Zasłużeni dla Ziemi Oleskiej – 2015

Zasłużeni dla Ziemi Oleskiej – 2015

Od Uroczystej Sesji Rady Miejskiej rozpoczęły się Dni Olesna 2015. To dobra okazja do wyróżnień osób, które zasłużyły na nagrody Zasłużony dla Ziemi Oleskiej.

Podczas sesji oprócz oczywiście radnych obecni byli samorządowcy, przedsiębiorcy, przedstawiciele wielu publicznych instytucji oraz mieszkańcy. Gośćmi specjalnymi byli już tradycyjnie przedstawiciele miast partnerskich Olesna, czyli Erika Hahnwald, wiceburmistrz niemieckiego miasta Arnsberg oraz Ferenc Novák, burmistrz węgierskiego miasta Zalakaros.

Występ artystyczny zaprezentował chór Olensis oraz uczniowie Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Oleśnie.

Za Zasługi dla Województwa Opolskiego

Odznakę honorową “Za Zasługi dla Województwa Opolskiego”, którą wręczał Tomasz Kostuś, wicemarszałek województwa opolskiego  otrzymał Piotr Antkowiak, przedsiębiorca, były przewodniczący rady miejskiej w Olesnie.

IMG_7095

– Jest mi niezmiernie miło, że w tak zacnym towarzystwie mogę odbierać tak honorową nagrodę – mówi Piotr Antkowiak. – Dwadzieścia pięć lat samorządności to dopiero pierwszy krok. Myślę, że następne kroki dalej będziemy stawiać śmiało, odważnie i ku chwale Ojczyzny.

 Zasłużeni dla Ziemi Oleskiej

Sylwetki nagrodzonych przedstawiała Ewa Cichoń, dyrektor Oleskiego Muzeum Regionalnego i przewodnicząca rady powiatu oleskiego.

Maria Mitrenga

Zasłużona nauczycielka języka polskiego, najpierw ucząca w szkole podstawowej w Łomnicy. Po ukończeniu studiów magisterskich w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Częstochowie podjęła pracę w Publicznej Szkole Podstawowej imienia Janusza Korczaka w Sowczycach, gdzie pełniła funkcję dyrektora. Jest inicjatorką nadania imienia tej szkoły.

Zapamiętamy ją jako bardzo zaangażowanego pedagoga, organizatora spotkań integracyjnych z wychowankami domu dziecka i uczestnikami Warsztatów Terapii Zajęciowej, jako założyciela teatru integracyjnego, który zdobywał wiele wyróżnień podczas Wojewódzkich Festiwali Teatrów Dziecięcych.

Była organizatorką licznych konkursów poetyckich. Sama dwukrotnie zdobyła tytuł półfinalisty konkursu Polskiego Radia Katowice “Po naszymu, czyli po śląsku”.

Aktywna działaczka Stowarzyszenia Integracyjnego “Bądźmy razem”, Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów.

Założyła zespół śpiewaczy “Ferajna”, opracowała Regionalny Śpiewnik Seniorów i założyła Radę Seniorów. Swoją działalnością doprowadziła do utworzenia Gminnego Ośrodka Wsparcia Dziennego. Autorka projektu “Trzy Światy” w wyniku, którego przy współpracy z Miejskim Domem Kultury w Oleśnie powstał teatr wielopokoleniowy i spektakl “Poczekalnia Serc”.

Wyróżnia się aktywnością i kreatywnością w wielu dziedzinach życia. Zyskała sympatię i zaufanie w środowisku lokalnym.

IMG_7107

– Bardzo serdecznie dziękuję za to uznanie. Jest mi niezmiernie miło, dlatego że, gdy w minionych latach przyjechałam na tę pełną cudów ziemię oleską, zostałam bardzo przyjaźnie przyjęta – mówi Maria Mitrenga. – Odmieniło się całe moje życie. Jestem bardzo wdzięczna za przyjaźń, jaką w tym mieście mi okazano. Niejednokrotnie pomagano mi w moich trudnych sytuacjach. Z lekcji religii zapamiętałam, że Jezus powiedział, że warto dbać o dzieci i o starców, bo to najbardziej jednoczy społeczeństwo. Z przyjemnością pracuję z dziećmi, młodzieżą i bardzo chętnie służę pomocą ludziom starszym. Mam z tego powodu dużo radości i to jest dla mnie największa nagroda.

Jerzy Przybyła

Opolski architekt urbanista. Autor pierwszego Studium Zagospodarowania Przestrzennego dla miasta i gminy Olesno. Od 2007 roku Przewodniczący Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej. Autor dokumentów planistycznych – studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla gminy Olesno oraz licznych Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego.

Aktywnie uczestniczył w pracach dotyczących realizacji planu rewitalizacji oleskiego rynku.

Wielki miłośnik Olesna, z którym związany jest również osobiście poprzez żonę, rodowitą oleśniankę.

IMG_7114

– Bardzo dziękuję – mówi Jerzy Przybyła. – Jest prawdą, że w Oleśnie mam kilka miłości. To nie tylko moja żona, to całe miasto, piękne i przytulne. Dziękuję bardzo kapitule, przewodniczącemu, panu burmistrzowi za współpracę i całej komisji urbanistycznej.

Franciszek Ligendza

Mieszkaniec Bodzanowic od 1970 do 1992 roku zawodowo związany z Państwową Strażą Pożarną w Oleśnie. Praca ta stała się pasją, dlatego z ogromnym zaangażowaniem uczestniczy w życiu Ochotniczej Straży Pożarnej w Bodzanowicach, w której od 1974 roku pełni funkcję prezesa.

Był inicjatorem budowy nowego domu strażaka. Uczestniczył w wielu akcjach ratowniczo-gaśniczych.

Pożarnictwo nie zamyka jego społecznych zainteresowań. Od 1973 r. do 2006 r. pełnił funkcję radnego Rady Miejskiej w Oleśnie i ławnika sądu. Dzięki jego staraniom rozbudowano szkołę podstawową w Bodzanowicach, wybudowano wiele dróg i zrealizowano wiele innych inwestycji w sołectwie.

Odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi, Złotym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa, Złotym Znakiem Związku, jest także laureatem Róży Olesna.

ligendza

Nagrodę “Zasłużony dla Ziemi Oleskiej” w tym roku otrzymał również Jan Stanisławczyk, ale nagrodę odebrał wcześniej, podczas jubileuszowych XX Oleskich Ulicznych Biegów Pokoju, których jest “ojcem” i pomysłodawcą.

Z okazji 25-lecia samorządu terytorialnego wręczono również dyplomy dla zaangażowanych w działalność samorządową, które otrzymali:

– Jan Jurczyk,

– Kazimierz Konieczko,

– Janusz Proszewski,

– Klaudiusz Małek,

– Włodzimierz Brzęczek,

– Norbert Florczyk,

– Jan Stanisławczyk,

– Dorota Szewczyk,

– Henryk Zaporowski.

IMG_7131

Damian Pietruska


Podziel się