W dwudziestolecie szkoły odwiedzili grób swojej patronki

W dwudziestolecie szkoły odwiedzili grób swojej patronki

Nauczyciele Zespołu Szkół nr 2 im. księżnej Jadwigi  Śląskiej w Oleśnie w sobotę 10 października odwiedzili leżące na Europejskim Szlaku Cysterskim sanktuarium św. Jadwigi w Trzebnicy, które jest  Pomnikiem Historii, mauzoleum Piastów śląskich i  zabytkiem najwyższej klasy zerowej.

– Największym skarbem tego miejsca jest grób świętej Jadwigi, której doczesne szczątki pochowano w 1243 r. w ufundowanym przez jej małżonka w 1202 r. przyklasztornym kościele – przedstawia Ewa Cichoń, nauczyciel w ZS nr 2 w Oleśnie i dyrektor Oleskiego Muzeum Regionalnego. – Po rychłej kanonizacji Jadwigi w 1267 r., w trzebnickim kościele zbudowano kaplicę przeznaczoną na mauzoleum wyniesionej na ołtarze, gdzie po raz pierwszy w Polsce wprowadzono w pełni gotyckie zasady kształtowania przestrzeni.

Nagrobek świętej na przestrzeni stuleci ulegał transformacjom. Cysterki trzebnickie zainicjowały nowe prace artystyczne w kościele po rozciągnięciu kultu św. Jadwigi na cały Kościół katolicki w 1680 r., o co prosił papieża Innocentego XI król polski  Jan III Sobieski wraz z Habsburgami.

W latach  1679/80 wystawiono  nowy sarkofag świętej wykuty w czarnym marmurze dębnickim, którego detale wykonano z  różowego marmuru paczółtowickiego. Grobowiec powstał w krakowsko-dębnickim warsztacie Marcina Bielawskiego.

– Alabastrową figurę św. Jadwigi wykonał ok. 1750 r. Franciszek Józef  Mangoldt – mówi Ewa Cichoń. – Na balustradzie grobowca  ustawiono cztery figury przedstawiające czczonych przez benedyktynów i cystersów świętych: Benedykta, Bernarda z Clairvaux, Scholastykę i Humbelinę.  Rzeźby w cokole grobowca nawiązują do idei zjednoczenia Królestwa Polskiego pod berłem śląskich Piastów. W balustradzie od strony wschodniej znajduje się epitafium z popiersiem księżnej Karoliny, ostatniej Piastówny legnicko-brzeskiej, która zmarła w 1707 r.

Bazylika św. Jadwigi i Apostoła Bartłomieja jest monumentalną trójnawową świątynią prezentującą trzy style architektoniczne. Najstarsze relikty pierwotnego kościoła w stylu romańskim stanowi krypta św. Bartłomieja z lapidarium oraz cztery portale z zachowanymi płaskorzeźbami w tympanonach: koronacji NMP, króla Dawida grającego na kitarze, Ukrzyżowania i Chrystusa w chwale.

Bryła kościoła, sklepienia i niektóre rzeźby są gotyckie, zaś wyposażenie świątyni  jest barokowe i rokokowe. Kościół przechodził dwie fazy barokizacji w latach 1680-1685 i 1730-1760. Dwadzieścia jeden ołtarzy, setki rzeźb, dwie ambony i kilkadziesiąt obrazów tworzyli wybitni artyści epoki.

Ołtarz główny, rzeźby św. Jadwigi z nagrobka, św. Jadwigi i św. Elżbiety węgierskiej w prezbiterium oraz ambonę w bazylice wykonał artysta z Bawarii Franciszek Józef Mangoldt. Najcenniejsze obrazy namalował Michał Willmann zwany „śląskim Rembrandtem” oraz Filip Krystian van Bentum – holenderski malarz.

Na pozór z zewnątrz skromna bazylika kryje w swym wnętrzu skarby niewyobrażalne. Podczas zwiedzania kościoła wzrok napotykał ogrom złoceń, przepych zdobień, imponujących rozmiarów ołtarze, ekspresję rzeźb,  doznając prawdziwego  olśnienia baroku.

Patronka ZS nr 2 od wieków była czczona jako patronka  kobiet, małżeństw, Polski, Śląska,  dzieł miłosierdzia, pokoju i  pojednania polsko-niemieckiego. Jest także patronką pontyfikatu pierwszego papieża Polaka – św. Jana Pawła II, który w dzień jej wspomnienia 16 października 1978 r. został wybrany na Stolicę Piotrową.

W lipcu 2015 r. nauczyciele i pracownicy obsługi oleskiej „Dwójki” odwiedzili grób św. Jana Pawła II w bazylice św. Piotra w Rzymie. Toteż wycieczki te można określić mianem wycieczek śladami patronki szkoły. Stały się one szczególną okazją do rozwoju, wzbogacenia  wiadomości, kształtowania wrażliwości estetycznych i pamięci dla przyszłości.

Podziel się