Radni ustalili pensję starosty

Radni ustalili pensję starosty

Podczas III sesji Rady Powiatu Oleskiego radni ustalili wynagrodzenie starosty oleskiego oraz skład osobowy stałych komisji rady.

Stanisław Belka (PO), starosta oleski będzie zarabiał 12 220 złotych brutto miesięcznie. To suma wynagrodzenia zasadniczego plus dodatków: funkcyjnego, za wysługę lat i specjalnego.

Podczas poniedziałkowej sesji 29 grudnia obecnych było 18 radnych. 13 z nich głosowało za przyjęciem uchwały o wynagrodzeniu starosty, 4 radnych PSL-u (Leszek Kałwak, Antoni Polak, Paweł Polak, Alojzy Gnot) wstrzymało się od głosowania, a Stanisław Belka wyszedł z sali podczas omówienia i głosowania tego punktu obrad.

Maksymalne wynagrodzenie starosty w Polsce wynosi 12 365,22 złotych.

Podczas sesji radni ustalili również skład osobowy stałych komisji rady. Na początku wybierano skład Komisji Rewizyjnej. Zgłoszone zostały dwie kandydatury na przewodniczącego tej komisji: Henryka Krześniaka (SLD) i Alojzego Gnota (PSL).

Antoni Polak (PSL), który zgłosił kandydaturę Alojzego Gnota tak uzasadniał swój wybór.

– Komisja rewizyjna kontroluje działalność zarządu powiatu i powiatowych jednostek, a podany kandydat (Henryk Krześniak – przyp. red.) znajduje się w koalicji, dlatego logiczna, estetyczna oraz rzetelna i wiarygodna kontrola powinna być w osobie niezależnej, proponuję więc Alojzego Gnota – mówi Antoni Polak.

Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej został Henryk Krześniak, za kandydaturą którego głosowało 11 radnych, a za kandydaturą Alojzego Gnota 4 radnych. Pozostałymi członkami Komisji Rewizyjnej zostali: Lidia Kontny (MN) – zastępca przewodniczącego, Marianna Krzykawiak (PO) – sekretarz, Alojzy Gnot (PSL), Krzysztof Chudzicki (PiS) – członkowie.

Skład pozostałych komisji wygląda następująco:

Komisja Ochrony Zdrowia, Rodziny i Pomocy Społecznej:

– Marek Rubelt – PO (przewodniczący),

– Barbara Kaczmarczyk – MN,

– Stanisław Grzesik – Ziemia Oleska-Nasza Przyszłość,

– Antoni Polak – PSL,

– Alojzy Gnot – PSL,

– Hubert Imiołczyk – Ziemia Oleska-Nasza Przyszłość.

Komisja Porządku Publicznego:

– Krzysztof Chudzicki PiS (przewodniczący),

– Damian Hutsch – MN,

– Hubert Imiołczyk – Ziemia Oleska-Nasza Przyszłość,

– Paweł Polak – PSL,

– Eugeniusz Mielczarek – PSL.

 Komisja Promocji, Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska

– Sylwia Kus – MN (przewodnicząca),

– Barbara Kaczmarczyk – MN,

– Antoni Polak – PSL,

– Leszek Kałwak – PSL,

– Stanisław Grzesik – Ziemia Oleska-Nasza Przyszłość,

Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji:

– Marianna Krzykawiak – PO (przewodnicząca),

– Ewa Cichoń – Ziemia Oleska-Nasza Przyszłość,

– Damian Hutsch – MN,

– Janusz Wojczyszyn – PO,

– Eugeniusz Mielczarek – PSL,

– Paweł Polak – PSL,

Komisja Budżetu i Finansów:

– Leszek Kałwak – PSL (przewodniczący),

– Janusz Wojczyszyn – PO,

– Lidia Kontny – MN,

– Sylwia Kus – MN,

– Marek Rubelt – PO,

– Henryk Krześniak – SLD,

– Ewa Cichoń – Ziemia Oleska-Nasza Przyszłość.

 Damian Pietruska

Podziel się