Wybory parlamentarne 2015 – tak głosowano w powiecie oleskim

Wybory parlamentarne 2015 – tak głosowano w powiecie oleskim

W niedzielę 25 października odbyły się wybory parlamentarne, w których wybieraliśmy przedstawicieli do sejmu i senatu.

Prawo do podziału mandatów przysługuje tym komitetom wyborczym, które osiągnęły wynik w skali kraju – co najmniej 5% ważnie oddanych głosów, dla koalicyjnych komitetów wyborczych – co najmniej 8% ważnie oddanych głosów.

Każdy wyborca mógł oddać jeden głos w wyborach do Senatu RP i jeden głos na jedną listę i jednego kandydata do Sejmu RP.

Powiat oleski w wyborach do Sejmu RP znajdował się w okręgu wyborczym nr 21. To jeden z czterech okręgów w wyborach do sejmu, które obejmują jedno całe województwo. Mandaty poselskie w tym okręgu uzyskali:

– Prawo i Sprawiedliwość: Patryk Jaki, Sławomir Kłosowski, Jerzy Żyżyński, Antoni Duda.

– Platforma Obywatelska: Leszek Korzeniowski, Tomasz Kostuś, Rajmund Miller, Ryszard Wilczyński.

– Kukiz’15: Janusz Sanocki, Paweł Grabowski.

– Nowoczesna: Witold Zembaczyński.

– Mniejszość Niemiecka: Ryszard Galla.

Wybory do Senatu RP po raz drugi odbyły się w 100 jednomandatowych okręgach wyborczych, w których zostało wybranych 100 senatorów. Powiat oleski znajdował się w okręgu wyborczym nr 53, który obejmował również powiaty: głubczycki, kędzierzyńsko-kozielski, krapkowicki i strzelecki.

W tym okręgu senatorem został Grzegorz Peczkis (Prawo i Sprawiedliwość).

Frekwencja w powiecie oleskim wyniosła 40,24% (uprawnionych do głosowania było 53 730, oddano 20 732 głosów ważnych i 889 nieważnych).

W poszczególnych gminach wyniki wyborów wyglądają następująco:

Dobrodzień

– Frekwencja: 32,64%,

– Liczba uprawnionych do głosowania: 8 147, liczba głosów ważnych: 2 494, liczba głosów nieważnych: 165.


 wyniki wyborów do sejmu:

1. Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP – liczba zdobytych głosów: 690 – 27,67%

2. Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość – liczba zdobytych głosów: 597 – 23,94%

3. Komitet Wyborczy Wyborców Mniejszość Niemiecka: 419 – 16.80%

4. Komitet Wyborczy Wyborców “Kukiz’15”: 275 – 11,03%

5. Komitet Wyborczy Nowoczesna Ryszarda Petru: 166 – 6,66%

6. Komitet Wyborczy KORWiN: 91 – 3.65%

7. Koalicyjny Komitet Wyborczy Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni: 88 – 3.53%

8. Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe: 83 – 3,33%

9.  Komitet Wyborczy Partia Razem: 62 – 2,49%

10. Komitet Wyborczy Wyborców JOW Bezpartyjni: 16 – 0,64%

11. Komitet Wyborczy Wyborców Grzegorza Brauna “Szczęść Boże!”: 7 – 0,28%


wyniki wyborów do senatu:

1. Józef Jerzy SWACZYNA – Komitet Wyborczy Wyborców Mniejszość Niemiecka: 584 – 22.92%

2. Aleksander Stefan ŚWIEYKOWSKI – Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP – 562 – 22,06%

3. Grzegorz PECZKIS – Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość: 559 – 21,94%

4. Dariusz Marian URBAŚ – Komitet Wyborczy Wyborców “Kukiz’15”: 375 – 14,72%

5. Beniamin Wincenty GODYLA – Komitet Wyborczy Nowoczesna Ryszarda Petru: 293 – 11,50%

6. Kazimierz PIETRZYK – Koalicyjny Komitet Wyborczy Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni: 102 – 4%

7. Ewa RURYNKIEWICZ – Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe: 73 – 2,86%


Gorzów Śląski

– Frekwencja: 38,02%

– Liczba uprawnionych do głosowania: 6 052, liczba głosów ważnych 2 188, liczba głosów nieważnych: 113.


wyniki wyborów do sejmu:

1. Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość: 562 – 25,69%

2. Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP: 399 – 18,24%

3. Komitet Wyborczy Wyborców Mniejszość Niemiecka: 337 – 15,40%

4. Koalicyjny Komitet Wyborczy Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni: 266 – 12,16%

5. Komitet Wyborczy Nowoczesna Ryszarda Petru: 210 – 9,60%

6. Komitet Wyborczy Wyborców “Kukiz’15”: 165 – 7,54%

7. Komitet Wyborczy KORWiN: 100 – 4,57%

8. Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe: 94 – 4,30%

9. Komitet Wyborczy Partia Razem: 39 – 1,78%

10. Komitet Wyborczy Wyborców Grzegorza Brauna “Szczęść Boże!”: 9 – 0,41%

11.  Komitet Wyborczy Wyborców JOW Bezpartyjni: 7 – 0,32%


wyniki wyborów do senatu:

1. Beniamin Wincenty GODYLA – Komitet Wyborczy Nowoczesna Ryszarda Petru: 918 – 40,91%

2. Józef Jerzy SWACZYNA – Komitet Wyborczy Wyborców Mniejszość Niemiecka: 354 – 15,78%

3. Grzegorz PECZKIS – Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość: 353 – 15,73%

4.  Aleksander Stefan ŚWIEYKOWSKI – Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP: 258 – 11,50%

5. Dariusz Marian URBAŚ – Komitet Wyborczy Wyborców “Kukiz’15”: 194 – 8,65%

6. Kazimierz PIETRZYK – Koalicyjny Komitet Wyborczy Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni: 107 – 4,77%

7. Ewa RURYNKIEWICZ – Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe: 60 – 2,67%


Olesno

– Frekwencja: 39,30%

– Liczba uprawnionych do głosowania: 14 774, liczba głosów ważnych 5 635, liczba głosów nieważnych 171.


wyniki wyborów do sejmu:

1. Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP: 1 464 – 25,98%

2. Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość: 1 226 – 21,76%

3. Komitet Wyborczy Wyborców Mniejszość Niemiecka: 869 – 15,42%

4. Komitet Wyborczy Nowoczesna Ryszarda Petru: 507 – 9%

5. Komitet Wyborczy Wyborców “Kukiz’15”: 471 – 8,36%

6. Koalicyjny Komitet Wyborczy Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni: 387 – 6,87%

7. Komitet Wyborczy KORWiN: 292 – 5,18%

8. Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe: 227 – 4,03%

9. Komitet Wyborczy Partia Razem: 154 – 2,73%

10. Komitet Wyborczy Wyborców JOW Bezpartyjni: 25 – 0,44%

11. Komitet Wyborczy Wyborców Grzegorza Brauna “Szczęść Boże!”: 13 – 0,23%


wyniki wyborów do senatu:

1. Beniamin Wincenty GODYLA – Komitet Wyborczy Nowoczesna Ryszarda Petru: 1 266 – 22,32%

2. Aleksander Stefan ŚWIEYKOWSKI – Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP: 1 221 – 21,53%

3. Grzegorz PECZKIS – Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość: 1 061 – 18,71%

4. Józef Jerzy SWACZYNA – Komitet Wyborczy Wyborców Mniejszość Niemiecka: 932 – 16,43%

5. Dariusz Marian URBAŚ – Komitet Wyborczy Wyborców “Kukiz’15”: 677 – 11,94%

6. Kazimierz PIETRZYK – Koalicyjny Komitet Wyborczy Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni: 363 – 6,40%%

7. Ewa RURYNKIEWICZ – Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe: 151 – 2,66%


Praszka

– Frekwencja: 51,40%

– Liczba uprawnionych do głosowania: 11 306, liczba głosów ważnych: 5 574, liczba głosów nieważnych: 237.


wyniki wyborów do sejmu:

1. Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość:1 958 – 35,13%

2. Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP: 1 121 – 20,11%

3. Koalicyjny Komitet Wyborczy Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni: 631 – 11,32%

4. Komitet Wyborczy Wyborców “Kukiz’15”: 626 – 11,23%

5. Komitet Wyborczy Nowoczesna Ryszarda Petru: 411 – 7,37%

6. Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe: 376 – 6,75%

7. Komitet Wyborczy KORWiN: 219 – 3,93%

8. Komitet Wyborczy Partia Razem: 194 – 3,48%

9. Komitet Wyborczy Wyborców JOW Bezpartyjni: 22 – 0,39%

10. Komitet Wyborczy Wyborców Mniejszość Niemiecka: 8 – 0,14%

11. Komitet Wyborczy Wyborców Grzegorza Brauna “Szczęść Boże!”: 8 – 0,14%


wyniki wyborów do senatu:

1. Grzegorz PECZKIS – Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość: 1 693 – 30,23%

2. Beniamin Wincenty GODYLA – Komitet Wyborczy Nowoczesna Ryszarda Petru: 1 107 – 19,76%

3. Aleksander Stefan ŚWIEYKOWSKI – Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP: 1 023 – 18,26%

4. Dariusz Marian URBAŚ Komitet Wyborczy Wyborców “Kukiz’15”: 796 – 14,21%

5. Kazimierz PIETRZYK Koalicyjny Komitet Wyborczy Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni: 654 – 11,68%

6. Ewa RURYNKIEWICZ – Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe: 294 – 5,25%

7. Józef Jerzy SWACZYNA – Komitet Wyborczy Wyborców Mniejszość Niemiecka: 34 – 0,61%


Radłów

– Frekwencja: 32,13%

– Liczba uprawnionych do głosowania: 3 545, liczba głosów ważnych: 1 085, liczba głosów nieważnych 54.


wyniki wyborów do sejmu:

1. Komitet Wyborczy Wyborców Mniejszość Niemiecka: 422 – 38,89%

2. Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość: 189 – 17,42%

3. Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP: 184 – 16,96%

4. Komitet Wyborczy Wyborców “Kukiz’15”: 83 – 7,65%

5. Komitet Wyborczy Nowoczesna Ryszarda Petru: 57 – 5,25%

6. Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe: 41 – 3,78%

7. Komitet Wyborczy KORWiN: 40 – 3,69%

8. Koalicyjny Komitet Wyborczy Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni: 39 – 3,59%

9. Komitet Wyborczy Partia Razem: 21 – 1,94%

10.  Komitet Wyborczy Wyborców JOW Bezpartyjni: 9 – 0,83%

11.  Komitet Wyborczy Wyborców Grzegorza Brauna “Szczęść Boże!”: 0


wyniki wyborów do senatu:

1. Józef Jerzy SWACZYNA – Komitet Wyborczy Wyborców Mniejszość Niemiecka: 362 – 32,67%

2. Beniamin Wincenty GODYLA –  Komitet Wyborczy Nowoczesna Ryszarda Petru: 294 – 26,53%

3. Aleksander Stefan ŚWIEYKOWSKI – Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP: 144 – 13%

4. Grzegorz PECZKIS – Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość: 139 – 12,55%

5. Dariusz Marian URBAŚ – Komitet Wyborczy Wyborców “Kukiz’15”: 107 – 9,66%

6. Kazimierz PIETRZYK – Koalicyjny Komitet Wyborczy Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni: 38 – 3,43%

7. Ewa RURYNKIEWICZ – Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe: 24 – 2,17%


Rudniki

– Frekwencja: 43,54%

– Liczba uprawnionych do głosowania: 6 847, liczba głosów ważnych: 2 879, liczba głosów nieważnych 102.


wyniki wyborów do sejmu:

1. Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość: 1 128 – 39,18%

2. Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP: 513 – 17,82%

3. Komitet Wyborczy Wyborców “Kukiz’15”: 339 – 11,71%

4. Koalicyjny Komitet Wyborczy Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni: 250 – 8,68%

5. Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe: 246 – 8,54%

6. Komitet Wyborczy Nowoczesna Ryszarda Petru: 147 – 5,11%

7. Komitet Wyborczy Partia Razem: 145 – 5,04%

8. Komitet Wyborczy KORWiN: 87 – 3,02%

9. Komitet Wyborczy Wyborców JOW Bezpartyjni: 11 – 0,38%

10. Komitet Wyborczy Wyborców Mniejszość Niemiecka: 9 – 0,31%

11. Komitet Wyborczy Wyborców Grzegorza Brauna “Szczęść Boże!”: 4 – 0,14%


wyniki wyborów do senatu:

1. Grzegorz PECZKIS – Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość: 992 – 34,29%

2. Aleksander Stefan ŚWIEYKOWSKI – Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP: 516 – 17,84%

3. Dariusz Marian URBAŚ – Komitet Wyborczy Wyborców “Kukiz’15”: 440 – 15,21%

4. Beniamin Wincenty GODYLA – Komitet Wyborczy Nowoczesna Ryszarda Petru: 418 – 14,45%

5. Kazimierz PIETRZYK – Koalicyjny Komitet Wyborczy Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni: 260 – 8,99%

6. Ewa RURYNKIEWICZ – Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe: 239 – 8,26%

7. Józef Jerzy SWACZYNA – Komitet Wyborczy Wyborców Mniejszość Niemiecka: 28 – 0,97%


Zębowice

– Frekwencja: 30,21%

– Liczba uprawnionych do głosowania: 3 059, liczba głosów ważnych: 877, liczba głosów nieważnych 47.


wyniki wyborów do sejmu:

1. Komitet Wyborczy Wyborców Mniejszość Niemiecka: 291 – 33,18%

2. Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość: 207 – 23,60%

3. Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP: 171 – 19,50%

4. Komitet Wyborczy Wyborców “Kukiz’15”: 58 – 6,61%

5. Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe: 39 – 4,45%

6. Komitet Wyborczy Nowoczesna Ryszarda Petru: 33 – 3,76%

7. Komitet Wyborczy Partia Razem: 27 – 3,08%

8. Koalicyjny Komitet Wyborczy Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni: 25 – 2,85%

9. Komitet Wyborczy KORWiN: 22 – 2,51%

10. Komitet Wyborczy Wyborców Grzegorza Brauna “Szczęść Boże!”: 3 – 0,34%

11. Komitet Wyborczy Wyborców JOW Bezpartyjni: 1 – 0,11%


wyniki wyborów do senatu:

1. Józef Jerzy SWACZYNA – Komitet Wyborczy Wyborców Mniejszość Niemiecka: 351 – 39,44%

2. Grzegorz PECZKIS – Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość: 158 – 17,75%

3. Aleksander Stefan ŚWIEYKOWSKI – Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP: 142 – 15,96%

4. Beniamin Wincenty GODYLA – Komitet Wyborczy Nowoczesna Ryszarda Petru: 98 – 11,01%

5. Dariusz Marian URBAŚ – Komitet Wyborczy Wyborców “Kukiz’15”: 84 – 9,44%

6. Kazimierz PIETRZYK – Koalicyjny Komitet Wyborczy Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni: 30 – 3,37%

7. Ewa RURYNKIEWICZ – Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe: 27 – 3,03%


*- Źródło: PKW.

Podziel się