Obchody 70-lecia oleskiego “Ekonomika” rozpoczęte – otwarcie wystawy

Obchody 70-lecia oleskiego “Ekonomika” rozpoczęte – otwarcie wystawy

We wtorek 7 czerwca w Oleskim Muzeum Regionalnym otwarto nową wystawę „70–lecie oleskiego Ekonomika”, która prezentuje prace plastyczne uczniów Zespołu Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących w Oleśnie.

Wystawę wykonała Jolanta Piśla-Skonieczna prowadząca w bibliotece zajęcia plastyczne, zrzeszające artystyczne dusze, chcące wyrazić się w różnych technikach i formach malarskich. Nie można odmówić twórczości młodych artystów pasji i kunsztu, a owoce ich talentu zostały docenione na ogólnopolskich i wojewódzkich konkursach plastycznych.

Podkreślić należy fakt, że dzięki działalności plastycznej biblioteka uzyskała w 2015 r. tytuł „Biblioteki przyjaznej uczniowi”. Na wystawie 41 uczniów różnych klas technikum prezentuje prace o różnorodnej tematyce i technice wykonania. Prace te odzwierciedlają bogate i interesujące osobowości twórców. Wśród nich są także ilustracje do wierszy Leopolda Staffa czy ks. Jana Twardowskiego.

Wystawa „wpisuje się” w obchody jubileuszu szkoły. Kroniki szkolne, pamiątki i pokaz multimedialny ukazują dorobek 70 lat jej funkcjonowania.

Szkoła – potocznie niegdyś nazywana „Rolniczówką”, a obecnie „Ekonomikiem” – posiada długą i interesującą historię sięgającą początku XX stulecia. W 1913 r. zorganizowano w Oleśnie pierwszą zawodową szkołę rolniczą. Jej żywot był bardzo krótki. 17 listopada 1927 r. oddano do użytku nowy budynek szkoły rolniczej przy ówczesnej Landsbergerstr./Powstańców Śląskich.

W typowo rolniczym środowisku szerzyła wiedzę z zakresu rolnictwa wśród młodzieży męskiej. Dziewczęta przysposabiane były do samodzielnego prowadzenia gospodarstwa domowego. Szkoła wtedy nazywana była zimową, ponieważ nauka odbywała się systemem kursowym przeważnie zimą.

Po II wojnie światowej w 1946 r. staraniem pierwszego dyrektora szkoły Zdzisława Paciorkowskiego, który pełnił tę funkcję do 1950 r., powołano 3-letnie Gimnazjum Rolnicze i Liceum Gospodarstwa Wiejskiego. W tym samym roku przekazano szkole 103-hektarowe gospodarstwo rolne z Państwowych Nieruchomości Ziemskich.

W roku szkolnym 1948/1949 utworzono 4-letnie Technikum Rolnicze w miejsce zlikwidowanego gimnazjum i liceum. W następnym roku Technikum Rolnicze przejęło budynek przy ówczesnej ul. Marchlewskiego 33 z przeznaczeniem na internat. Dyrektorem szkoły w l. 1950-1951 był Józef Krukowski, a w l. 1951-1953 Jan Pantuła. W 1952 r. szkole przekazano gospodarstwo PGR w Świerczu. W 1953 r. przeniesiono Technikum Rolnicze do Namysłowa, natomiast w Oleśnie utworzono do tej pory istniejące w Namysłowie Technikum Rachunkowości Rolnej. Szkoła ta powstała w związku z zapotrzebowaniem na wyszkolone kadry dla państwowych gospodarstw rolnych oraz gwałtownie powstających spółdzielni rolniczych.

Stanowisko dyrektora szkoły w l. 1953-1960 pełnił Czesław Górnik. W latach 1953-1959 funkcjonował przyszkolny wydział kształcenia korespondencyjnego. W latach 1959-1962 funkcjonowała dwuzimowa szkoła rolniczo-gospodarcza, a w latach 1963-1971 Zasadnicza Szkoła Rachunkowości Rolnej.

W 1969 r. zostało przeniesione do Olesna Technikum Rachunkowości Rolnej z Korfantowa. 12 października 1971 r. szkoła otrzymała imię Mikołaja Kopernika. W 1967 r. zbudowano salę gimnastyczną, dwa lata później internat dla 180 uczniów, stołówkę dla 220 osób, dużą kotłownię dla zespołu budynków szkolnych i internatowych. W pomieszczeniach internatowych znalazły się gabinet lekarski, świetlica, mieszkania służbowe, kuchnia z jadalnią, mechaniczna pralnia i 4-osobowe pokoje dla wychowanków.

W 1971 r. szkoła otrzymała nową elewację. Staraniem Ludowych Zespołów Sportowych przy szkole oraz Komitetu Rodzicielskiego PGR w Świerczu wybudowało za własne pieniądze przy szkole boisko asfaltowe, oddając je do użytku w 1976 r. O te inwestycje zabiegał dyrektor Władysław Fierla, który kierował szkołą w l. 1960-1975. Technikum stało się jedną z liczących się jednostek oświaty i kultury na Opolszczyźnie.

W latach 60. XX w. nauczyciele j. Polskiego p. Łucja Bednarczuk i p. Tadeusz Bednarczuk urządzili pracownię do nauki j. polskiego, która była pierwszą w województwie opolskim pracownią humanistyczną, do której przyjeżdżali nauczyciele humaniści z całego województwa opolskiego i województw ościennych. W niej mieściło się ognisko metodyczne nauki j. polskiego szkół rolniczych województwa opolskiego.

Inni nauczyciele wzorem państwa Bednarczuków urządzali pracownie swoich przedmiotów nauczania: pracownię biologii z kompleksem mikroskopów i rzutnikiem urządziła p. Halina Fierla, fizyczną p. Jan Bioły, hodowli zwierząt p. Zbigniew Zabawa, rachunkowości p. Stanisław Hojnacki, żywienia rodziny p. Halina Fierla, pisania na maszynie p. Maria Olszak, ekonomiki i organizacji gospodarstw rolniczych p. Mirosława Golec-Dębińska, mechanizacji i nauki jazdy na ciągniku p. Jan Gnoiński, nauki j. rosyjskiego p. Albina Pawlus.

W latach 1969-1992 funkcjonował wydział kształcenia zaocznego, toteż szkoła ta stała się prawdziwą „wszechnicą”, m.in. w systemie zaocznym była kuźnią kadr księgowych dla znacznej części południowej i zachodniej Polski. W latach 1970-1983 powołano Zasadniczą Szkołę Rolniczą, w 1977 Zespół Szkół Rolniczych, w skład którego wchodziły: Technikum Rolnicze, Technikum Rachunkowości Rolnej oraz Zasadnicza Szkoła Rolnicza.

Poza Olesnem w Borkach Wielkich i Bodzanowicach powstała Zasadnicza Szkoła Rolnicza. W l. 1975-1977 dyrektorem szkoły była p. Albina Pawlus. Od 1977 do 1980 r. funkcję tę pełnił p. Karol Kłusak. Dwa lata, od 1980 do 1982 r., dyrektorem szkoły był p. Józef Droś, zaś po nim stanowisko to przejął p. Józef Lesik (1982-1990).

W 1982 r. utworzono Liceum Ekonomiczne, a w 1985 r. Liceum Zawodowe Ekologiczne i Wiejskiego Gospodarstwa Domowego. Od 1990 do 1992 r. dyrektorem szkoły był p. Jan Bioły. Prężnie działało w szkole koło Ludowych Zespołów Sportowych, kierowane w l. 1950-1959 przez p. Zbigniewa Wernikowskiego, a od 1960 r. przez p. Edytę Wernikowską. Szkoła uzyskała ogromną ilość pucharów na wojewódzkich i powiatowych spartakiadach.

Szczególnym wyróżnieniem było zajęcie I miejsca w piłce koszykowej, nożnej, I miejsca w siatkówce żeńskiej i III miejsca w sztafecie kobiet na Centralnej Spartakiadzie Szkół Rolniczych w Warszawie w 1956 r. Siatkarki były dumą tej szkoły. W latach 1970-1985 szkoleniowcem drużyny siatkarek był trener Marian Dachowski . W 1974 r. siatkarki z Technikum Rachunkowości Rolnej w Oleśnie zwyciężyły w Finale Wojewódzkim Piłki Siatkowej dziewcząt, w Wojewódzkim Turnieju Piłki Siatkowej o Puchar WZGS, w Wojewódzkich Igrzyskach Młodzieży Szkolnej. W tym samym roku zajęły IV miejsce w Centralnych Letnich Igrzyskach Młodzieży Szkolnej i Studenckiej w Łodzi.

W 1975 r. w Ogólnopolskich Igrzyskach Szkół Rolniczych w Białymstoku siatkarki oleskie zajęły II miejsce, a w 1976 r. zakwalifikowały się do finału Mistrzostw Polski. W 1979 r. i w 1981 r. wywalczyły srebrny medal podczas VIII i IX Ogólnopolskich Igrzysk Szkół Rolniczych. W 1982 r. znalazły się w finale wśród 16 najlepszych zespołów w Polsce. Ukoronowaniem wszystkich sukcesów było uzyskanie przez siatkarki tytułu Wicemistrzyń Polski Szkół Rolniczych w Białymstoku w 1985 r.

Srebrny medal wywalczyły akrobatki na VII Centralnych Igrzyskach LZS Młodzieży Szkół Rolniczych w Bydgoszczy w 1977 r. I miejsce zajęły w akrobatyce sportowej w 1978 r. podczas Ogólnopolskich Indywidualnych Mistrzostw Szkół Rolniczych w Bukowinie k. Olkusza. Sekcją akrobatyki sportowej w szkole kierowała Edyta Wernikowska, kolejnym szkoleniowcem była Lidia Skupińska i Grażyna Marszałek. Sportowcy z Technikum Rachunkowości Rolnej w Oleśnie wywalczyli I miejsce w Wojewódzkich Mistrzostwach Szkół Rolniczych w 1988 r. i w 1991 r.

Od 1991 r. do 1998 r. funkcję dyrektora szkoły pełniła p. Mirosława Golec-Dębińska, która przeprowadziła szereg prac remontowo-adaptacyjnych w szkole, w tym kapitalne remonty sanitariatów i instalacji elektrycznej, c.o., gazowej, odgromowej oraz wprowadziła nauczanie nowych zwodów, np. technik agrobiznesu.

W 1993 r. otwarto Zasadniczą Szkołę Zawodową Specjalną. W 1999 r. otwarto II Liceum Ogólnokształcące. Dyrektorem szkoły był wtedy p. Jacek Kanas (1998- 2003). W 2000 r. zmieniono nazwę szkoły na Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących i uruchomiono zamiejscowy ośrodek kształcenia – Akademię Ekonomiczną – we Wrocławiu.

W 2002 r. otwarto w ZSEiO w Oleśnie pierwsze w Polsce Technikum Hotelarstwa. W l. 2003-2008 dyrektorem szkoły była p. Barbara Bednarska-Suder. Od 2008 r. funkcje tę pełni p. Dorota Mielczarek-Koziołek. Otwarło nowe kierunki kształcenia: w 2008 r. Technikum Architektury Krajobrazu, a w 2009 r. Technikum Logistyczne i Technikum Organizacji Reklamy oraz klasę mundurową z rozszerzoną wiedzą o społeczeństwie, językiem obcym i informatyką oraz poszerzone o innowację pedagogiczną “Podstawy wiedzy o służbach mundurowych”.

ZSEiO im. Mikołaja Kopernika w Oleśnie składa się obecnie z II Liceum Ogólnokształcącego, Liceum Ogólnokształcącego Dla Dorosłych, Technikum nr 2 (technik ekonomista, hotelarstwa, architektury krajobrazu, organizacji reklamy, logistyk), z Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej nr 2 (kucharz gastronomii, ogrodnik), Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 2 (sprzedawca, ogrodnik, rolnik).

Szkoła prowadzi zajęcia wokalne i taneczne w Zespole Pieśni i Tańca „Oleśnianie” oraz w zespole rockowym „Long Silent”, działają koła zainteresowań: plastyczne, informatyczne, matematyczne, polonistyczne, sportowe, a także darmowe kursy językowe. Szkoła wyposażona jest w nowoczesne pracownie komputerowe. Ma stały dostęp do Internetu, Centrum Multimedialnego, które znajduje się w bibliotece.

Dla sportowców jest czynna siłownia i sala gimnastyczna. Cafe Bar “Ania” to miejsce, w którym można usiąść przy „czerwonym stoliku”, porozmawiać, wypić coś ciepłego oraz skorzystać z szerokiej oferty posiłków. Technikum nr 2 w ZSEiO im. M. Kopernika w Oleśnie należy do najlepszych techników w Polsce. W Ogólnopolskim Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2016 plasuje się na 68 miejscu w Polsce, 5 w województwie i 1 w powiecie. Przysługuje mu tytuł „Złotej Szkoły 2016”.

Na otwarciu wystawy zaprezentowano film o działalności szkoły i kółka plastycznego przygotowany przez uczennice Dżesikę Lizoń i Jessicę Popendę, a także montaż poetycko-muzyczny w wykonaniu Wanessy Dylki, Dżesiki Lizoń i Oliwii Jurczyk, która grała na klarnecie.

Wystawa będzie czynna do 7 lipca 2016 r. Serdecznie zapraszamy.

Ewa Cichoń

Podziel się