Sukces ucznia ZS w Gorzowie Śląskim

Sukces ucznia ZS w Gorzowie Śląskim

Błażej Kierzek, absolwent klasy IV Technikum Mechanizacji Rolnictwa reprezentował Zespół Szkół w Gorzowie Śląski, ale też powiat oleski i województwo opolskie w Centralnych Rozgrywkach finału XXXIX edycji Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych w Olsztynie.

Ostatni majowy weekend był pracowity dla uczniów, nauczycieli i egzaminatorów podczas finału XXXIX edycji Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych, a zmagania odbyły się na terenie poszczególnych wydziałów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Rolniczych to jeden z najstarszych i najbardziej prestiżowych konkursów wiedzy i umiejętności praktycznych organizowany w naszym kraju. Celem konkursu wiedzy jest przede wszystkim rozwijanie wśród młodzieży zainteresowań rolnictwem oraz popularyzacja i pogłębienie wiedzy rolniczej, a także umożliwienie najlepszym kontynuowania nauki na wyższej uczelni.

Warto podkreślić, że laureaci i finaliści eliminacji centralnych zyskują możliwość studiowania na wielu prestiżowych uczelniach rolniczych w kraju.

Gratulujemy!

jk 001*- Informacja i zdjęcia: ZS Gorzów Śląski.

Podziel się