Dyżur radnego w Dobrodzieniu?

Dyżur radnego w Dobrodzieniu?

Podczas III Sesji Rady Miejskiej w Dobrodzieniu zaproponowano ideę, by radni pełnili dyżury, podczas których każdy mieszkaniec gminy mógłby przyjść porozmawiać z radnym. Ponadto we wtorek 30 grudnia tradycyjnie już przy palącej się świecy uchwalono budżet gminy Dobrodzień na 2015 rok. Wszystko odbyło się w komplecie rady miejskiej.

Idea dyżurów radnych została dobrze przyjęta przez burmistrz Różę Koźlik i bardzo możliwe, że w najbliższej przyszłości zostanie wcielona w życie.

– Oczywiście pomysł ten bardzo mi się podoba, a w Urzędzie Miasta na pewno znajdzie się czas i miejsce na takie spotkania – mówiła Róża Koźlik, burmistrz Dobrodzienia. – Jeśli pomysł zostanie zrealizowany, upublicznimy tę informację.

Przewodniczący rady Damian Karpiński również wygłosił swoje zdanie, równocześnie przestrzegając, aby nie uszczęśliwiać społeczeństwa na siłę.

– Jest to ciekawy pomysł i ja sam chętnie podpiszę się pod nim – mówił. – Jednak nic na siłę. Trzeba zapytać ludzi, czy chcą takich dyżurów. Dobrą okazją do tego będą wybory sołtysów. Przez cztery lata pełnienia takich dyżurów zgłosiły się do mnie tylko dwie osoby.

Jednym z punktów III Sesji było również uchwalenie budżetu gminy Dobrodzień na 2015 rok. Odbyło się to przy palącej się świecy. Zwyczaj ten zapoczątkowany został w 2004 roku przez Joachima Kiwica, ówczesnego przewodniczącego Rady Miejskiej Dobrodzienia i do dziś jest praktykowany. Zwyczaj ten stał się już „dobrodzieńską tradycją”.

Uchwała nr 3/19/2014 z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dobrodzień na 2015 rok została jednogłośnie przegłosowana. Jej treść w obecności kompletu radnych przedstawił Damian Karpiński.

Według niej dochody gminy Dobrodzień wyniosą 29 941 738 złotych (w tym wydatki bieżące w kwocie: 27 834 257 złotych oraz wydatki majątkowe w kwocie: 2 107 481 złotych).

Wydatki gminy Dobrodzień wyniosą 31 940 783 ,60 złotych (w tym wydatki bieżące w kwocie: 26 443 572, 31 złotych oraz wydatki majątkowe w kwocie 5 497 211, 29 złotych).

Deficyt budżetu w kwocie 1 999 045, 60 zł zostanie pokryty z zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1 499 045, 60 oraz z wolnych środków.

O najbliższych celach gminy Dobrodzień pisaliśmy przy okazji artykułu Nowe władze Dobrodzienia.

Michał Krzyminski

Podziel się