Walne zgromadzenie członków oleskiego cechu

Walne zgromadzenie członków oleskiego cechu

W sobotę 19 marca o godz.12.30 – w drugim terminie, zgodnie z obowiązującym Statutem Cechu, w sali reprezentacyjnej cechu, odbyło się Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze członków oleskiego cechu.

Zebranie poprzedziła tradycyjnie Msza Święta, która odbyła się w kościele św. Anny w Oleśnie. W mszy uczestniczyła starszyzna cechu, poczet sztandarowy, rzemieślnicy, rodziny i pątnicy św. Józefa.

Podczas uroczystości zostały odczytane wypominki za zmarłych rzemieślników. W czasie Mszy po raz pierwszy przygrywała orkiestra dęta, składająca się z grających rzemieślników pod batutą Piotra Rataja.

Uroczystego otwarcia Walnego Zgromadzenia dokonał Alojzy Bardorz, starszy cechu, witając serdecznie przybyłych na zebranie rzemieślników i zaproszonych gości. Zgromadzenie rozpoczęło się od uczczenia zmarłych członków cechu minutą ciszy.

Przewodniczącym zebrania został wybrany Grzegorz Pakuła, z-ca przewodniczącego Ginter Bartyla,  sekretarzem Marcin Sroka.

Szczególnie serdecznie starszy cechu przywitał honorowych członków cechu w osobach: Błażeja Wolnego i Sylwestra Kuzaja.

W zebraniu uczestniczyło 46 rzemieślników.

– To kolejny rok z bardzo dobrą frekwencją – mówi Paweł Miozga, kierownik biura cechu. – Rzemieślnicy  interesują się sprawami działalności gospodarczej.

Jednym z ważniejszych punktów obrad było sprawozdanie z działalności Zarządu i Biura Cechu za 2015 r.

Paweł Miozga, kierownik biura cechu, w formie prezentacji multimedialnej przedstawił najważniejsze wydarzenia, które miały miejsce w 2015 roku.

W końcowej mowie starszy cechu podkreślił, że po ponad 30-letniej przerwie udało się zorganizować wycieczkę dla rzemieślników i ich rodzin, którą cech częściowo dofinansował. Cieszy również fakt, że zapisują się młodzi rzemieślnicy. Na spotkaniu z Mikołajem z roku na rok cech wydaje więcej paczek dla dzieci.

Starszy wskazał również na trudności z jakimi cech się boryka. Są problemy z wynajmem wolnych pomieszczeń, co obniża wpływy finansowe.

W ostatnich słowach Starszy Cechu Alojzy Bardorz  podziękował za dobrą pracę kierownikowi i pracownikom biura cechu. Bardzo serdecznie podziękował wszystkim rzemieślnikom, którzy swą solidną pracą i postawą kreują wizerunek cechu.

Walne  Zebranie udzieliło absolutorium starszemu cechu  i zarządowi za rok 2015. Przyjęło również pozostałe uchwały.

Nadano wyróżnienie ,,Honorowego Członka Cechu’’ zasłużonym rzemieślnikom:

 Pawłowi Gajkowi, stolarzowi z Olesna i Jerzemu Kowalczykowi – mechanikowi samochodowemu z  Olesna.

Podczas zebrania zostały wręczone  odznaczenia i listy gratulacyjne za przynależność do cechu:

Złoty Medal im. Jana Kilińskiego otrzymała:

 • Bronisława Bagińska – prowadząca zakład fryzjerski w Gorzowie Śląskim;

Honorową Odznakę Rzemiosła otrzymali:

 1. Edward Bartyla – ZUH Pokrycia Dachowe Roboty Ogólnobudowlane – Chudoba,
 2. Marcin Sroka – Zakład Stolarski – Styl Mebel – Olesno.

Zasłużony dla rzemiosła województwa opolskiego otrzymali:

 1. Grzegorz Korzeniewski – COCON Systemy Komputerowe – Olesno
 2. Jan Kuzaj – Piekarnia – Wojciechów

Srebrna Odznaka za szkolenie uczniów w rzemiośle  otrzymują:

 1. Jerzy Gaden – Stolarstwo Usługowo-Produkcyjne – Olesno
 2. Piotr Gielsok – Zakład Stolarsko–Organomistrzowski – Ligota Oleska

40 lat

 1. Wacław Szczuka – mechanika pojazdowa – Olesno

30 lat

 1. Alojzy Bardorz – Ciesielstwo-Pokrycia Dachowe – Kościeliska

25 lat

 1. Hubert Chuć – Usługi Malarsko –Budowlane – Kościeliska
 2. Mirosław Meryk – mechanika pojazdowa – Julianpol

20  lat

 1. Wojciech Dominikowski – mechanika pojazdowa – Praszka

10 lat

 • Marcin Bardorz – Ciesielstwo- Pokrycia –Dachowe- Kościeliska
 • Grzegorz Korzeniewski – COCON Systemy Komputerowe – Olesno
 • Marcin Sroka – Zakład Stolarski–Styl Mebel – Olesno
 • Krzysztof  Stanosek – Malarstwo – Kościeliska
 • Marek Podstawa – posadzkarstwo – Radłów

Ważne informacje z cechu – 2015 w liczbach

 • Ilość zakładów rzemieślniczych – 133
 • Ilość zakładów szkolących uczniów – 86
 • Ilość członków pracujących w  zakładach rzemieślniczych Cechu – 870
 • Ilość nowo przyjętych członków – 8
 • Ilość skreślonych członków – 6
 • Ilość uczniów w zakładach rzemieślniczych – 197
 • Ilość  czeladników, którzy zdali egzamin – 77
 • Ilość posiedzeń Zarządu – 10
 • Ilość przyjętych uchwał  – 20
 • Ilość zawartych umów o naukę zawodu: (mechanik pojazdów samochodowych- 13, fryzjer – 13, monter zabudowy i robót wykończeniowych– 9, murarz tynkarz – 12.
 • Ilość umów o pracę  młodocianych –  79
 • Ilość umów w celu przyuczenia do zawodu – 9
 • Ilość rzemieślników biorących udział w wycieczce – 46
 • Ilość odsłon strony internetowej www.cech.olesno.pl -130 tys. ( 2012 r.)

*- Informacja i zdjęcia: Cech Rzemiosł Różnych w Oleśnie.

Podziel się