Jednomyślne głosowanie – radni udzielili absolutorium

Jednomyślne głosowanie – radni udzielili absolutorium

17 radnych jednomyślnie głosowało za udzieleniem absolutorium Zarządowi Powiatu w Oleśnie podczas XVII sesji, która odbyła się w poniedziałek 27 czerwca.

Po zapoznaniu się ze sprawozdaniem finansowym oraz z wykonania budżetu powiatu oleskiego za 2015 rok i wysłuchaniu opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz komisji rewizyjnej i wszystkich komisji stałych, radni zdecydowali o jednomyślnym podjęciu uchwał i zatwierdzeniu sprawozdania z wykonania budżetu i udzieleniu absolutorium.

– Gratuluję staroście oleskiemu i całemu zarządowi absolutorium, czyli takiego swoistego wotum zaufania dla zarządu, który kieruje się zasadą gospodarności, odpowiedzialności za finanse powiatu – mówi Ewa Cichoń, przewodnicząca rady. – Poza tym jest to wyraz waszego uznania, doceniania waszej, ale nie tylko waszej, efektywnej, skutecznej pracy na rzecz samorządu i mieszkańców, lokalnej społeczności i życzymy sobie dalej tak konstruktywnej współpracy z radą.

Za rok współpracy i udzielenie absolutorium dziękował Stanisław Belka, starosta oleski.

Damian Pietruska

Podziel się