Walne Zgromadzenie członków oleskiego Cechu

Walne Zgromadzenie członków oleskiego Cechu

W czwartek 19 marca o godz.12.30 w drugim terminie zgodnie z obowiązującym Statutem Cechu w sali reprezentacyjnej Cechu odbyło się Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze członków oleskiego Cechu. Zebranie poprzedziła tradycyjnie Msza Św. która odbyła się w Kościele Św. Anny.

W Mszy Św. uczestniczyła Starszyzna Cechu, poczet sztandarowy, rzemieślnicy , rodziny i pątnicy św. Józefa. Podczas mszy zostały odczytane wypominki za zmarłych rzemieślników.

Uroczystego otwarcia Walnego Zgromadzenia dokonał Alojzy Bardorz – Starszy Cechu, witając serdecznie przybyłych na zebranie rzemieślników, zaproszonych gości. Zgromadzenie rozpoczęło się od uczczenia zmarłych członków Cechu minutą ciszy.

Przewodniczącym zebrania został wybrany Grzegorz Pakuła, zastępcą przewodniczącego został – Manfred Szropa, sekretarzem – został Ginter Bartyla. Uroczystość uświetnili swoją obecnością goście: Artur Kniejski, wiceprezes Izby Rzemieślniczej w Opolu, Norbert Hober, Naczelnik Wydziału Promocji i Rozwoju Powiatu Oleskiego, Joachim Rataj, kierownik szkolenia praktycznego Zespołu Szkół Zawodowych w Oleśnie, Maciej Flank, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Oleśnie, Walter Lenart, proboszcz Parafii w Oleśnie, Jan Jaskulski, skarbnik Gminy Olesno, Wiesław Bakalarz i Arkadiusz Kapuścik z Opolskiej Inspekcji Pracy.

Szczególnie serdecznie Starszy Cechu przywitał honorowych członków Cechu w osobach: Feliksa Kniejskiego, Ewalda Barona i Błażeja Wolnego. W zebraniu uczestniczyło 50 rzemieślników.

To kolejna bardzo dobra frekwencja. Rzemieślnicy interesują się sprawami dotyczącymi ich działalności gospodarczej.

Jednym z ważniejszych punktów obrad było sprawozdanie z działalności Zarządu i Biura Cechu za 2014 rok. W formie prezentacji multimedialnej Paweł Miozga, kierownik biura Cechu przedstawił najważniejsze wydarzenia, które miały miejsce w 2014 roku.

W końcowej mowie Starszy Cechu podziękował za współpracę: burmistrzowi miasta Olesna, pracownikom Izby, staroście oleskiemu i dyrektorowi Zespołu Szkół Zawodowych. Szczególnie gorąco dziękował tym rzemieślnikom, którzy zaangażowali się osobiście w prace remontowe ,,Domu Rzemiosła’’.

Wspomniał, że w 2014 roku Cech obchodził swój jubileusz 50-lecia powstania ,,Domu Rzemiosła’’ i 430 lat istnienia oleskiego Cechu.

Uroczystości odbyły się 11 października 2014 roku. W spotkaniu jubileuszowym uczestniczyła duża grupa aktywnych rzemieślników, rzemieślników – seniorów i zaproszonych gości.

Alojzy Bardorz podziękował rzemieślnikom, którzy poprzez różne formy dokonali wsparcia tej imprezy. Zaznaczył, ze zgłosiło się wiele osób z ofertą pomocy. W wystąpieniach gości zwracano uwagę na duże zaangażowanie rzemieślników i Cechu w prace na rzecz środowiska lokalnego. Przedstawiciel Izby Rzemieślniczej w Opolu poinformował o pracach dotyczących grupowego zakupu energii, paliwa i innych materiałów.

W wystąpieniu dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy podano informacje związane z reformą i sprawami zatrudniania pracowników na stażach w zakładach rzemieślniczych. Przedstawiciele z Inspekcji Pracy w Opolu przedstawili propozycje współpracy. Dyskusja – momentami dynamiczna, wyznaczyła kierunki działania na następny rok. Walne Zebranie udzieliło absolutorium Starszemu Cechu i Zarządowi za rok 2014. Przyjęło również pozostałe uchwały.

Podczas zebrania zostały wręczone odznaczenia listy gratulacyjne za przynależność do Cechu:

35 lat

1. Skorupa Piotr – zakład – monter sieci sanitarnych – Olesno -Łomnica.

2. Piontek Alojzy – zakład malarsko–tapeciarski – Olesno.

30 lat

1. Kukuła Zdzisław – zakład malarsko-tapeciarski – Olesno.

25 lat

1. Bondza Rudolf – zakład stolarski – Olesno

20 lat

1. Ginter Bartyla – zakład budowlany – Olesno

2. Giza Roman – zakład stolarski – Borki Wielkie

10 lat

1. Jurczyk Janusz – zakład mechaniki pojazdowej – Boroszów,

2. Kuzaj Jan – piekarnia – Wojciechów,

3. Staroń Adam -zakład elektromechaniki pojazdowej – Olesno

4. Strzelecki Witold – zakład ślusarski – Praszka

Złotą Odznakę za szkolenie uczniów w rzemiośle otrzymują:

1. Dubiel Adam- zakład mechaniki pojazdowej – Karmonki Nowe

2. Matysik Ryszard – zakład mechaniki pojazdowej – Olesno

Srebrną Odznakę za szkolenie uczniów w rzemiośle otrzymują:

1. Hajduk Piotr – zakład mechaniki pojazdowej – Olesno

2. Adamus Anna – zakład fryzjerski – Praszka

3. Dominkowski Wojciech – zakład mechaniki pojazdowej – Praszka

Honorową Odznakę Rzemiosła otrzymali:

1. Giza Roman – zakład stolarski – Borki Wielkie

2. Kiełbus Jarosław – zakład dekarski – Olesno

3. Kroll Józef – zakład instalacji sanitarnej – Zawiść

4. Pigło Adam – zakład stolarski – Olesno

5. Rosak Andrzej – zakład stolarski – Jaworzno

6. Matysik Rafał – zakład mechaniki pojazdowej – Gronowice

Srebrny Medal im. Jana Kilińskiego – otrzymał: Matysik Ryszard – prowadzący zakład mechaniki pojazdowej w Oleśnie.

Wyróżnienie za największą liczbę wyszkolonych uczniów – otrzymali:

1. Ginter Bartyla- 101

2. Szczuka Wacław-75

3. Buczek Renata-52

4. Kniejski Feliks- 48

5. Mencel Jan-38

6. Bagińska Bronisława- 38

7. Brodacki Hubert- 35

W mowie końcowej Starszy Cechu z zadowoleniem poinformował, że ilość członków wzrasta i zapisują się kolejni. Wracają również rzemieślnicy, którzy wcześniej zrezygnowali z członkostwa. W tym roku przybyło 13 nowych członków. Nie bez znaczenia jest fakt, że liczba osób pracująca w zakładach rzemieślniczych zrzeszonych w oleskim Cechu wynosi 870. To duży zakład produkcyjny. Dziękując za liczne przybycie, życzył zebranym wszystkiego najlepszego w działalności zakładów i życiu osobistym.

* – Informacja i zdjęcia: Biuro Cechu Rzemiosł Różnych i Małej Przedsiębiorczości w Oleśnie.

Podziel się