• Home »
  • Informacje »
  • Światowy Tydzień Przedsiębiorczości w Oleśnie – spotkanie przedsiębiorców

Światowy Tydzień Przedsiębiorczości w Oleśnie – spotkanie przedsiębiorców

Światowy Tydzień Przedsiębiorczości w Oleśnie – spotkanie przedsiębiorców

W ramach Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości w Miejskim Domu Kultury w Oleśnie odbyło się spotkanie przedsiębiorców z przedstawicielami samorządowców oraz grup, które mogą zaproponować przedsiębiorcom wsparcie.

Spotkanie, które odbyło się we wtorek 17 listopada rozpoczął Sylwester Lewicki, burmistrz Olesna.

– Nasza gmina stara się przedsiębiorców wspierać tam, gdzie jest to możliwe – mówił na spotkaniu burmistrz Olesna. – Przygotowujemy tereny inwestycyjne. Wszystkie działki w naszej strefie inwestycyjnej są obecnie sprzedane, ale ubiegamy się o włączenie 31 kolejnych hektarów do strefy. Mamy nadzieję, że uda się to jak najszybciej przeprowadzić. Cały czas rozmawiamy z kolejnymi inwestorami, zarówno większymi, jak i mniejszymi.

Już 10 rok podatki na terenie gminy Olesno są na tym samym poziomie, co nie jest bez znaczenia, przygotowując ofertę dla dużych inwestorów, ponieważ różnica między nami, a sąsiednimi gminami, czy powiatami jest naprawdę znacząca.

W dalszym ciągu taką politykę planujemy prowadzić, a więc w kolejnym okresie będziemy starali się przyciągać kolejnych, a przede wszystkim dawać jak największe możliwości przedsiębiorcom, aby mogli się rozwijać.

O pomocy udzielanej przedsiębiorcom przez OCRG opowiedziała Agata Łanica.

Katarzyna Lipska, która reprezentowała Katowicką Specjalną Strefą Ekonomiczną przedstawiła warunki i zasady inwestowania na terenach specjalnych stref ekonomicznych.

Dr Przemysław Łebzuch z Biura Województwa Opolskiego w Moguncji mówił o nawiązywaniu kontaktów gospodarczych z przedsiębiorcami niemieckimi, a Maciej Flank, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Oleśnie wypowiedział się na temat sposobów udzielanych pomocy przez urząd pracy.

Na zakończeniu głos przejęli Agnieszka Rosół z Urzędu Miejskiego w Oleśnie, która mówiła o oleskich terenach inwestycyjnych oraz Stanisław Belka, starosta oleski, mówiąc o wsparciu oferowanym przedsiębiorcom przez powiat oleski.

Damian Pietruska

Podziel się