Spotkanie przedsiębiorców w Oleśnie

Spotkanie przedsiębiorców w Oleśnie

W dniu 13 kwietnia 2015 roku z inicjatywy Burmistrza Olesna Sylwestra Lewickiego oraz Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej odbyło się spotkanie z przedsiębiorcami z regionu opolskiego, którego przedmiotem było omówienie problematyki dotyczącej możliwości rozwoju i inwestowania na obszarze Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Oleśnie. Spotkanie odbyło się pod patronatem Marszałka Województwa Opolskiego Andrzeja Buły.

Oprócz licznie przybyłych przedsiębiorców, w spotkaniu uczestniczyli również poseł RP Leszek Korzeniowski, senator RP Aleksander Świeykowski, prezesi Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Piotr Wojaczek i Jerzy Łoik, Starosta Oleski Stanisław Belka, kierownik Opolskiego Centrum Rozwoju Regionalnego Iwona Święch-Olender oraz Dyrektor Centrum Wystawienniczo – Kongresowego w Opolu Sławomir Janecki.

Po krótkim przywitaniu zaproszonych  gości przez Wiceprezesa Jerzego Łoika, słowo wstępne do zebranych skierował Burmistrz Olesna Sylwester Lewicki. Przypomniał obecnym o wieloletnich staraniach kierowanego przez niego urzędu, zmierzających do wytyczenia oraz kompleksowego uzbrojenia terenów inwestycyjnych przy ulicy Leśnej w Oleśnie.

Podkreślił że wszystkie zrealizowane inwestycje infrastrukturalne w tej północnej części miasta uzyskały dofinansowanie ze środków pomocowych Unii Europejskiej, w tym również ostatni projekt inwestycyjny prowadzony z Kędzierzynem – Koźlem, polegający na budowie sieci wodno-kanalizacyjnej wzdłuż ulicy Leśnej w Oleśnie.

Dodał, że aktualnie wdrożona jest procedura zmierzająca do włączenia kolejnych terenów przy ulicy Leśnej w Oleśnie do Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, w tym m.in. działka gminna o powierzchni 10 hektarów oraz leżące w bezpośrednim sąsiedztwie działki Agencji Nieruchomości Rolnych o powierzchni 21 hektarów.

Przypomniał wszystkim  zebranym, że w Gminie Olesno od ponad ośmiu lat, obowiązują niezmiennie te same stawki podatku od nieruchomości oraz że w dalszym ciągu przedsiębiorcy realizujący nowe inwestycje, mogą liczyć na zwolnienia z podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis. Wyraził również swoje zadowolenie z funkcjonujących w regionie szkół średnich i zawodowych, które szczególnie starannie i odpowiedzialnie przygotowują przyszłą kadrę zawodową i kierowniczą do wykonywania swoich zadań.

Na zakończenie swojego wystąpienia Burmistrz Olesna Sylwester Lewicki wyraził nadzieję i przekonanie że spotkania z przedsiębiorcami wpiszą się na stałe w kalendarz wydarzeń gospodarczych w Oleśnie i będą przynosić wymierne korzyści dla wszystkich jej uczestników.

Następnie głos w dyskusji zabrał Prezes Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Piotr Wojaczek, który bardzo pozytywnie ocenił starania oleskiego włodarza, zmierzające do pozyskania inwestorów dla Olesna. Zapewnił również przybyłych gości, którzy mogą tkwić w błędnym przekonaniu o niemożliwości uzyskania ulg podatkowych z uwagi na pozornie skomplikowaną procedurę otrzymania zezwolenia na prowadzenie działalności w specjalnej strefie ekonomicznej, że wszyscy zainteresowani realizacją nowych inwestycji mogą liczyć na kompleksową i wyczerpującą pomoc prawną i administracyjną pracowników Strefy.

Kolejnym prelegentem była przedstawicielka Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Katarzyna Lipska, która w szczegółowy sposób omówiła poszczególne etapy procedury starania się o zezwolenie na prowadzenie działalności w strefie. Potwierdziła jednocześnie że działalność specjalnych stref ekonomicznych została wydłużona do 2026 roku i do tego czasu wszyscy inwestorzy mogą skorzystać z ulg podatkowych.

Kolejny głos w dyskusji zabrała nowo powołana na stanowisko kierownika Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarki Iwona Święch-Olender, która w krótkich słowach omówiła cele i zasady funkcjonowania kierowanej przez nią instytucji. Oświadczyła również, że każdy przedsiębiorca, który zwraca się do pracowników OCRG o pomoc w znalezieniu dobrego miejsca na przyszłą inwestycję, traktowany jest ze szczególną uwagą, a udzielane wsparcie gwarantuje wybór najlepszego przedsięwzięcia gospodarczego.

Na zakończenie głos zabrał występujący z upoważnienia Marszała Województwa Opolskiego Marcin Kula. Na kolejnych slajdach przedstawianej prezentacji multimedialnej obecni mogli się zapoznać z nowymi możliwościami pozyskiwania środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

Najważniejszą jednak zmianą w nowym okresie programowania jest przeznaczenie części środków pomocowych na zwrotne pożyczki, które będą jednak udzielane na preferencyjnych warunkach. O tym czy dany projekt zostanie dofinansowany w formie dotacji czy też w formie pomocy zwrotnej decyduje przede wszystkim treść wniosku oraz z jakiej osi priorytetowej pochodzić będzie pomoc finansowa.

Prelegent zachęcił wszystkich zebranych do zapoznania się ze szczegółowym harmonogramem naboru wniosków, który opublikowany jest na stronie internetowej www.ocrg.opolskie.pl.

*- Informacja i zdjęcia: Urząd Miejski w Oleśnie.

Podziel się