Nowe władze Dobrodzienia

Nowe władze Dobrodzienia

W piątek 28 listopada odbyła się pierwsza sesja Rady Miejskiej w Dobrodzieniu.

Sesję początkowo prowadził Eugeniusz Korzyniewski, najstarszy radny. Po uroczystym ślubowaniu nadszedł czas na wybór przewodniczącego rady i wiceprzewodniczących.

Na stanowisko przewodniczącego zgłoszono dwóch kandydatów: Damiana Karpińskiego z Mniejszości Niemieckiej i Andrzeja Jasińskiego z KWW Gabriela Kukowki. W tajnym głosowaniu brało udział 12 radnych (14 było obecnych, kandydaci nie brali udziału w głosowaniu), Damian Karpiński otrzymał osiem głosów i trzecią kadencję będzie pełnił funkcję przewodniczącego rady, a Andrzej Jasiński otrzymał cztery głosy.

Na stanowisku wiceprzewodniczących zgłoszonych zostało zgłoszonych tylko dwóch kandydatów: Paweł Czapla (Mniejszość Niemiecka) i Andrzej Jasiński (KWW Gabriela Kukowki), dlatego po formalnym głosowaniu obaj zostali wybrani na wiceprzewodniczących rady.

Skład rady miejskiej:

– Czapla Paweł – Mniejszość Niemiecka,

– Karpiński Damian- Mniejszość Niemiecka,

– Koj Rudolf – Mniejszość Niemiecka,

– Max Katarzyna – Mniejszość Niemiecka,

– Sacha Joachim – Mniejszość Niemiecka,

– Zug Piotr – Mniejszość Niemiecka,

–  Jasiński Andrzej – KWW Gabriela Kukowki,

– Kapela Piotr – KWW Gabriela Kukowki,

– Lichota Rajmund – KWW Gabriela Kukowki,

– Langer Brygida – PSL,

– Miazga Tomasz – PSL,

– Ochman-Lizurek Małgorzata – PSL,

– Korzyniewski Eugeniusz – Komitet Obywatelski Ślązaków,

– Kuboth Manfred – Komitet Obywatelski Ślązaków,

– Wloczyk Joachim –  KWW Joachima Wloczyk,

 

Następnie burmistrz Róża Koźlik po raz trzeci złożyła uroczyste ślubowanie, po czym, za pozwoleniem radnych wygłosiła przemówienie. Publikujemy jego treść:

W rozpoczynającej się kadencji czekają nas kolejne wyzwania, które w przeważającej części będą realizacją pojętych już działań przez naszych poprzedników – działań, które zostały zaplanowane, przygotowane dokumentacyjnie albo też zapisane w wieloletnim programie finansowym a także w dokumentach planistycznych gminy. Ale też jasno musimy sobie powiedzieć, że czekają nas pewne ograniczenia i uwarunkowania. Po pierwsze mamy ograniczone możliwości finansowe. Zatem nie na wszystko wystarczy nam środków. Musimy koncentrować własne środki na sprawach najistotniejszych. 

Po drugie spotykamy się z wielkimi potrzebami mieszkańców. I tu musimy w cierpliwym dialogu ustalić hierarchię potrzeb. Przyszłość naszej gminy zależna jest od zdolności do współpracy nie tylko między nami, ale przede wszystkim od naszej współpracy z mieszkańcami i przedsiębiorcami.

Kiedy 8 lat temu po raz pierwszy podejmowałam decyzję o kandydowaniu na tą właśnie funkcję, bardzo często stawiałam sobie pytanie dlaczego to robię i dla kogo? I za każdym razem nasuwała mi się tylko jedna odpowiedź: bo dla tej ziemi chcę pracować.

Z administracją samorządową, a dokładnie z Urzędem Miejskim związana jestem od 1989 roku.
Początkowo jako referent do spraw zaopatrzenia rolników, później w referacie finasowo-budżetowym, dalej jako kierownik Referatu Rozwoju Gospodarczego zajmowałam się inwestycjami gminnymi i przetargami, następnie pełniłam funkcję sekretarza gminy, a ostatnie cztery lata funkcję burmistrza Dobrodzienia.
Praca ta choć trudna – zawsze przynosiła mi wiele satysfakcji i zadowolenia.

Wyniki wyborów pokazały iż, to właśnie wyborcy nam zaufali, nam powierzyli troszczyć się o tę ziemię, dbać o jej dobro i o jej rozwój.

Gorąco apeluję do wszystkich radnych, aby przy podejmowaniu decyzji nie kierowali się emocjami, nie patrzyli na sprawy tylko indywidualnie, ale by potrafili dostrzec sprawy ogółu. Z doświadczenia wiem, jak ważnym w pracy rady jest umiejętność wypracowania kompromisu, wzajemnego zrozumienia, a niejednokrotnie przyznania się również do błędnego myślenia.

Mam głęboką nadzieję i życzę tego sobie oraz wszystkim radnym, aby współpraca między nami układała się pomyślnie, a efektem tej współpracy były zawsze trafnie podjęte decyzje służące rozwojowi naszego miasta i naszej gminy.

Szanowni radni w tej kadencji czeka nas:

1. dalsza rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej oraz wodociągowej
– wykonanie kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz wymiana sieci wodociągowej w ul. Opolskiej w Dobrodzieniu
– wykonanie kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz wymiana sieci wodociągowej na Placu wolności (rynek)
– dokumentacja sieci wodąciogowej w m. Dąbrowica
– dokumentacja sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej ul. Piaskowej w Pludrach

2. Przebudowa rynku w Dobrodzieniu – wymianie podlegać będzie sieć kanalizacyjna, wodociągowa, powstaną nowe chodniki, jezdnia oraz nowoczesne oświetlenie LED

3. Termomodernizacja budynków komunalnych (przy PL.Wolności i ul. Oleskiej) – w ramach zadania planuje się ocieplenie oraz odnowienie elewacji budunku

4. Dokończenie modernizacji oczyszczalni ścieków w Pludrach

5. Przebudowa dróg lokalnych będących w zarządzie gminy:
– Dobrodzień ul. Opolska (NPPDL)
– Dobrodzień Plac Wolności (NPPDL)
– Dobrodzień ul. K.Mańki – nawierzchnia
– Pietraszów przebudowa ulic Piła i Kopina ( FS+ budżet gminy+Nadleśnictwo Zawadzkie)
– Główczyce ul Dolna (FOGR)
– Ligota Dobrodzieńska ul. Kuźnia, Boczna, i Zielona ( dokumentacja GOGR)
– Gosławice ul. Krótka (FS+budżet gminy)
– Bzinica Nowa ul. Spółdzielcza
-Turza ul. Leśna – dokumentacja
– Kocury ul. Brzozowa – dokumentacja

6. Ścieżki rowerowe, chodniki
Wsparcie zadań polegających na wykonaniu ścieżek rowerowych i chodników przy drogach powiatowych i wojewódzkich.
– Główczyce – projekt i realizacja chodnika wzdłuż drogi powiatowej
– przebudowa wysepki spowalniającej w Pietraszowie
– dążenie do budowy ścieżki rowerowej przy drodze Wojewódzkiej Malichów – Dobrodzień
– dalsze starania o budowę obwodnicy Dobrodzienia i Myśliny.

7. Oświetlenie uliczne na terenie gminy – dalsza rozbudowa oświetlenia na terenie naszej gminy

8. Ochotnicze Straże Pożarne:
– wsparcie działań jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych
– budowa remizy strażackiej w Bzinicy Starej
– doposażenie jednostek OSP w sprzęt ratunkowy i ochrony p/pożarowej

9. Pozyskiwanie Środków z Unii Europejskiej – dotacje na inwestycje oraz poprawę warunków życia naszych mieszkańców.
W okresie programowania 2007-2013 pozyskaliśmy dla naszej gminy 16,5 mln zł.

10. Wsparcie stowarzyszeń oraz organizacji działających na terenie naszej gminy w zakresie promocji gminy, kultury, sportu i turystyki.
Kontynuowanie działań promocyjnych gminy.

Te zadania nie wymieniłam przypadkowo, bo tak akurat mi się podoba – to zwyczajny bieg wydarzeń wynikły z realizacji postanowień Strategii Rozwoju Gminy, z wieloletniego programu inwestycyjnego oraz Lokalnego Programu Rozwoju Gminy – tzw. dokumentów strategicznych gminy.

Myślę, że zrozumiałym wydaje się fakt wprowadzania do realizacji kolejno tych inwestycji, które posiadają już gotowe dokumentacje projektowe, aby nie zmarnować tego co zostało już zrobione, bo tylko w ten sposób możemy uniknąć marnotrawienia środków publicznych naszych mieszkańców, za które wszyscy jesteśmy odpowiedzialni.

Zdaję sobie sprawę, że wartość tych inwestycji wielokrotnie przewyższa kwotę, jaką możemy w budżecie gminy przeznaczyć na inwestycje, dlatego też podkreślam, iż zadania te będą mogły być zrealizowane tylko i wyłącznie przy wsparciu środków pomocowych.
Oprócz zadań z zakresu infrastruktury technicznej przyjdzie nam zmierzyć się z realizacją wielu innych zadań, które często z pozoru wydają się łatwe, a tak naprawdę spędzają sen z powiek. Wierzę jednak w Waszą mądrość, doświadczenie i fachowość, i w to, że wspólnie znajdziemy wyjście z każdej sytuacji.

Chcę zaznaczyć, iż jestem otwarta na współpracę i wszelkie sugestie dotyczące rozwoju naszej gminy, i tylko jedno mogę Wam obiecać: iż z pełną odpowiedzialnością i pełnym zaangażowaniem będę pracować dla dobra tej Ziemi i wszystkich jej mieszkańców.

Podziel się