Dzień Meteorologa w Wysokiej

Dzień Meteorologa w Wysokiej

We wtorek wielkanocny, 7 kwietnia, już po raz jedenasty w Wysokiej zebrali się członkowie oraz sympatycy Stowarzyszenia Meteorologów Amatorów Ziem Śląskich w ramach obchodów Światowego Dnia Meteorologii.

Świętowanie rozpoczęto mszą św. koncelebrowaną w kościele parafialnym pw. św. Mikołaja i św. Małgorzaty w Wysokiej w intencji meteorologów, a przewodniczył jej O. Dr Kapistran Martzall OFM z Klasztoru Franciszkanów w Borkach Wielkich, który w bieżącym roku przeżywa swój złoty jubileusz święceń kapłańskich, a na przełomie stuleci pełnił urząd Definitora Generalnego Zakonu Franciszkanów w Rzymie. Słowo Boże wygłosił O. Salezy Szuper OFM, Gwardian Klasztoru Franciszkanów i Proboszcz Parafii pw. św. Franciszka z Asyżu w Borkach Wielkich. Koncelebrowali: Ks. Dr Waldemar Klinger, Dyrektor Diecezjalnego Wydawnictwa i Drukarni Św. Krzyża w Opolu oraz Proboszcz Parafii pw. Ducha Św. w Winowie, Ks. Dziekan Henryk Kontny, Proboszcz Parafii pw. św. Mikołaja i św. Małgorzaty w Wysokiej i Dyrektor Caritas Rejonu Kluczborskiego, Ks. Dziekan Zdzisław Banaś, Proboszcz Parafii M.B. Częstochowskiej i św. Wojciecha w Grodźcu i Krajowy Kapelan Związku Sybiraków, Ks. Stefan Leśniewski, Proboszcz Parafii pw. św. Antoniego z Padwy w Płoszowie (archidiecezja częstochowska), Ks. Prałat Zbigniew Donarski, Rezydent w parafii Olesno, Proboszcz Parafii Bożego Ciała w Oleśnie w latach 1983 – 2007.

Poza koncelebrą obecny był Ks. Prałat Dr Bernard Joszko, Proboszcz Parafii pw. św. Jadwigi i św. Jacka w Biskupicach, Konsultor Diecezji Opolskiej, Dziekan Rejonu Kluczborskiego oraz Dziekan Dekanatu Gorzowskiego. Koncelebransom asystował Ks. Diakon Dawid Kontny z Parafii w Wysokiej, który w dniu 23 maja br. przyjmie w katedrze opolskiej święcenia prezbiteratu. Śpiew we wspaniały sposób był podtrzymywany przez grę organową w wykonaniu Pana Ryszarda Rataja.

Po mszy św. uczestnicy uroczystości zebrali się w Restauracji Złoty Kłos w Wysokiej na wspólnej kolacji, bezpośrednio po której można było wsłuchać się w interesujące prelekcje przygotowane przez Pana Janusza Wójcika, dyrektora departamentu kultury Urzędu Marszałkowskiego w Opolu oraz Pana Dr. Grzegorza Urbana z Zakładu Badań Regionalnych Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

Przygotowane wystąpienia dotyczyły kolejno: obecności Św. Jana Pawła II w województwie opolskim, możliwości pozyskania dotacji na remont zabytków oraz zatytułowane prowokacyjnie: „Ocieplenie czy ochłodzenie klimatu na przykładzie wybranych ciągów pomiarowych z obserwatorium IMGW na Śnieżce.

Wśród zacnych gości znaleźli się: P. Prof. Dr hab. Franciszek Marek, I rektor Uniwersytetu Opolskiego, P. Grzegorz Sawicki, Wicemarszałek Województwa Opolskiego, P. Sylwester Lewicki, Burmistrz Olesna, P. Waldemar Czaja, Wójt Gminy Zębowice, P. Mec. Jarosław Chmielewski, Senator RP VI Kadencji.

*- Tekst Cyprian Tkacz, zdjęcia Hubert Piątek.

Podziel się