Spotkanie emerytowanych rzemieślników

Spotkanie emerytowanych rzemieślników

W oleskim Cechu Rzemiosł Różnych i Małej Przedsiębiorczości tradycją stały się coroczne spotkania emerytowanych rzemieślników i pracowników biura cechu. W tym roku w spotkaniu, które odbyło się w czwartek 14 stycznia, uczestniczyło 20 emerytów.

Gości serdecznie przywitali starszy cechu Alojzy Bardorz, kierownik biura Cechu Paweł Miozga i podstarszy Manfred Szropa, którzy złożyli życzenia. W trakcie spotkania przedstawiono prezentacje najważniejszych wydarzeń Cechu w 2015 r. Wspólnie zaśpiewano popularne kolędy.

W miłej atmosferze goście wspominali czasy swej aktywności w oleskim cechu. Pracownicy biura cechu przygotowali poczęstunek i drobne prezenty.

*- Informacja i zdjęcia: Cech Rzemiosł Różnych i Małej Przedsiębiorczości w Oleśnie.

Podziel się