Róże Powiatu 2014

Róże Powiatu 2014

W środę 14 stycznia w auli Zespołu Szkół w Oleśnie wręczono Róże Powiatu 2014 oraz inne wyróżnienia przyznawane przez Starostwo Powiatowe w Oleśnie.

Galę swoim występem uświetnił oleski chór parafialny pod kierownictwem Krystyny Hober.

Róże Powiat Oleskiego wręczano po raz dziesiąty. Do tej pory po sześć nagród trafiło do gmin: Rudniki, Dobrodzień i Olesno, cztery do Radłowa, po trzy do gmin: Praszka i Gorzów Śląski, do Zębowic dwie, chociaż dla czterech osób.

Publikujemy sylwetki tegorocznych nagrodzonych:

Laureaci nagrody „Róże Powiatu”

Róże Powiatu

Grzegorz Pucka  – lider życia społecznego w Żytniowie. Z wnioskiem o nagrodę wystąpił Wójt Gminy Rudniki. Grzegorz Pucka jest niezwykle zaangażowany w sprawy lokalnej społeczności Żytniowa, z którą związał się po przejściu na emeryturę. Jest inicjatorem ruchu Odnowy Wsi w Żytniowie, założycielem i prezesem Stowarzyszenia „Razem dla Żytniowa. Dzięki niemu mieszkańcy podejmują wiele działań na rzecz poprawy estetyki i rozwoju swojej miejscowości. Od zakończenia pracy nauczyciela akademickiego na Politechnice Śląskiej w Katowicach, jest współredaktorem Wydawnictwa Biuletynu Informacyjnego Gminy Rudniki.

Jest autorem wiodącym pierwszego książkowego opracowania w gminie Rudniki pt. „Siedem wieków Żytniowa”, która wydana została z okazji Obchodów 700-lecia wsi i parafii Żytniów. Ideą przewodnią jest ocalić od zapomnienia różnorodności i piękno życia mieszkańców wsi i parafii Żytniów.

Jest pomysłodawcą obchodów „Roku Żytniowa”, w ramach którego 3 maja 2012 r.  w centrum wsi postawiono i poświęcono piękny obelisk, upamiętniający wydarzenia. Fundator okolicznościowego medalu.

Współorganizator obchodów 600 – lecia Urzędu Sołtysa w sołectwie Żytniów, i wydawca kolejnej publikacji pt. „ Żytniów w fotografii. 6 wieków Urzędu Sołtysa 1413-2013”.

Grzegorz Pucka to bardzo ciepły i życzliwy człowiek niosący pomoc współmieszkańcom. Jego zaangażowanie, wytrwałość, poświęcenie i historyczna pasja zasługują na wyróżnienie i uznanie. Otrzymał wyróżnienie Starosty Oleskiego za rok 2012.


Młodszy kapitan Tobiasz Klama – zastępcą dowódcy zmiany w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Oleśnie, służbę stałą w pożarnictwie rozpoczął  w 2008 r. Wniosek o nagrodę złożył Komendant Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej.

W tutejszej Komendzie Powiatowej brał udział w licznych akcjach ratowniczo-gaśniczych na terenie powiatu oleskiego, które związane były z niesieniem pomocy poszkodowanym, z narażeniem własnego zdrowia i życia.

Uczestniczył w różnego rodzaju zawodach, turniejach oraz mistrzostwach w sporcie pożarniczym na szczeblu powiatowym, wojewódzkim, krajowym i międzynarodowym, które są pokazem specyfiki służby, sprawdzianem sprawności fizycznej. Sprawność fizyczna w straży pożarnej jest niezwykle ważnym elementem wyszkolenia i przygotowania do zawodowych zadań, często tych najtrudniejszych, które wymagają dużego wysiłku fizycznego, szybkości działania, refleksu, opanowania i działania w zespole. W tym zakresie Tobiasz Klama wyróżnił się wysokimi osiągnięciami i zaliczony został do grona wybitnych sportowców w Państwowej Straży Pożarnej, których Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej powołał do reprezentacji Polski Państwowej Straży Pożarnej.

Do indywidualnych osiągnięć sportowych należą systematyczne, coroczne sukcesy od 2009 r., przejawiające się zajmowaniem czołowych miejsc w licznych zawodach wojewódzkich i ogólnopolskich.

Na szczególne uznanie zasługuje udział Tobiasza Klamy w 10 osobowej reprezentacji Polski Państwowej Straży Pożarnej w sporcie pożarniczym.

Za wysoki kunszt i sprawność fizyczną, za osiągnięcia w sporcie pożarniczym w kraju oraz za granicą  wyróżniany był wielokrotnie przez Komendanta Głównego PSP   i Wojewódzkiego PSP w Opolu.


Oleg Pyrog – trener II klasy, absolwent rosyjskiej Akademii Wychowania Fizycznego, posiadacz jednego kółka olimpijskiego. Do Dobrodzienia przybył w roku 2006 i jak na byłego zawodnika przystało, od razu przystąpił do pracy. Dzięki jego staraniom, od ośmiu lat, dzieci w klasach trzecich Szkół Podstawowych z całej gminy Dobrodzień objęte są darmowym programem powszechnej nauki pływania, z którego skorzystało już ponad 1000 dzieci.

Zawodnicy trenujący pod jego okiem są reprezantami Kadry Narodowej  B (Eliza Kukowka, Monika Skorupa, Aleksandra Gruszczyńska, Karolina Maciuch). W swojej kolekcji posiada liczne medale Mistrzostw Polski (Aleksandra Gruszczyńska, Karolina Maciuch). Na każdych Mistrzostwach Polski jego wychowankowie biorą udział w finałach A i B. Startują we wszystkich edycjach Grand Prix Polski, obok uznanych sław (Paweł Korzeniowski, Konrad Czarnecki, Radosław Kawęcki).

„Vega” Dobrodzień znajduje się w czołówce najlepszych klubów w Polsce. Wraz z zawodnikami reprezentuje Gminę Dobrodzień na wszelkiego rodzaju zawodach pływackich, od powiatowych przez ogólnopolskie do międzynarodowych (Word Trans Sport). Organizuje zawody o Puchar Burmistrza Dobrodzienia w pływaniu (w 2015 roku odbędzie się 10 edycja). Dzięki jego wysiłkom na zawody w Dobrodzieniu  zjeżdżają kluby z Polski,  i z zagranicy, co zaowocowało umieszczeniem dobrodzieńskich zawodów w głównym kalendarzu imprez sportowych.

Oleg Pyrog jest osobą niezwykle zaangażowaną w tworzenie i rozwój kadry pływackiej w Dobrodzieniu. Jego osoba została wyróżniona latem 2014 r. nagrodą Srebrnej Róży Dobrodzieńskiej.


  Róże Powiatu 2014 – nominacje

Róże Powiatu nominacje

 Renata Gnot – zgłoszona przez Wójta Gminy Radłów, to zapalony społecznik i wielki animator kultury, od 1986 r. zatrudniona w Urzędzie Gminy w Radłowie, już trzy lata później – jako Dyrektor Gminnego Ośrodka w Radłowie. Jest pomysłodawcą, inicjatorem i „dobrym duchem” wieczorków z Piosenką Religijną, organizowanych od 1996 roku nad zalewem w Psurowie. Początkowo lokalne warsztaty muzyczne urosły dzięki jej staraniom do rangi powiatowego Festiwalu Piosenki Religijnej, w którym udział biorą zespoły powiatu oleskiego.

To ona stoi za powodzeniem Rewii Orkiestr Dętych, organizowanych nieprzerwanie od 17 lat. Dzięki jej promocji, zabiegom i pomysłowości Przegląd Orkiestr Dętych należy do najbardziej znanej i prestiżowej rywalizacji orkiestr dętych nie tylko naszego powiatu, ale i regionu.

Impreza swym zasięgiem wychodzi poza granice powiatu. To tylko fragment działalności pani Renaty, dla której nie ma rzeczy niemożliwych.


Marian Królak – kandydatura Dyrektora Gminnego Ośrodka Informacji, Kultury i Czytelnictwa w Zębowicach. Oczkiem w głowie Mariana Królaka jest dobro młodzieży i przyszłość sportu, a w szczególności piłki nożnej na terenie gminy Zębowice.

Od 1990 roku sędzia piłkarski, członek Zarządu Podokręgu Opole, w latach 1994-2004 członek Zarządu Wydziału Sędziowskiego w Ozimku. Odznaczony brązową, srebrną i złotą odznaką Opolskiego Związku Piłki Nożnej.

Nieprzerwanie od 1995 roku jest członkiem Zarządu LZS Radawie i w tym też czasie zaczął trenować piłkarską młodzież. W 2009 roku doprowadził drużynę juniorów do najwyższej klasy rozgrywkowej w województwie opolskim. W 2011 roku odznaczony został złotym medalem za wybitne zasługi dla piłkarstwa Śląska Opolskiego.

Od 2012 roku jest prezesem LZS Radawie i w dalszym ciągu aktywnym trenerem. Organizator wielu imprez sportowych. Jest wzorem do naśladowania dla młodych zawodników, którzy darzą go ogromnym szacunkiem i zaufaniem.

Obecnie piastuje funkcję Sołtysa Sołectwa Radawie.


Barbara Adamska – nieprzerwanie od blisko 23 lat związana z Gminnym Ośrodkiem Kultury i Sportu w Praszce, toteż z wnioskiem wystąpił jego Dyrektor. Pani Barbara od ponad 20 lat , nieprzerwanie jest animatorem działań kulturalnych promujących miasto, gminę, powiat. Zainicjonowała wiele wydarzeń, które kontynuuje m.in. Ogólnopolski Konkurs Plastyczny dla Dzieci Specjalnej Troski, Praszkowski Konkurs Piosenki „Sukces”.

Organizuje plenery plastyczne i  wernisaże prac uzdolnionej młodzieży. Prowadzi zajęcia teatralne w różnych grupach wiekowych. Występuje jako aktorka w Twoim Teatrze. Teatrze Dorosłych, współtworzy scenografię do przedstawień. Realizuje oprawę plastyczną wydarzeń kulturalnych, obchodów świąt państwowych, uroczystości lokalnych na terenie gminy.

Pani Barbara Adamska otrzymała wyróżnienie Starosty Oleskiego za szczególne osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury za rok 2013.


Maksymilian Antkowiak jest działaczem społecznym, opiekunem zabytków, autorem wystaw zbiorów historycznych, założycielem i prezesem Stowarzyszenia Miłośników Kaplicy św. Franciszka w Oleśnie. Do wyróżnienia zgłoszony przez członków tego właśnie Stowarzyszenia.

Szczególną zasługą kandydata stało się utrzymanie Kaplicy św. Franciszka w Oleśnie, w chwili gdy ważył się los istnienia tego wyjątkowo pięknego neogotyckiego zabytku. Od tego czasu wiele prac zabezpieczających i konserwatorskich, pod nadzorem Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Opolu, wykonuje własnoręcznie. Zadbał także, by kilkadziesiąt zabytkowych figur odnowionych zostało w pracowniach konserwatorskich mistrzów krakowskich.

Z jego inicjatywy w kaplicy odbywają się cykliczne koncerty. Organizowane są tu także spotkania muzealne i wystawy rzemiosła artystycznego oraz pamiątek historycznych.


Dariusz Rodewald – z wnioskiem o nagrodę dla absolwenta Zespołu Szkół Zawodowych w Oleśnie wystąpił Dyrektor i Zarząd Stowarzyszenia Przyjaciół tej szkoły. Dariusz Rodewald już po szkole wykazywał olbrzymią znajomość mechaniki i zamiłowania do zawodu.

Zatrudnienie znalazł w Holandii w dużej firmie transportowej de Rooy. Młody Mechanik z Olesna szybko zyskał uznanie w oczach szefa, który pasjonował się wyścigami ciężarówek. Jan de Roy dostrzegł w Darku to coś, co zdecydowało, że młody mechanik choć bez doświadczenia został przeniesiony do zespołu przygotowującego samochody de Rooya do najtrudniejszych wyścigów świata. W krótkim czasie w tym bardzo trudnym i niebezpiecznym sporcie odniósł sukcesy. Dyscyplina sportowa, którą uprawia jest wyjątkowo trudna i niebezpieczna.

Bardzo cieszą jego sportowe sukcesy, a są one niebagatelne.


 Wyróżnienia

Róże powiatu wyróżnienia

Siegmund Pchalek  – związany jest w Olesnem od 45 lat, od szkoły średniej. Jako nauczyciel muzyki i sportu w niemieckim Hermann – Josef – College Gymnasium  w Steinfeld (Niemcy) zainicjował współpracę  z Zespołem Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących   w Oleśnie (1998r.), sformalizowanej podpisaniem umowy w 2001 r., która obejmuje: partnerską wymianę młodzieży, wymianę doświadczeń pedagogicznych i wymianę kulturalną.

Nietrudno domyślić się, że z wnioskiem o wyróżnienie wystąpiła Dyrektor ZSEiO w Oleśnie, której Siegmund  Pchalek jest także absolwentem. Na bieżąco zabiega o kontakt z Olesnem. W ramach wymiany pomiędzy szkołami zrealizowano już wiele wspólnych projektów.

Siegmund Pchalek odwiedza Olesno kilka razy do roku. Jest pasjonatem muzyki, na jego zaproszenie w Steinfeld koncertował Wind Band  z oleskiego Studium Muzyki Rozrywkowej. Prowadzi chór, który cyklicznie koncertuje w Polsce podczas festiwalu reimannowskiego w Wambierzycach. Warto nadmienić, że w Polsce zbierał materiały do swojej rozprawy doktorskiej na temat biografii i kompozycji Jozefa Reimanna.

W prasie niemieckiej promuje powiat oleski, pisząc artykuły o wymianie młodzieży. To człowiek dialogu pomiędzy Polakami, a Niemcami. Bardzo dobrze znany i rozpoznawany przez oleśnian, doskonały muzyk, sportowiec – fair play, który potrafi zjednać ludzi, zachęcić ich do współpracy i realizacji wspólnych zadań.

(Nagrodę w imieniu nagrodzonego odebrała Dorota Mielczarek-Koziołek).


Antoni Mądry – to lider i animator sportu w Gorzowie Śląskim. Do nagrody zgłoszony przez burmistrza tej gminy. Jego staż działalności w sporcie i dla sportu sięga 40 lat. Przez te wszystkie lata stoi na czele klubu sportowego „PIAST” Gorzów Śląski.

Jako członek zarządu pełni funkcję gospodarza i kierownika drużyny. Współzałożyciel nowej sekcji futsalu. Lata swojej działalności   społecznej w dziedzinie sportu, poświęcił inicjatywom zmierzającym do zbudowania zdrowego, zintegrowanego przez sport społeczeństwa.

Jednoczył ludzi, zarażał bakcylem. Wspierał i uczestniczył we wszystkich imprezach sportowych o charakterze lokalnym. Przez wiele lat swej charytatywnej działalności wypracował własną koncepcję budowy sportu w przyszłości, promował działania edukacyjne poprzez sport oraz ważne wartości takie jak wytrwałość, przyjaźń, lojalność, wspólnota i solidarność.

Został odznaczony przez burmistrza jako zasłużony dla Gorzowa Śląskiego (2008). Wtedy również odebrał nominację z okazji 60-lecia Klubu Sportowego LZS Rady Głównej Zrzeszenia LZS za wybitne zasługi położone dla rozwoju kultury fizycznej i turystycznej na wsi. Odebrał także Brązową Oznakę Honorowego Opolskiego Związku Piłki Nożnej Opole.


Jan Stanisławczyk – o nagrodę z zakresu osiągnięć sportowych wystąpił burmistrz Olesna. Emerytowany nauczyciel wychowania fizycznego, radny Rady Miejskiej w Oleśnie w latach 1994-2006, Gminny Koordynator Sportu Szkolnego, organizator corocznego, letniego wypoczynku nad morzem dla dzieci z uboższych rodzin, a przede wszystkim pomysłodawca i organizator Międzynarodowych Oleski Biegów Pokoju, których w obecnym roku odbędzie się jubileuszowa XX edycja.

Oleskie biegi stały się wizytówką Olesna i całego powiatu. Liczba startujących zawodników rośnie z każdym rokiem, co jest dowodem na ich popularność i coraz większy prestiż. Jako komandor biegów z wielką pasją i zaangażowaniem oddaje się swojej pracy.


 Januarek 2014 (dla środowiska wolontariuszy)

Januarek

Aleksandra Tobiś  – absolwentka  Zespołu Szkół w Oleśnie, pod każdym względem wzorowa i bardzo zaangażowana. W ubiegłym roku szkolnym Gospodyni Klubu „8”.

Jej indywidualne zaangażowanie jest godne podziwu. W 2014 r. została laureatką w Ogólnopolskim Konkursie Nastolatków „ Ośmiu Wspaniałych”  W wolontariacie od 10 lat, który rozpoczynała pracą w Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy. Ostatni finał to działanie w sztabie głównym. Posiada członkostwo w Amnesty International i na koncie udział w akcjach: „Wolność dla Pussy Riot”, „Stop dla zbrodni w Syrii”, „Wypisz karę śmierci z Białorusi” oraz „Konwencja przeciwko przemocy wobec kobiet”.

Prowadziła cykliczny wolontariat w Warsztatach Terapii Zajęciowej dla Fundacji Centrum Edukacji Obywatelskiej. Mając na uwadze aktywizację polskiej młodzieży oraz edukację w zakresie działania i kompetencji samorządów lokalnych realizowała ogólnopolski projekt „Samorząd – włącz się”.

W szkole brała udział w akcjach „Szamasz – pomagasz”, „Kosz wigilijny” oraz „Wampiriada”.

Obecnie studentka I roku AGH w Krakowie na kierunku fizyka medyczna.


Piotr Tangermann– jest opiekunem Szkolnego Koła Wolontariatu w Zespole Szkolno–Gimnazjalnym w Zębowicach, od ośmiu lat. Pomoc w przygotowaniu „Andrzejek” oraz kartek świątecznych dla pensjonariuszy Domu Pomocy Społecznej w Radawiu, to już tradycja w działalności klubu.

W ramach akcji „Rodzina rodzinie” organizował zbiórkę żywności na Ukrainę. Na stałe współpracuje z hospicjum w Opolu. Obecnie trwa zbiórka pieniędzy na „Dzieło Nowego Tysiąclecia”.


Wanessa Dylka – absolwentka  Publicznego Gimnazjum w Zębowicach. Od pięciu lat związana z wolontariatem i Szkolnym Kołem Caritas. Wrażliwa na potrzeby innych. Organizowała „Andrzejki” dla pensjonariuszy Domu Pomocy Społecznej w Radawiu oraz własnoręcznie wykonała dla nich kartki świąteczne, chętnie włączyła się w zbiórkę wełny dla Domu Samotnej Matki w Opolu.

Prowadziła warsztaty artystyczne dla młodzieży szkolnej oraz zainicjowała koncert, z którego dochód przekazano dla chłopca z chorobą nowotworową. Włączyła się do pomocy dla adoptowanego przez szkołę chłopca z Afryki.


Paulina Puchała – absolwentka Publicznego Gimnazjum w Zębowicach. Przygodę  z wolontariatem rozpoczęła już w czwartej klasie szkoły podstawowej. Wówczas to z koleżankami założyła Szkolne Koło PCK, którego działalność skupiała się na radawskim Domu Pomocy Społecznej i jego pensjonariuszach. Aktywnie uczestniczy w stałej pomocy dla Domu Samotnej Matki w Opolu. Uczestniczyła w projekcie „Kobra”, czyli warsztatach liderskich dla młodzieży, a pozyskane środki finansowe przekazano dla chorego chłopca.


January 2014

January

Wyróżnienia przyznawane przez starostę oleskiego w podziękowaniu za pomoc i wspieranie inicjatyw samorządu powiatowego w dziedzinie promocji, edukacji i kultury.

Emilia Sklorz – Restauracja i Hotel „ Aleksandra” wspomaga i sponsoruje powiatowe przedsięwzięcia w ramach realizacji „ Historii lokalnej”, wymiany młodzieży, Promocji Powiatu Oleskiego.


Gabriela Wiendlocha – reprezentuje Hotel Olesno. Firma także wspomaga i sponsoruje powiatowe działania w ramach realizacji wielu przedsięwzięć. Od lat przygotowuje oprawę spotkań noworocznych.


Wioletta Wojczyszyn – nauczycielka języka polskiego w Zespole Szkół w Oleśnie. Pomysłodawczyni i organizator Szkolnych Konfrontacji Teatralnych . W obecnym roku będzie to już po raz 15. Spektakle teatralne były wielokrotnie nagradzane i wyróżnione na wojewódzkich i ogólnopolskich przeglądach młodzieżowych zespołów teatralnych. Propaguje i realizuje wśród młodzieży projekt filmowy „ Nowe horyzonty edukacji filmowej”. Podtrzymuje dobre kontakty  z profesjonalnym teatrem studenckim realizowanym przez Absolwentów Szkoły.


Piotr Górski – to typ społecznika, dla którego muzyka łączy pokolenia. Maksyma ta sprawdziła się właśnie w rodzinie Piotra Górskiego. Miłość i sympatię do muzyki zaszczepili w nim przodkowie, a Piotr Górski w bardzo wytrwały sposób przekazał je młodemu pokoleniu, w tym także własnym dzieciom.


Bronisław Czapliński – to pasjonat sportu, orędownik i wielokrotny sponsor imprez sportowych. Od 30 lat Prezes Gminnego Zrzeszenia LZS  w Radłowie, a od 40 lat prezes LZS Wichrów.


Zenon Windak – właściciel „ Galerii w Polu” w Słowikowie. Autor tematycznych wystaw malarskich. Pasjonat sztuki i kultury malarskiej.„Galeria w polu” to azyl dla artystów plenerów i warsztatów dla młodzieży . Galeria daje możliwość zetknięcia się z prawdziwą sztuką.


Jarosław Izydorczyk i Krzysztof Galus –  wspierają liczne imprezy sportowe i rekreacyjne z udziałem młodzieży szkolnej. W imprezach Biuro „ Kormoran” uczestniczy jako organizator, sponsor i fundator nagród. Wśród wielu przedsięwzięć znalazły się Turniej Mikołajkowy w piłce siatkowej i obozy żeglarskie dla młodzieży, zakończone zdobyciem uprawnień żeglarskich dla uczestników.


Klaster Dobrej Żywności „ Oleski Koszyk”– stowarzyszenie to poprzez swoje działanie dokonuje integracji lokalnych firm we wspólnych działaniach marketingowych przez co wspiera rozwój przedsiębiorstw na poziomie gminy, powiatu i regionu. Celem stowarzyszenia jest wspólna promocja znaku towarowego Klastra i oznakowanie nim produktów. Udział w tworzeniu sieci współpracy, pozwalając na efektywne wykorzystanie potencjału przedsiębiorstw, członków klastra.


Oleski Klub Sportowy–  to promocja lokalnego sportu oraz olbrzymi krok w sporcie i liczne sukcesy: w zakresie tenisa stołowego – awans do III ligi, udział koszykarzy w fazie play off III ligi mężczyzn. Kolejno 1. miejsce siatkarzy w fazie zasadniczej III ligi siatkówki seniorów, awans do finałowego turnieju w Oleśnicy o awans do II ligi. Trzecie miejsce piłkarzy w IV lidze seniorów.

Podziel się