Spotkanie emerytowanych rzemieślników w oleskim cechu

Spotkanie emerytowanych rzemieślników w oleskim cechu

Tradycją oleskiego cechu jest coroczne spotkanie na początku stycznia emerytowanych rzemieślników i pracowników biura cechu. W tym roku spotkanie, w którym brało udział 23 emerytów, odbyło się w czwartek 15 stycznia.

Gości serdecznie przywitał starszy cechu Alojzy Bardorz, kierownik biura cechu Paweł Miozga i podstarszy Manfred Szropa, którzy złożyli życzenia. Pracownicy Biura Cechu przygotowali poczęstunek.

W trakcie spotkania przedstawiono prezentacje z jubileuszu Cechu – 430 lat istnienia Cechu i 50 Lat budowy ,,Domu Rzemiosła’’. Podczas spotkania kierownik zaakompaniował na akordeonie najpopularniejsze kolędy.

Goście w miłej atmosferze wspominali również czasy swej aktywności w oleskim cechu.

*- Zdjęcia Cech Rzemiosł Różnych w Oleśnie.

Podziel się