W Oleśnie działa Miejska Rada Seniorów

W Oleśnie działa Miejska Rada Seniorów

W poniedziałek 8 czerwca w Urzędzie Miejskim w Oleśnie odbyło się pierwsze robocze posiedzenie Miejskiej Rady Seniorów.

W posiedzeniu brali udział radni: Danuta Gmur (przewodnicząca), Elżbieta Pajączkowska (wiceprzewodnicząca), Marek Widawski (sekretarz), Krystyna Sońska, Lidia Capała – Pietrzak oraz Sylwester Lewicki, burmistrz Olesna i Bożena Matusiak, sekretarz gminy.

– Posiedzenie miało na celu omówienie przyszłych planów i współpracy w zakresie działania na rzecz seniorów – mówi Danuta Gmur. – Aby zorientować się w zakresie potrzeb naszych seniorów oraz w celu wsparcia i niesienia pomocy, porad w ich w codziennym życiu ustalono dyżury radnych seniorów w Gminnym Ośrodku Wsparcia Dziennego w Oleśnie przy ul. Dworcowej 13. Pragniemy być radą przyjazną seniorom, dbającą o wzajemny szacunek wielopokoleniowy.

Dyżury będą pełnione we wtorki w pierwszej połowie miesiąca w godzinach 10.00-12.00, w drugiej połowie miesiąca 14.00-16.00.

Radnymi Miejskiej Rady Seniorów w Oleśnie są również Tadeusz Zamłyński i Józef Jaskulski.

Podziel się