głosów.

Jeżeli żaden kandydat nie uzyska poparcia więcej niż połowy wyborców, konieczne jest przeprowadzenie drugiej tury głosowania, do której kwalifikuje się dwóch kandydatów z najlepszym wynikiem w pierwszej turze. Druga tura zaplanowana jest na 30 listopada 2014 roku.

W tym roku po raz pierwszy radnych gmin będziemy wybierać w okręgach jednomandatowych. Gminy podzielone zostały na okręgi, a z każdego kandydatom przysługuje jeden mandat. Zwycięzca w danym okręgu bierze wszystko – a do rady dostanie się kandydat na którego oddana zostanie największa liczba głosów.

Na poszczególnych podstronach publikujemy pełne listy wyborcze dla poszczególnych okręgów.

Kandydaci do Sejmiku Województwa Opolskiego
– Kandydaci do Rady Powiatu w Oleśnie

– Kandydaci na burmistrzów, wójtów i radnych gminnych

Podziel się