W Dobrodzieniu rozpocznie się rewitalizacja rynku. Plany na 2016 rok.

W Dobrodzieniu rozpocznie się rewitalizacja rynku. Plany na 2016 rok.

Pierwszy etap rewitalizacji rynku w Dobrodzieniu to najważniejsza inwestycja gminy w 2016 roku. Nie brakuje jednak innych ciekawych inwestycji.

Przebudowa dróg i chodników, budowa sieci kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej oraz wymiana sieci wodociągowej – to wszystko składa się na pierwszy etap rewitalizacji rynku.

– Nowa nawierzchnia dróg i chodników zostanie wykonana z granitu ciętego – mówi Róża Koźlik, burmistrz Dobrodzienia. – Nie będziemy kłaść asfaltu, ponieważ rynek leży w strefie konserwatorskiej, więc projekt musiał być uzgadniany z konserwatorem zabytków. Ten zalecił nawierzchnię z granitu ciętego, co oczywiście zwiększa koszty.

Pierwszy etap rewitalizacji ma kosztować 2 780 160 złotych, gmina ma pozyskać na ten cel dotację z tzw. “schetynówek”. W drugiej części rewitalizacji, wykonana zostanie nowa płyta rynku z fontanną na środku. W tym roku zostanie wykonana jednak jedynie dokumentacja i projekt, na co gmina w budżecie zabezpieczyła 100 000 złotych. Ruch samochodów na rynku nie zostanie zmieniony, zlikwidowany zostanie jedynie przejazd w środku rynku.

– Słuchaliśmy wielu opinii mieszkańców, jak nasz rynek powinien wyglądać – mówi burmistrz Dobrodzienia. – Szczególnie zainteresowana była młodzież, wśród której rozstrzygaliśmy konkurs na najciekawszą koncepcję rynku. Nie było w nim pracy, która nie zawierałaby fontanny.

IMG_3572

To nie jedyna inwestycja gminy w 2016 roku. Planowana jest przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych ul. Kuźnia i ul. Zielona w Ligocie Dobrodzieńskiej (koszt inwestycji 350 000 złotych). Gmina na to zadanie otrzymała dotację z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych.

Ważną inwestycją będzie budowa remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Bzinicy Starej, zaplanowane na ten cel jest 600 000 złotych.

– W tym roku budowa ma być ukończona – mówi Róża Koźlik. – W remizie będzie sala spotkań dla mieszkańców, dla strażaków i prężnie działającego w miejscowości stowarzyszenia oraz pomieszczenie na sprzęt, szatnie, toalety i garaż. Remiza budowana jest od podstaw, ponieważ koszty wybudowania nowej są podobne do kosztów remontu istniejącej.

Gmina planuje kolejne inwestycje drogowe. Na budowę ulicy Warłowskiej w Makowczycach gmina stara się pozyskać dotację z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Na liście inwestycji znalazła się również droga leśna, ul. Kopina w Pietraszowie, która została już wyremontowana przy udziale Nadleśnictwa Zawadzkie.

Przygotowana ma zostać dokumentacja na przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych – część ul. Szemrowickej w Kocurach i część ul. Lipowej w Malichowie oraz na budowę ul. Wystrzyckiej w Główczycach.

Pozostałe inwestycje wykonane mają zostać z funduszu sołeckiego.

– Fundusz sołecki jest w naszej gminie super wykorzystywany – ocenia burmistrz Dobrodzienia. – U nas naprawdę dużo się dzieje, czasami te pieniądze są przeznaczane na dokumentację budowy jakiejś drogi, na remonty budynków, gdzie siedziby mają stowarzyszenia albo rady sołeckie. Te wszystkie budynki wypiękniały, dzięki funduszom. Najczęściej my kupujemy materiały, a mieszkańcy potrafią się skrzyknąć, zakasać rękawy i w czynie społecznym wykonać inwestycję. Jestem dumna z tego, jak działa u nas fundusz sołecki, chociaż bardzo się tego początkowo obawiałam. Od razu jednak ustaliliśmy między sołtysami, że za te pieniądze nie chcemy robić zakupów pączków ani organizowania festynów, tylko chcemy robić coś konkretnego i rzeczywiście to działa.

Właśnie z funduszu sołeckiego ma zostać wykonane między innymi:

  • zakup i montaż wiaty przystankowej wraz z utwardzeniem podłoża w Ligocie Dobrodzieńskiej,
  • zakup torby medycznej dla OSP Pludry,
  • budowa pomieszczenia gospodarczego przy OSP Szemrowice,
  • wykonanie oświetlenia ulicznego przy ul. Bzionkowskiej i na Bielowiec w Rzędowicach,
  • budowa punktu oświetleniowego przy ul. Szkolnej w Szemrowicach,
  • zakup i montaż siłowni zewnętrznej w Kocurach,
  • wykonanie oświetlenia przy ul. Dobrodzieńskiej w Rędzinie.

Budżet gminy Dobrodzień na rok 2016 wygląda następująco:

– Dochody: 30 718 515,8 złotych,

– Wydatki: 31 533 706,2 złotych,

– Deficyt: 815 190,46, złotych,

– Inwestycje: 4 211 474,41 złotych.

Damian Pietruska

Podziel się