W Borkach Wielkich promowali zdrowie

W Borkach Wielkich promowali zdrowie

Dzień Promocji Zdrowia, w który zaangażowana była cała szkoła, odbył się w czwartek 5 listopada w Publicznej Szkole Podstawowej w Borkach Wielkich.

W organizację wydarzenia zaangażowali się wszyscy uczniowie , nauczyciele, rodzice i pracownicy szkoły. Gospodarzami imprezy byli uczniowie klasy VI, którzy to ważne wydarzenie społeczne realizowali w ramach programu „Porcja Pozytywnej Energii”. Zaproszono do udziału wszystkie szkoły podstawowe z gminy Olesno. Na zaproszenie pozytywnie odpowiedzieli uczniowie i nauczyciele z Bodzanowic, PSP nr 3 w Oleśnie, PSP nr 2 w Oleśnie oraz z Sowczyc.

W wydarzeniu uczestniczyło łącznie 167 uczniów (98 gości i 69 uczniów boreckiej szkoły), 20 nauczycieli, 3 rodziców, 6 pracowników szkoły – łącznie 199 osób.

Zajęcia odbywały się na ośmiu stanowiskach:

1. Warzywolandia: uczestnicy degustowali przygotowane sałatki warzywne, rozpoznawali składniki, zapisywali na tablicy, poznali wartości odżywcze poszczególnych warzyw, układali piramidę zdrowego żywienia.

2. Owocolandia: wybrani uczestnicy z zawiązanymi oczami rozpoznawali „co piją”, degustowali sałatkę owocową i soki owocowe, rozpoznawali składniki, poznali wartości odżywcze poszczególnych owoców, wspólnie śpiewali piosenki o owocach.

3. Zatańcz z nami: uczestnicy zapoznali się z podstawowymi krokami tanecznymi i przygotowali krótki układ taneczny, który na zakończenie dnia zatańczyli wszyscy razem.

4. Lekcja muzealna w Izbie Tradycji Śląskiej pt. „Jak nase omy prały, biglowały i warzóły.”

5. Zamek dmuchany – ćwiczenia skoczne i zręcznościowe na dmuchańcu.

6. Gry i zabawy odbywały się w dwóch pomieszczeniach.

7. Pierwsza pomoc: zajęcia rozpoczynał film instruktażowy oraz przypomnienie numerów alarmowych. Następnie odbywały się ćwiczenia praktyczne: pozycja boczna bezpieczna i resustytacja krążeniowo – oddechowa na fantomach.

8. Ponycycle. Mini – siłownia plenerowa.

Uczestnicy ćwiczyli na przyrządach w siłowni plenerowej oraz odbywali przejażdżki na koniku lub osiołku typy „Pony”, napędzanym siłą mięśni nóg.

O godz. 9. 00 Anna Meryk, dyrektor szkoły przywitała zebranych, wyjaśniła cel i zadania Dnia Promocji Zdrowia oraz podała program dnia.

Uczestników podzielono na osiem grup. Każda grupa otrzymała dokładny plan działania i wraz z wyznaczonym opiekunem udała się od punktu do punktu, wykonując wszystkie zadania przewidziane w programie. Na każdym stanowisku zajęcia prowadził nauczyciel – instruktor oraz uczniowie klasy VI.

Po wykonaniu zadań zaproszono wszystkich uczestników na ognisko i wspólne pieczenie kiełbasek.

O godz. 12.30 odbyło się podsumowanie Dnia Promocji Zdrowia. Uczniowie klasy VI przedstawili prezentację sceniczną „Każdy serca dar” przypominając o zdrowym stylu życia w polskiej szkole i dla kontrastu wskazując biedę i głód panujący w krajach afrykańskiech, szczególnie w zaprzyjaźnionej misji Korsimoro w Burkina Faso. Szczegółną uwagę zwrócono na poszanowanie wody i żywności.

Dzień Promocji Zdrowia zakończył wspólny taniec na podwórku szkolnym.

*- Informacja i zdjęcia: PSP Borki Wielkie.

Podziel się