Co młodzież myśli o życiu w Oleśnie

Co młodzież myśli o życiu w Oleśnie

Anna Górska i Łukasz Wiatr, uczniowie Publicznego Gimnazjum nr 2 w Oleśnie, a jednocześnie lokalni społecznicy, 1 kwietnia przeprowadzili sondę uliczną “Przestrzeń Publiczna dla młodzieży w Oleśnie”.

 – Sondę chcieliśmy przeprowadzić na oleskim rynku, ale z powodu brzydkiej pogody akcję przenieśliśmy do Galerii “Nowe Stare Kino” – mówią Anna Górska i Łukasz Wiatr. – Aby zachęcić mieszkańców do udziału w sondzie, przygotowaliśmy dla uczestników loterię. Każdy kto wypełnił pocztówkę losował numerek, pod którym krył się upominek. Były to gadżety pozyskane od sponsorów, między innymi: koszulki, kubki, pendrive z logo Olesna, przewodniki. 

Akcja była podzielona na dwie części. W pierwszej przeprowadzono sondę, w której uczestniczyło 50 osób, w tym 12 dorosłych, a reszta to młodzież w wieku gimnazjalnym i licealnym. Druga część badania obejmowała przedszkolaków, które rysowały ulubione miejsca w Oleśnie.

Sonda zawierała następujące pytania:

1. Co wyjątkowego znajduje się tylko u „nas” czyli w Oleśnie?

2. Jakie jest Pana/Pani ulubione miejsce spacerów w naszej okolicy?

3. Czego brakuje w naszej miejscowości?

4. Czy w naszym mieście młodzież ma możliwość aktywnego spędzania czasu?

5. Wymień działania na rzecz młodzieży jakie lokalna władza, podjęła w ostatnim czasie.

6. Jakie działania chciałbyś, aby nasza lokalna władza podjęła.

Z odpowiedzi wyciągnięto kilka ciekawych wniosków.

– Za najpiękniejsze miejsca w Oleśnie uznane zostały: oleski rynek (niedawno zrewitalizowany) oraz zabytkowy, drewniany kościół św. Anny.

– Ulubionym miejscem spacerowym oleśnian jest „Siedem Źródeł” – urocza polana w lesie ze stawem. Oznacza to, że mieszkańcy wybierają ustronne, spokojne miejsca, by odpocząć od miejskiego gwaru i codziennego tempa życia.

– Młodzieży brakuje najbardziej: sali kinowej (brak stałego kina), darmowych punktów wi-fi i placu zabaw. Bardziej zatroskani wskazali na brak miejsc pracy w Oleśnie i związany z tym odpływ młodych.

– Młodzież dostrzega starania władz samorządowych, aby Olesno uczynić miastem przyjaznym młodym osobom, przejawiające się np. wybudowaniem krytego basenu, kompleksu „Orlik”, ścieżek rowerowych, organizacją koncertów muzycznych.

– Od władz lokalnych oczekuje większego wsparcia dla działań hobbystycznych, dofinansowania imprez kulturalnych, wsparcia instytucji działających na rzecz młodzieży i organizacji młodzieżowych.

– Przedstawimy również rezultat badania w naszej szkole w formie graficznej na gazetce ściennej oraz za zgodą pana dyrektora na najbliższym apelu – mówią uczniowie. – Zamierzamy również umówić się z panem burmistrzem Sylwestrem Lewickim, aby podziękować mu za wsparcie i omówić to, co do tej pory osiągnęliśmy

To nie koniec działań lokalnych społeczników. Uczniowie mają zamiar między innymi podczas tegorocznych Dni Olesna zrekonstruować wydarzenie historycznie z dziejów miasta, wspólnie z Oleskim Muzeum Regionalnym, w którym aktywny udział wzięłaby młodzież oraz zorganizować w maju bieg patrolowy w okolicach Olesna razem z 3. Szczepem harcerskim „Feniks” w Oleśnie.

Damian Pietruska

Podziel się