Ruszyła budowa miniobwodnicy Olesna

Ruszyła budowa miniobwodnicy Olesna

Trwa przebudowa ulicy Wygodzkiej w Świerczu, czyli części tworzonej przez gminę miniobwodnicy Olesna.

Ulica Wygodzka to odcinek łączący drogę krajową nr 11 w Grodzisku oraz drogę wojewódzką nr 494 w Świerczu. To bardzo ważny remont dla gminy, bowiem to część dojazdu do oleskich terenów inwestycyjnych oraz odcinek tworzący (wraz z ulicą Leśną) miniobwodnicę Olesna.

Wykonana zostanie droga o nawierzchni asfaltowej, częściowo okrawężnikowana, o długości 2,077 km i szerokości 6 metrów.

Na całej długości drogi zaplanowano ścieżkę rowerową o szerokości 2,5 m z betonu asfaltowego.

Inwestycja będzie kosztować około 3 milionów złotych. Na ten cel gmina pozyskała dofinansowanie z Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2020 w wysokości 50% poniesionych kosztów. Inwestycje sfinansuje też częściowo Starostwo Powiatowe w Oleśnie, bowiem dołoży prawie pół miliona złotych.

Wykonawcą robót jest konsorcjum BITUM Sp. z o.o. z Lublińca.

Prace mają zostać wykonane do końca sierpnia 2016 roku. W tym czasie odcinek drogi zostanie całkowicie wyłączony z ruchu.

Damian Pietruska

Podziel się