Referendum – w powiecie oleskim frekwencja poniżej średniej

Referendum – w powiecie oleskim frekwencja poniżej średniej

Państwowa Komisja Wyborcza podała oficjalne wyniki referendum, które odbyło się w niedzielę 6 września. Wynika z nich, że głosowanie nie było wiążące, ponieważ do urn poszło mniej niż 50 procent uprawnionych, co stanowi warunek uznania referendum.

W całym Państwie do głosowania przystąpiło 7,80 %. Frekwencja w powiecie oleskim była jeszcze niższa, bowiem wyniosła 6,32%.

Na trzy zadane pytania Polacy odpowiadali w następujący sposób:

1.Czy jest Pani/Pan za wprowadzeniem jednomandatowych okręgów wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej?

78,75 % głosujących odpowiedziało twierdząco.

2. Czy jest Pani/Pan za utrzymaniem dotychczasowego sposobu finansowania partii politycznych z budżetu państwa?

17,37 % głosujących odpowiedziało twierdząco.

3.Czy jest Pani/Pan za wprowadzeniem zasady ogólnej rozstrzygania wątpliwości co do wykładni przepisów prawa podatkowego na korzyść podatnika?

94,51 % głosujących odpowiedziało twierdząco.

W powiecie oleskim wyniki głosowania wyglądają następująco:

Za jednomandatowymi okręgami wyborczymi, głosowało  78,83 %

Za finansowaniem partii z budżetu Państwa, głosowało 15,33 %

W sprawie przepisów prawa podatkowego, twierdząco opowiedziało się 93,09 %

W Oleśnie, frekwencja wyniosła 6,28 %. Wyniki głosowania prezentują się w następujący sposób:

Za jednomandatowymi okręgami wyborczymi, głosowało  79,98 %

Za finansowaniem partii z budżetu Państwa, głosowało 16,08 %

W sprawie przepisów prawa podatkowego, twierdząco opowiedziało się 94,56 %

W Praszce, frekwencja wyniosła 8,13 %, a wyniki rozłożyły się następująco:

Za jednomandatowymi okręgami wyborczymi, głosowało  77,74 %

Za finansowaniem partii z budżetu Państwa, głosowało 14,19 %

W sprawie przepisów prawa podatkowego, twierdząco opowiedziało się 93,22 %

W Gorzowie Śląskim, 5,81 % mieszkańców zdecydowało się wziąć udział w referendum, a głosowali tak:

Za jednomandatowymi okręgami wyborczymi, głosowało  81,14 %

Za finansowaniem partii z budżetu Państwa, głosowało 14,03 %

W sprawie przepisów prawa podatkowego, twierdząco opowiedziało się 93,39 %

W Rudnikach, frekwencja wyniosła 6,26 %. Wyniki wyglądają następująco :

Za jednomandatowymi okręgami wyborczymi, głosowało  76,70 %

Za finansowaniem partii z budżetu Państwa, głosowało 19,08 %

W sprawie przepisów prawa podatkowego, twierdząco opowiedziało się 91,04 %

W Radłowie, frekwencja wyniosła 5,81 %. Wyniki wyglądają następująco:

Za jednomandatowymi okręgami wyborczymi, głosowało  78,22 %

Za finansowaniem partii z budżetu Państwa, głosowało 12,38 %

W sprawie przepisów prawa podatkowego, twierdząco opowiedziało się 91,00 %

W Dobrodzieniu, frekwencja wyniosła 4,56 %. Wyniki wyglądają następująco :

Za jednomandatowymi okręgami wyborczymi, głosowało  77,32 %

Za finansowaniem partii z budżetu Państwa, głosowało 16,03 %

W sprawie przepisów prawa podatkowego, twierdząco opowiedziało się 95,32 %

W Zębowicach, frekwencja wyniosła 6,27 % .Wyniki wyglądają następująco :

Za jednomandatowymi okręgami wyborczymi, głosowało  82,70 %

Za finansowaniem partii z budżetu Państwa, głosowało 13,23 %

W sprawie przepisów prawa podatkowego, twierdząco opowiedziało się 87,23 %

Podziel się