Będą równi na rynku pracy

Będą równi na rynku pracy

Młodzieżowe Centrum Kariery w Oleśnie w ramach projektu „Równi na rynku pracy”, inicjatywy europejskiej „Gwarancje dla młodzieży” zorganizowało w dniach 18 – 21 listopada spotkania z Ewą Korzeniewską, doradcą zawodowym. Zajęcia grupowe trwały 20 godzin, w trakcie których przekazane zostały różne formy wsparcia osobom współuczestniczącym w projekcie.

Celem tych spotkań było uświadomienie uczestników o tym, jak duże znaczenie ma poznanie siebie, swoich cech charakteru, zainteresowań, aby w przyszłości wybrać odpowiedni zawód i znaleźć interesującą ich pracę. Zajęcia obejmowały prace grupowe i indywidualne. Dzięki nim współuczestnicy projektu nabyli wiedzę potrzebną do swobodnego poruszania się na rynku pracy oraz umiejętności właściwej autoprezentacji, co pomoże im pozytywnie wypromować swoją osobę podczas czekających ich w przyszłości rozmów kwalifikacyjnych.

Pierwszą z nich odbędą przed podjęciem stażu, który jest kolejną z planowanych form wsparcia dla 15 uczestników projektu. Odpowiedzi na pytania, które zostały zadane w czasie zajęć, m.in. czym jest autoprezentacja, co się składa na wizerunek przyszłego pracownika, jak zapanować nas stresem, na pewno przydadzą się w przyszłości grupie uczestniczącej w przedsięwzięciu.

Projekt „Równi na rynku pracy” skierowany jest do osób w przedziale wiekowym 18 – 24 lata. Jego celem jest aktywizacja zawodowa osób pozostających bez zatrudnienia, nieuczących się, których ograniczenia środowiskowe i materialne, a także brak lub zbyt niskie kwalifikacje zawodowe uniemożliwiają lub znacząco utrudniają wejście na rynek pracy i udany start życiowy. W ramach wsparcia zostały lub zostaną zorganizowane spotkania z doradcą zawodowym, prawnikiem i psychologiem. Osoby zamieszkujące tereny wiejskie oraz małe miejscowości będą uczestniczyć w treningu umiejętności społecznych. Od nowego roku planowane jest rozpoczęcie kursów zawodowych, kursu języka obcego, a także kursów komputerowych.

Grupa 11 kobiet i 4 mężczyzn uczestnicząca w projekcie jest pewna, że projekt pomoże im znaleźć satysfakcjonującą pracę.

– Jesteśmy przekonani, że projekt przyniesie nam wiele korzyści i pomoże w rozpoczęciu nowego, lepszego życia, z którego każdy z osobna, będzie usatysfakcjonowany i zadowolony – mówią uczestnicy.

Sandra Jaszczak

Podziel się