Z wizytą w ŚDS w Ganie

Z wizytą w ŚDS w Ganie

Mimo że placówka istnieje dopiero od półtora roku uczęszcza do niej już 25 podopiecznych z gmin Praszka, Gorzów Śląski, Rudniki i Radłów.

Środowiskowy Dom Samopomocy w Ganie rozpoczął swoją działalność od 1 lipca 2013 roku. Powstał dzięki decyzji i funduszy przekazanych przez wojewodę opolskiego oraz wytężonej pracy wielu osób na czele z władzami gminy Praszka.

Placówka czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00.

– Środowiskowy Dom Samopomocy jest ośrodkiem wsparcia dziennego pobytu, przeznaczonym dla osób dorosłych, które mają trudności związanie z prawidłowym funkcjonowaniem w samodzielnym życiu społecznym, rodzinnym i zawodowym – mówi Grzegorz Derengowski, dyrektor instytucji. – Zajęcia z uczestnikami prowadzone są indywidualnie i grupowo, a ich tematyka i poziom dostosowany jest do możliwości i potrzeb psychofizycznych każdego uczestnika.

Podczas wizyty w placówce, która mieści się w dawnej szkole, od razu rzucają się w oczy jej rozmiary. Wszystkie sale są bardzo obszerne, co stwarza dodatkowe możliwości rozwoju, a te ŚDS Gana już ma spore. W placówce znajdują się między innymi pracownie: ceramiczno-artystyczna, komputerowa, muzyczno-plastyczna oraz sala doświadczania świata, warsztat techniczny, warsztat gospodarstwa domowego, siłownia zewnętrzna czy pokaźna sala gimnastyczna.

Przy ŚDS Gana prężnie działa Stowarzyszenie “Nadzwyczajni” założone przez pracowników, podopiecznych i rodziców, które prowadzi wiele ciekawych akcji nie tylko na terenie placówki.

– Staramy się korzystać ze wszystkich zaproszeń do nas wysyłanych, dlatego pojawiamy się na wielu imprezach oraz sami je organizujemy, nie tylko te okolicznościowe – mówi Grzegorz Derengowski. – Naszym priorytetem w tej chwili jest dotarcie z naszą ofertą do jak największej ilości potencjalnych przyszłych naszych podopiecznych, którzy mogliby skorzystać z naszej oferty. Wszystkie osoby zainteresowane zasadami funkcjonowania placówki oraz możliwością uczestniczenia w zajęciach zapraszamy do kontaktu: osobiście w ośrodku w Ganie (budynek dawnej szkoły podstawowej) lub pod numerem telefonu 34 357 69 79. 

Środowiskowy Dom Samopomocy jest placówką, która cały czas się rozwija i poszerza ofertę terapeutyczną. W swojej pracy kieruje się zasadą wzajemnego zaufania i szacunku oraz współpracom z rodzicami i opiekunami uczestników, bowiem bez wsparcia środowiska rodzinnego proces terapeutyczny często jest utrudniony.

O prężnej działalności placówki niech przemówią zdjęcia.

Podziel się