Wojewódzka Rada Programowa OHP

Wojewódzka Rada Programowa OHP

W poniedziałek 23 marca odbyło się Posiedzenie Wojewódzkiej Rady Programowej OHP w Ośrodku Szkolenia i Wychowania w Oleśnie.

Na posiedzenie przybyli między innymi Antoni Jastrzembski, przewodniczący Wojewódzkiej Rady Programowej OHP, wicewojewoda opolski, Wieńczysław Andrzej Targ, zastępca komendanta głównego OHP, prof. dr hab. Zenon Jasiński, Halina Bilik, opolski kurator oświaty, Jacek Suski, dyrektor WUP w Opolu, czy Łukasz Szerner, p.o. Wojewódzkiego Komendanta OHP w Opolu oraz wielu zaproszonych gości, współpracujących z Ośrodkiem Szkolenia i Wychowania w Oleśnie.

W trakcie posiedzenia Iwona Kukowka, kierownik OSiW oraz Ewa Korzeniewska i Danuta Sigmund z Młodzieżowego Centrum Kariery w Oleśnie przedstawiły prezentację szerokiej działaności obu placówek oraz wysnuły wnioski na przyszłość.

Ważną częścią spotkania był występ artystyczny uczestników OSiW, działających w sekcji artystyczno-teatralnej.

Podczas dyskusji omawiany był między innymi udział psychologa w pracy codziennej OSiW, współpraca młodzieży z Cechem Rzemiosł Różnych i Małej Przedsiębiorczości w Oleśnie czy nawet z oleskimi seniorami.

Wiele czasu poświęcono na dyskusję o możliwościach aktywizacji zawodowej uczestników OSiW w Oleśnie. Agnieszka Ryfińska przedstawiła tematykę międzynarodowego pośrednictwa pracy EURES, a Sylwia Matysiak przedstawiła stopień realizacji projektu “Równi na rynku pracy” w ramach inicjatywy “Gwarancje dla młodzieży”.

Wojewódzka Rada Programowa pozytywnie oceniła działalność OSiW w Oleśnie.

Podziel się