Pięć milionów na inwestycje w Zębowicach

Pięć milionów na inwestycje w Zębowicach

W 2015 roku gmina Zębowice wyda ponad pięć milionów złotych na inwestycje.

Najważniejsze z nich to budowa 203 przydomowych oczyszczalni ścieków za kwotę 4 582 000 złotych oraz zakup samochodu strażackiego dla OSP Radawie.

– Po sześciu latach utrzymywania starego samochodu strażackiego doszliśmy do wniosku, że warto zainwestować i kupić nowy samochód – mówi Waldemar Czaja, wójt gminy Zębowice. – W dłuższej perspektywie na tym zaoszczędzimy, a OSP Radawie będzie dysponować nowocześniejszym sprzętem.

W budżecie gminy Zębowice na rok 2015 po stronie dochodów zaplanowane jest 12 891 788 złotych, a po stronie wydatków 13 751 788 złotych. Deficyt budżetu w wysokości 860 000 złotych zostanie pokryty przychodami z zaciągniętych kredytów i pożyczek.

– W 2015 roku tradycyjnie planujemy szereg imprez kulturalnych przy współpracy lokalnych zespołów i liderów stowarzyszeń – mówi Waldemar Czaja.

Damian Pietruska

Podziel się