Ukazał się ósmy numer Rocznika Powiatu Oleskiego

Ukazał się ósmy numer Rocznika Powiatu Oleskiego

Starostwo Powiatowe  w Oleśnie wydało ósmy numer Rocznika Powiatu Oleskiego. Można w nim przeczytać:

Starosta Oleski Stanisław Belka

WSTĘP


 

Ewa Cichoń

Dzieje oleskiego rzemiosła


 

Dr Zbigniew Szczerbik

Właściciele Cieciułowa od drugiej połowy XVI w. do roku 1793. Zarys problematyki


 

 Przemysław Nadolski

Losy dzwonów kościelnych ziemi oleskiej w kontekście II wojny światowej


 

 Ks. Józef Dziuk

Gorzowski odzyskany dzwon


 

 Anna Piliszewska

Wiersz


 

 Waldemar Szydło

Rosenberg – czeski epizod w historii Olesna – cz. II. Herb miasta


 

Aleksandra Mydło

Historia nietypowego procesu w latach 1933-1939 między władzami hitlerowskimi a mieszkańcami Kadłuba Wolnego


 

 Andrzej Szklanny

Rozmowa z Tadeuszem Krzyczkowskim

Nie żałuję tego co robiłem


 Dr Magdalena Krzyżanowska

Pożary Praszki


 

 Bernhard Kuss

Wspomnienia


 

 Andrzej Szklanny

Bernhard Kuss ( 1934-2015)


 

 Ks. dr Bernard Joszko

Dzieje kościoła św. Jadwigi Śląskiej i św. Mikołaja Biskupa w Biskupicach


 

 Janusz Pyziński

Wiersz


 

 Paweł Mrozek

50 lat dobrodzieńskiej tysiąclatki


 

 Bp Jan Kopiec

Informacje o parafii oleskiej w schematyzmach diecezji wrocławskiej


 

 Gerard Wons

Ślady udziału Górnoślązaków w I wojnie światowej na przykładzie mieszkańców ziemi zębowickiej


 

 Ks. dr hab. Sławomir Zabraniak

Z kościelnych dziejów Jaworzna w XVII i XVIII w.


 

 Mirosław Dragon

Strzelec Paul Grun – pierwsza ofiara I wojny światowej


 

 Ks. Walter Lenart

100 lat neobarokowej świątyni parafialnej p.w. Bożego Ciała w Oleśnie


 

 Hubert Imiołczyk

Dom Pomocy Społecznej Zgromadzenia Sióstr Służebniczek NMP w Borkach Wielkich cz. II


 

 Dr Zdzisław Włodarczyk

Urzędowy wykaz kupców i kramarzy z Praszki (1826 r.)


 

 Henryk Zug

Grzegorz Cytrycki

Józef Sykulski


 

Monika Lach

Wiersz


 

Aleksandra Starczewska  – Wojnar

Na tropie przodków – źródła metrykalne z dawnego powiatu oleskiego w zbiorach Archiwum Państwowego w Opolu


 

 Ks. dr Stanisław Gasiński

Historia obrazu Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia w Sanktuarium Pasyjno – Maryjnym na Kalwarii w Praszce


 

 Roch Antkowiak

Aktor z Olesna


 

 Gabriela Kansik

5 lat Dyskusyjnego Klubu Książki w Oleśnie


 

 Renata Jerka

Krótka historia oleskich szkół


 

 Zbigniew Gil

Dokarmianie ptaków


 

 Róże Powiatu – sylwetki nagrodzonych


 

 Najnowszy Rocznik można kupić w następujących punktach: w księgarni „Nova”, w kioskach z prasą na terenie Olesna (obok poczty przy ul. Lompy, przy ul. Konopnickiej i Pieloka), w pawilonie handlowym Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Oleśnie przy ul. Dworcowej, w sklepie spożywczym Spółdzielni „Rolnik” ( okrąglak).

Podziel się