Nowe władze Olesna

Nowe władze Olesna

W poniedziałek 1 grudnia w Miejskim Domu Kultury w Oleśnie przy sporej publiczności odbyła się pierwsza sesja rady miejskiej w Oleśnie VII kadencji. 

Sesję początkowo prowadził Tadeusz Zamłyński, najstarszy radny. Radni rozpoczęli od odśpiewania hymnu państwowego oraz ślubowania. Otrzymali również zaświadczenie o wyborze na radnego od przewodniczącego Miejskiej Komisji Wyborczej.

Następnie wybierali w tajnym głosowaniu nowego przewodniczącego rady. Na to stanowisko zgłoszony został jedynie Henryk Kucharczyk (Ziemia Oleska-Nasza Przyszłość), który w tajnym głosowani otrzymał czternaście głosów i jeden przeciwny.

Na dwa stanowiska wiceprzewodniczących zgłoszono trzech kandydatów z Ziemi Oleskiej-Nasza Przyszłość: Tadeusza Rutko, Piotra Grędę i Andrzeja Kochańskiego. W tajnym głosowaniu na wiceprzewodniczących rady wybrani zostali Andrzej Kochański (15 głosów) oraz Piotr Gręda (8 głosów). Tadeusz Rutko otrzymał 6 głosów.

Rada miejska w Oleśnie w kadencji 2014-18:

– Grzegorz Biernacki – Ziemia Oleska-Nasza Przyszłość,

– Piotr Gręda- Ziemia Oleska-Nasza Przyszłość,

– Irena Hadasik – Ziemia Oleska-Nasza Przyszłość,

– Andrzej Kochański – Ziemia Oleska-Nasza Przyszłość,

– Henryk Kucharczyk – Ziemia Oleska-Nasza Przyszłość,

– Tadeusz Rutko – Ziemia Oleska-Nasza Przyszłość,

– Tadeusz Zamłyński – Ziemia Oleska-Nasza Przyszłość,

– Edeltrauda Zug – Ziemia Oleska-Nasza Przyszłość,

– Gabriela Jokiel – Mniejszość Niemiecka,

– Artur Paluch – Nowe Rozdanie,

– Łukasz Czołkos – Razem dla Gminy Olesno,

– Małgorzata Wieczorek – radna niezależna,

– Marek Leśniak – radny niezależny,

– Klaudiusz Małek – radny niezależny,

– Jan Bonk – radny niezależny.

Podczas drugiej części sesji uroczyste ślubowanie złożył Sylwester Lewicki, burmistrz Olesna wybrany na trzecią kadencję, który następująco przemówił:

– Ze swej strony bardzo serdecznie dziękuję za wszystkie wyrazy uznania, gratulacje i życzenia, za okazane mi zaufanie i ponowny wybór na stanowisko burmistrza Olesna. Ten wybór i poparcie, jakiego udzielili mieszkańcy naszej gminy jest dla mnie zaszczytem i motywacją do dalszej pracy. Odbieram to także jako poparcie dla moich działań i zamierzeń na obecną kadencję. 

Jak państwo wiecie, obecna kadencja zdecydowanie różni się od poprzedniej. Przede wszystkim tym, że Komitet Wyborczy Ziemia Oleska-Nasza Przyszłość wprowadził ośmiu radnych do rady miejskiej, a także po raz pierwszy w wyborach do rady powiatu oleskiego zyskaliśmy trzech nowych radnych. W tym momencie chciałbym państwa poinformować, gratulując jednocześnie pani Ewie Cichoń, która objęła zaszczytną funkcję przewodniczącej rady powiatu oleskiego.

Można powiedzieć, że głosami mieszkańców zapoczątkowaliśmy historyczną zmianę w wyborach samorządowych, wprowadzając do samorządu ludzi niezwiązanych z politycznymi układami, ludzi znających problemy naszego regionu, ludzi którzy tutaj wyrośli, tutaj mają swoje korzenie, a przede wszystkim, którzy wniosą swoją wiedzę i doświadczenie i wspólnie z nami będą sięgać po fundusze unijne, aby budować nowe drogi, dbać o bezpieczeństwo i tworzyć wspólnotę mieszkańców. 

Jestem przekonany, szczególnie teraz, w sprzyjających warunkach, że nasza współpraca na płaszczyźnie gmina-powiat będzie układała się bardzo dobrze. Gratuluję wszystkim radnym sukcesu wyborczego i zdobytego zaufania oraz życzę samych trafnych decyzji podjętych w działalności samorządowej.

Dzisiejszą uroczystą sesją rozpoczynamy nową, czteroletnią kadencję wspólnej pracy dla miasta i gminy Olesno. Przed nami nowe wyzwania, obowiązki, nowe zadania, ale i nowe możliwości, jakie niesie ze sobą nowa perspektywa unijna i nowe środki ukierunkowane na zwiększenie konkurencyjności gospodarki, poprawę spójności społecznej i terytorialnej, a także sprawności i efektywności państwa. 

Zdwoimy nasze działania, aby pozyskiwać jeszcze więcej środków europejskich. W planach na przyszłą kadencję mamy wiele ambitnych zadań. Chciałbym powiedzieć o najważniejszych, a są nimi: włączenie dalszych dziesięciu hektarów do Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Oleśnie, poprawa bezpieczeństwa poprzez rozbudowę monitoringu, budowę oświetlenia, budowę ulic i chodników, budowę ścieżek rowerowych, dalszy rozwój bazy sportowej, rewitalizację parków, budowa placów zabaw, siłowni plenerowej. Dla naszych sołectw będziemy nadal pozyskiwali środki unijne dla różnorodnych projektów, poprawiających jakość życia mieszkańcom wiosek. 

W dalszym ciągu będziemy wspierać wszelkie działania na rzecz osób starszych i niepełnosprawnych. Będziemy także kontynuować współpracę z innymi samorządami, aby realizować projekty unijne o charakterze ponadregionalnym.

Naszym zadaniem będzie poprawienie wizerunku gminy Olesno, racjonalna polityka ekonomiczna i finansowa, ożywienie gospodarcze, tak aby w naszym mieście i naszych wioskach dobrze czuli się nie tylko ludzie starsi, ale żeby młodzi znajdowali tutaj swoje miejsce, zakładali rodziny, kształcili tutaj swoje dzieci, abyśmy wszyscy mogli z dumą i satysfakcją powiedzieć, że zmieniamy Olesno na lepsze. 

 Chciałbym, aby gmina nadal była postrzegana jako przyjazna i bezpieczna dla mieszkańców, otwarta na inwestorów i przedsiębiorców, dbająca o rozwój rodziny i ludzi starszych, skuteczna w pozyskiwaniu środków europejskich. Jednym słowem, jako gmina dynamicznie rozwijająca się, szczególnie w zakresie gospodarczym i infrastrukturalnym.

Sukces w zarządzaniu tak skomplikowanym organem, jakim jest gmina zależy od zgodnej współpracy burmistrza, rady miejskiej i mieszkańców. Liczę na sprawną i konstruktywną współpracę z całą radą oraz efektywną pracę nad wszechstronnym rozwojem miasta i gminy Olesno. Tego oczekują również mieszkańcy ziemi oleskiej. 

Życzę nam wszystkim, żebyśmy nie zawiedli zaufania, abyśmy zachowali między sobą wzajemny szacunek i zgodę.

Podziel się