Jak pomóc młodym w poszukiwaniu pracy?

Jak pomóc młodym w poszukiwaniu pracy?

Na to pytanie próbowano odpowiedzieć na konferencji “Doradztwo zawodowe, a rynek pracy”, która odbyła się w czwartek 17 marca w auli Zespołu Szkół w Oleśnie.

Konferencja była podsumowaniem I Powiatowego Konkursu Wiedzy o Rynku Pracy, który rozpoczął się już 25 stycznia. W konkursie uczestniczyło osiem drużyn ze szkół ponadgimnazjalnych powiatu oleskiego. Inicjatywa miała na celu poszerzenie wiedzy o rynku pracy w powiecie oleskim, województwie i kraju.

Uczniowie najpierw uczestniczyli w teście na temat rynku pracy, a następnie przygotowywali krótkometrażowe filmy na temat wybranych zawodów.

W konkursie wygrała drużyna z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Praszce. Film przedstawiał pracę piekarza.

Oto kolejność końcowa konkursu (w nawiasie prezentowane zawody w filmach):

  1. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Praszce (piekarz)
  2. Zespół Szkół w Oleśnie (policjant)
  3. Zespół Szkół Zawodowych w Oleśnie (dziennikarz radiowy)
  4. Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących w Oleśnie (technik hotelarstwa)
  5. Zespół Szkół w Gorzowie Śląskim (kosmetyczka)
  6. I Liceum Ogólnokształcące w Praszce (kierowca)
  7. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Dobrodzieniu (tapicer)
  8. Ochotnicze Hufce Pracy w Oleśnie (elektryk)

IMG_4549– Chciałbym podkreślić niesamowite zaangażowanie uczniów i wysoki poziom wszystkich prac – mówi Maciej Flank, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Oleśnie. – Wybór najlepszych filmów sprawił nam olbrzymie problemy. Wielką rolę odegrali opiekunowie drużyn, którzy całym sercem wspomagali swoje zespoły. Dla organizatorów uczestniczenie w tym konkursie było ogromną przyjemnością.

W konferencji organizowanej przez Powiatowy Urząd Pracy w Oleśnie, Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Oleśnie oraz Starostwo Powiatowe, wzięło udział kilku ciekawych prelegentów.

Joachim Wloczyk, dyrektor ZSP w Dobrodzieniu, mówił o utworzeniu w jego szkole klasy patronackiej, która miałaby kształcić tapicerów.

IMG_4573– Z roku na rok zmniejsza się liczba osób, które chcą w mieście stolarzy być stolarzami – mówił na konferencji Joachim Wloczyk. – Stąd pojawił się pomysł, aby spróbować utworzyć klasę, która kształciłaby pracowników na potrzeby rynku meblarskiego. Po rozmowach z pracodawcami, okazało się, że zawodem bardzo deficytowym jest zawód tapicera. Klasa patronacka będzie współpracować z dwoma firmami. Kiedy rozmawiałem z jednym z pracodawców, stwierdził, że przyjąłby nawet pięćdziesięciu uczniów, ponieważ bardzo brakuje mu wykwalifikowanych pracowników.

Uczniowie klasy patronackiej mają mieć zapewnione dogodne warunki kształcenia. Szkoła ma kilka pracowni meblarskich, wykwalifikowaną kadrę nauczycieli oraz internat, bowiem placówka planuje ściągnąć również młodzież spoza miasta. Po pierwszym roku dla najlepszych uczniów przewidziane są stypendia. Zakład pracy ma oferować wyższą pensję miesięczną, bezpłatny dojazd do firmy oraz uczestnictwo w targach branżowych. Firmy deklarują, że najlepsi uczniowie z pewnością bez problemu znajdą zatrudnienie.

Jak widać w Dobrodzieniu jest pomysł na zatrzymanie młodych w powiecie.

IMG_4594Bardzo ciekawy projekt powstał również przy współpracy firmy Nestro w Starym Oleśnie oraz Publicznego Gimnazjum nr 1 w Oleśnie, mianowicie “Dzień Odkrywców Zawodów”. W ramach projektu, wybrani uczniowie gimnazjum, spędzili cały dzień w firmie Nestro, gdzie w zależności od posiadanych umiejętności i upodobań, pracowali w konkretnych działach i mogli przyglądać się, jak wygląda prawdziwy dzień w zakładzie pracy.

Uczniowie zgodnie podkreślali, że była to ciekawa przygoda, a ten jeden dzień spędzony w firmie, dał więcej niż wiele lekcji na temat przedsiębiorczości.

Do sytuacji na rynku pracy na konferencji odniosła się również Renata Cygan, wicedyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu.

– Jest zmiana w myśleniu społeczeństwa – mówi Renata Cygan. – Wcześniej młodzież i rodzice myśleli o wykształceniu wyższym. Nie było ważne czy to dziecko się nadaje, czy chce mieć wyższe wykształcenie. Zazwyczaj chcieli tego rodzice. Kiedyś rodzice powtarzali dziecku, że ukończenie studiów pozwoli znaleźć pracę. Efekt był taki, że młodzi nie pracowali w swoim zawodzie, często nawet nie ukończyli tych studiów, bo nie byli w stanie. To bardzo ważne, aby uświadamiać rodziców i dzieci, że studia nie gwarantują żadnej pracy. Nie mówimy tutaj oczywiście o osobach wybitnych. Najważniejsze to zdobyć konkretny zawód.

Damian Pietruska

Podziel się