Mała gmina, ciekawe inwestycje

Mała gmina, ciekawe inwestycje

Najmniejsza gmina w powiecie oleskim musi szczególnie racjonalnie planować swoje finanse, tym bardziej, kiedy planuje się inwestycje.

Dochody gminy w 2016 roku mają wynieść 10 840 177 złotych, wydatki 9 950 177 złotych, nadwyżka wynosi więc 890 000 złotych.

– Nadwyżka zostanie przeznaczona na spłatę kredytów zaciągniętych na budowę hali przy Zespole Gimnazjalno-Szkolnym (powstała pięć lat temu), ośrodek zdrowia (do użytku został oddany dwa lata temu) i zeszłoroczną rekultywację wysypiska śmieci w Zębowicach-Malinowie – mówi Waldemar Czaja, wójt Zębowic.

Gmina mimo niewielkich środków na inwestycje zamierza przeznaczyć 1 242 000 złotych.

Planowana jest budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w Siedliskach i Zębowicach, na ten cel przeznaczone jest 150 tysięcy złotych oraz budowa mostu w ciągu ul. Borowiańskiej na cieku Libawy w Zębowicach, na co zabezpieczone jest 50 tysięcy złotych. Podobnie jak na budowę przepustu w Radawiu pomiędzy ulicą Szkolną i Ludową. W obu inwestycjach gmina potrzebuje wsparcia Lokalnej Grupy Rybackiej.

W grudniu 2015 roku gmina kupiła samochód strażacki dla OSP Zębowice i na ten cel przeznaczy 350 tysięcy złotych.

Kontynuowana będzie również budowa przydomowych oczyszczalni ścieków.

– Zainwestowaliśmy już w prawie czterysta przydomowych oczyszczalni – mówi Waldemar Czaja. – W 2016 roku ma powstać kolejne sto pięćdziesiąt w Zębowicach, Kadłubie Wolnym i Radawiu. Zmodernizowana ma być również stacja wodociągowa.

250 tysięcy złotych ma zostać wydane na zakup Domu Spotkań Polsko-Niemieckich w Zębowicach. Budynek był własnością Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Niemców, a grunt był własnością gminy.

Cieszyć się mogą również piłkarze, bowiem w budżecie zaplanowane jest 21 tysięcy złotych na zakup kontenera sanitarnego na boisko w Radawiu oraz dwie wiaty dla boiska w Zębowicach, na co zabezpieczone jest 9 tysięcy złotych.

W Kniei ma zostać wykonany również plac zabaw.

Gmina Zębowice przygotowuje się do ważnego remontu, przebudowany ma zostać bowiem 5-kilometrowy odcinek Knieja-Grodziec. Przedsięwzięcie miałoby być realizowane przez Powiat Oleski wraz z Powiatem Opolskim, Gminą Ozimek i Gminą Zębowice. Dwadzieścia procent kosztów mają ponieść starostwa, a szesnaście gminy. Jeśli wszystko pójdzie dobrze, w tym roku ma zostać sporządzona dokumentacja.

Podczas sesji Rady Powiatu w Oleśnie w poniedziałek 1 lutego, radni jednogłośnie przegłosowali realizację tego przedsięwzięcia przez powiat.

Damian Pietruska

Podziel się